Điện lực Phù Tiên tổ chức thành công hội nghị người lao động năm 2023
 
2023-01-18 15:57:08

 

Thực hiện chỉ thị liên tịch số 2981/LT-PCHY-CĐ ngày 29/12/2022 của Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023. 

Ông Hà Thành Dương- Giám đốc Điện lực Phù Tiên trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ngày 13/01/2023, tại Hội trường Điện lực Phù Tiên tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023, Tổng kết công tác kinh doanh điện năng năm 2022; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Như Hạnh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên; tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể 71/71 CBCNV Điện lực Phù Tiên.

 Ông Phạm Như Hạnh – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Hội nghị đã thông qua các bản báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Điện lực Phù Tiên, Hội nghị đã giành nhiều thời gian thảo luận đóng góp ý kiến đề ra các biện pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh điện năng của Điện lực năm 2023.

Hội nghị được các cá nhân đại điện cho các đơn vị trực thuộc Điện lực Phù Tiên tham luận ý kiến đóng góp, đặc biệt Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Như Hạnh – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên và đồng chí Luyện Thị Hải Yến, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên nhằm khắc phục các tồn tại chưa làm được trong năm 2022 và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiêm vụ năm 2023 nói chung và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên, Giám đốc Điện lực đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Công ty. Với những kết quả đạt được trong năm 2022 của đơn vị, Công ty Điện lực Hưng Yên đã có quyết định khen thưởng đối với 05 tập thể và 06 cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng năm 2022. Hội nghị cũng bầu ra 08 đại biểu đi dự Hội nghị người lao động Công ty Điện lực Hưng Yên 2023.

 

Khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022

Bế mạc, Hội nghị đã thông qua nghị quyết, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực và quyết tâm phấn đấu hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu kinh doanh điện năng Công ty giao năm 2023, cụ thể như sau:

1- Cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các phụ tải và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong sản xuất kinh doanh. Đảm bảo không có sự cố chủ quan.

2- Nâng cao chất lượng điện năng; giảm suất sự cố của đường dây, trạm biến áp và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI, SAIFI, MAIFI đạt chỉ tiêu của Công ty giao.

3- Đầu tư cải tạo, từng bước hiện đại hóa lưới điện, đáp ứng các nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

4- Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh Công ty giao, cụ thể:

- Điện thương phẩm > 237,96 triệu kWh;

- Tỷ lệ tổn thất < 4,47%;

- Giá bán điện bình quân > 1.895,69đ/kWh

- Doanh thu tiền điện (chưa VAT) đạt trên 451,1 tỷ đồng;

- Chỉ tiêu tiếp cận điện năng ≤ 5 ngày làm việc;

- Thu, nộp tiền điện đạt 100% kế hoạch;

- Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt > 99%;

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử: 100%;

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện trực tuyến đạt cấp độ 4: 100%;

- Thay thế lắp đặt công tơ điện tử đạt 100%; không có phương tiện đo quá hạn.

- Doanh thu SXK ≥ 3,7 tỷ đồng. Thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung công việc theo nghĩa vụ Hợp đồng đã ký kết với khách hàng.

5- Nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng, chỉ số hài lòng của khách hàng với Điện lực. Cải tiến trình tự thủ tục cấp điện cho khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được sử dụng các dịch vụ tư vấn tốt nhất, thông tin chính xác, kịp thời, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

6- Triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình hành động trong việc đẩy mạnh xây dựng thực thi VHDN, VHAT trong đơn vị.

7- Duy trì có hiệu quả chương trình 5S tại đơn vị, tiến tới thực hiện trên lưới điện, cũng như hoàn thiện hệ thống KPIs trong trả lương nhằm áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý, phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động tăng so với năm 2020.

8- Đẩy mạnh công tác tự đào tạo phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp.

9- Phấn đấu tỷ lệ tiếp nhận, xử lý yêu cầu khách hàng từ TTCSKH đúng thời gian quy định: > 99,5%

10- Khai thác có hiệu quả triển khai vận hành chính thức phần mềm số hóa quy trình thuộc các lĩnh vực như: KTVH-AT, KD-DVKH, TCKT, ...

11- Phấn đấu thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2023 cao hơn so với năm 2022.

 

                                                                      Nguyễn Xuân Quynh

 
Tin cùng thư mục :
PC Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân lao động giỏi năm 2023
Điện lực Mỹ Hào: tăng cường công tác kiểm tra rà soát, áp giá bán điện
Điện lực Văn Giang tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2023
Điện lực Thành Phố Hưng Yên kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ ngày 8/3/2023
Hội nghị người lao động Điện lực Văn Lâm năm 2023
Điện lực Ân Thi tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023
Điện lực Văn Giang tổ chức hội nghị Người lao động 2023 và Tổng kết công tác SXKD năm 2022
Hội nghị người lao động Điện lực Mỹ Hào năm 2023
Hội nghị tổng kết công tác TCKT, KD - DVKH và KTGSMBĐ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Khai Xuân

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangtin2
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 4

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
An error has occurred.
Error: Lượt truy cập is currently unavailable.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Wednesday, May 31, 2023