PC Hưng Yên Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động
 
2023-01-11 16:13:45

 Thời gian qua, Công ty Điện lực Hưng Yên đã tích cực triển khai nhiều giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), qua đó góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu về điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, công ty đã thành lập và kiện toàn hội đồng ATVSLĐ tại 11 đơn vị sản xuất có các tiểu ban ATVSLĐ; tại mỗi đơn vị có 1 cán bộ an toàn chuyên trách, 50 an toàn vệ sinh viên; mỗi tổ, đội sản xuất được bố trí từ 1 đến 2 an toàn vệ sinh viên. Để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, hằng năm, công ty lập kế hoạch ATVSLĐ, chỉ đạo các đơn vị theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch đề ra. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, kiểm tra chất lượng bảo hộ lao động, dụng cụ sản xuất trang bị cho công nhân, từ đó lựa chọn, bổ sung loại có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Cùng với đó, công tác huấn luyện và kiểm tra ATVSLĐ được thực hiện định kỳ. Đối với lao động mới tuyển dụng, mới điều chuyển, thay đổi vị trí công tác, công ty duy trì nghiêm túc chế độ huấn luyện, kiểm tra kiến thức ATVSLĐ theo quy định.

dymtuyentheat

Nhân viên Điện lực Yên Mỹ tuyên thệ đảm bảo an toàn từ đầu năm 2022

Với các giải pháp đồng bộ và hiệu quả, những năm gần đây, Công ty Điện lực Hưng Yên không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng do vi phạm quy trình ATVSLĐ. Công ty thường xuyên tổ chức các lớp học tập, huấn luyện ATVSLĐ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động tại các đơn vị trực thuộc. Trong tháng 12 năm 2022 vừa qua, công ty đã kiểm tra, sát hạch sau huấn luyện kỹ năng thực hành tay nghề công nhân hotline tại hiện trường; hội đồng kiểm tra công ty kiểm tra bước 2 cho 4 công nhân mới điều động về Điện lực Khoái Châu và Điện lực Phù Tiên; tích cực tham gia lớp huấn luyện ATVSLĐ do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức; bồi huấn nghiệp vụ công tác ATVSLĐ cho hơn 300 cán bộ an toàn các đơn vị trực thuộc… Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các đơn vị chú trọng, đề cao vai trò, trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ; chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp, nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành đúng quy trình an toàn, xây dựng văn hóa an toàn lao động, góp phần bảo đảm an toàn sản xuất, kinh doanh.

dien tappcttkd2

Diễn tập công tác an toàn tại Điện lực Kim Động

Năm 2022 Công ty đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động, với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”. Công ty tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-ĐU, ngày 24/12/2014 của Đảng ủy Công ty về nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Công ty đã nỗ lực không xảy ra tai nạn trong SXKD, tai nạn điện trong dân và đơn vị thi công ngoài ngành trên địa bàn, không có sự cố cháy nổ. Trong năm 2022, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn trong SXKD với các hình thức trực tiếp tại hiện trường và qua phần mềm ECP, đã kiểm tra hiện trường và lập được 5.436 biên bản, qua đó phát hiện kịp thời các sai phạm, ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn lao động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công ty xử lý 01 vụ với 01 người vi phạm quy định an toàn phải học lại quy trình an toàn. Qua đó, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV trong công tác ATVSLĐ. Công ty tiếp tục triển khai nhiều biện pháp không để phát sinh vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, giảm thiểu sự cố tai nạn do vi phạm hành lang, khoảng cách pha đất.

2636351511b1c9ef90a0

Phó Giám đốc Điện lực Khoái Châu kiểm tra phiếu công tác của đội sản xuất

Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc công ty đã triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Phương án PCTT &TKCN năm 2022 của Công ty, sẵn sàng ứng phó khi có bão lũ. Trong hoạt động cung ứng và sử dụng điện trong lao động, sản xuất và kinh doanh luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Để công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đạt hiệu quả tốt nhất, ngay từ đầu năm 2022, các đơn vị trực thuộc tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng chữa cháy ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật PCCC tới cán bộ, công nhân viên, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động về công tác PCCC. Ðồng thời, xây dựng nội quy, quy định, biển cấm, biển báo, chỉ dẫn về PCCC tại các cơ sở sản xuất, văn phòng làm việc từ công ty đến các đơn vị. Ngành điện Hưng Yên đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động như: thực hiện quản lý, bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã được trang bị tại đơn vị, bảo đảm các phương tiện sẵn sàng hoạt động tốt khi sử dụng; tiếp tục tổ chức rà soát công tác PCCC tại đơn vị bảo đảm theo đúng các quy định của Nhà nước; tiếp tục cập nhật hồ sơ theo dõi công tác PCCC và CNCH đầy đủ theo quy định; kiểm tra các đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCCC, thực hiện điều chuyển phương tiện PCCC giữa các đơn vị cho phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh; nghiêm túc thực hiện việc báo cáo về PCCC và CNCH của đơn vị theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng An toàn Công ty Điện lực Hưng Yên cho biết: Năm 2023 để bảo đảm ATVSLĐ, Công ty Điện lực Hưng Yên tiếp tục tăng cường công tác chỉnh trang lưới điện, kiểm tra hành lang lưới điện nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; quản lý chặt chẽ các máy móc, thiết bị, dụng cụ có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nhằm hạn chế mức thấp nhất tình trạng sự cố nguy hiểm gây mất an toàn lao động… vì mục tiêu cung cấp điện ổn định, an toàn  phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huế Vũ- PC Hưng Yên

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Ân Thi tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2023
Vẫn còn nhiều tai nạn điện trong cộng đồng do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân về an toàn điện
Điện lực Thành Phố Hưng Yên tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2023
Điện lực Văn Lâm tham gia phối hợp diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022
Điện lực Mỹ Hào chú trọng công tác an toàn để đảm bảo sản xuất
Tăng cường phổ biến về công tác an toàn lao động tại Điện lực Văn Lâm, Công ty Điện lực Hưng Yên
Công ty Điện lực Hưng Yên tích cực phối hợp diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2022
Tuyên truyền tiết kiệm điện, bảo vệ hành lang lưới điện và phòng ngừa tai nạn điện tại trường học
Điện lực Phù Tiên tăng cường công tác an toàn điện, phòng cháy chữa cháy
PC Hưng Yên: Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện, phòng chống cháy nổ

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Nhimpun1995
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 5610

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
An error has occurred.
Error: Lượt truy cập is currently unavailable.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Thursday, March 23, 2023