Ngành điện miền Bắc chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện phục vụ công nghiệp hóa- hiện đại hóa Tỉnh Hưng Yên
 
2022-10-11 07:45:46

 Hưng Yên là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đang có tốc độ công nghiệp hóa nhanh, tăng trưởng GRDP cao, ngành điện miền Bắc luôn chú trọng đầu tư xây hạ tầng lưới điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội phục vụ tỉnh nhà.

Hiện đại hóa nâng cao chất lượng điện năng phục vụ nền kinh tế

Với hiện trạng nguồn điện và hạ tầng lưới điện tỉnh Hưng Yên, cùng với việc thực hiện tốt công tác quản lý vận hành lưới điện và công tác dịch vụ khách hàng, công ty Điện lực Hưng Yên đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; đặc biệt đối với việc cấp điện tới khách hàng sản xuất công nghiệp luôn bảo đảm chất lượng điện năng ổn định.

Để đáp ứng nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn từ năm 2021-2025, ngành điện đã và đang tiếp tục đầu tư  phát triển lưới điện 110 kV trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, gồm: xây dựng 17,3 km đường dây 110kV, xây dựng 3 trạm biến áp và cải tạo nâng công suất 3 máy biến áp 110kV với tổng công suất tăng thêm 338MVA. Ngành điện cũng đang thi công và chuẩn bị 14 dự án lưới điện 110 kV, đồng thời, xây dựng và cải tạo hàng trăm kilomet đường dây trung và hạ thế, 223 trạm biến áp phân phối với tổng công suất 69MVA; lắp đặt đưa vào vận hành 9.600kVAr tụ bù trung thế. Hoàn thành dự án tự động hóa cho 17 mạch vòng lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh...

Công ty Điện lực Hưng Yên đã thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và giảm thời gian tiếp cận điện năng, với thời gian tiếp cận điện năng là 4,32 ngày, nhỏ hơn 2,68 ngày so với quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp điện: Hiện đại hóa hệ thống đo đếm, với hơn 365 nghìn công tơ điện tử, chiếm hơn 78% tổng công tơ bán điện; tỷ lệ công tơ bán điện thu thập dữ liệu từ xa của khách hàng đạt 71,32%. Số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt. Công khai minh bạch dịch vụ điện, đồng thời thực hiện lộ trình số hóa đạt tỷ lệ 91,53% tổng số yêu cầu dịch vụ điện phát sinh trên hệ thống quản lý thông tin khách hàng. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử  đạt hơn 98%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến, tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đạt hơn 99%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến các dịch vụ điện có phát sinh chi phí đạt hơn 93% .

Đặc biệt, Công ty tích cực triển khai cập nhật dữ liệu online tại hiện trường qua các phần mềm ứng dụng hiện trường, phục vụ các dịch vụ điện theo phương thức điện tử hóa. Dữ liệu khách hàng tại hiện trường được đồng bộ về hệ thống quản lý thông tin khách hàng và ngược lại, đáp ứng các quy trình nghiệp vụ cung cấp dịch vụ điện và các quy trình nghiệp vụ nội bộ có sự giao tiếp giữa khách hàng và điện lực. Đồng thời, công ty cũng đẩy mạnh việc truyền thông, giới thiệu đến khách hàng sử dụng các tiện ích trên website chăm sóc khách hàng, app chăm sóc khách hàng để khách hàng chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ theo tháng, tra cứu hóa đơn tiền điện tháng, lịch cắt điện, thanh toán tiền điện trực tuyến… 

Tiếp tục đầu tư hạ tầng lưới điện phục vụ công nghiệp hóa- hiện đại hóa

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 15 khu công nghiệp, với diện tích khoảng 3.887ha; 26 cụm công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 1.256 ha; 3 khu đô thị lớn đang trong quá trình triển khai đầu tư... Tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận hơn 2000 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi khoảng 11 tỷ USD. Tỉnh Hưng Yên đang tập trung thu hút đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số để tạo sự phát triển đột phá nên nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trong giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên rất lớn.

Để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Hưng Yên giao cho các cơ quan chức năng phối hợp lập quy hoạch tỉnh, cập nhật quy hoạch phát triển điện lực đã được Bộ Công thương phê duyệt, quy hoạch điện VIII vào phương án mạng lưới điện, đảm bảo tính kế thừa các quy hoạch khi phát triển lưới điện. 

Rà soát các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các danh mục lưới điện cần đầu tư sớm đáp ứng nhu cầu phụ tải, tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Ưu tiên phát triển hạ tầng mạng lưới điện để đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp; quá trình đô thị hóa nhanh của các huyện Văn Giang, thị xã Mỹ Hào; hoạt động đầu tư xây dựng của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhất là khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt. Rà soát, bổ sung, bố trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây phù hợp với quy hoạch giao thông, xây dựng để không chồng lấn quy hoạch, tiết kiệm diện tích hành lang an toàn lưới điện và khai thác hiệu quả quỹ đất để phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị. PC Hưng Yên đã đề xuất, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực, các hạng mục cần điều chỉnh, bổ sung nguồn điện đáp ứng nhu cầu phụ tải quan trọng cấp bách tại địa phương khi Quy hoạch tỉnh Hưng Yên chưa được phê duyệt; thực hiện việc cắm mốc quy hoạch hướng tuyến lưới điện của cấp điện áp 110kV, 220 và 500kV. Bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hằng năm và bố trí quỹ đất đảm bảo cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện theo quy hoạch đã được duyệt; tạo điều kiện cho ngành điện đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các vị trí móng cột các dự án chống quá tải lưới điện trung, hạ thế có diện tích thu hồi nhỏ, thời gian thi công ngắn để sớm đưa các công trình chống quá tải lưới điện vào khai thác phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

d0d6a8aeb333766d2f22

Nhân viên kiểm tra tại Trạm 110kV Kim Động 2

Đồng thời, rà soát các đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt và các đồ án quy hoạch đang thẩm định, đề xuất phương án điều chỉnh hướng tuyến đường dây 500kV, 220kV, 110kV và đường dây trung thế để sử dụng quỹ đất hiệu quả, tiết kiệm, tránh chồng lấn quy hoạch; đồng thời bố trí quỹ đất trong các đồ án quy hoạch để xây dựng các trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV theo quy hoạch điện lực đã được duyệt. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án lưới điện 110kV, gồm các dự án: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Yên Mỹ, Đường dây 110kV trạm 220kV Phố Cao - Hưng Hà, Đường dây và Trạm biến áp 110kV Khoái Châu 2, Ngọc Long, Nhân Hòa, Yên Mỹ, Lý Thường Kiệt, Thành phố Hưng Yên 2, Tiên Lữ. Triển khai đầu tư các dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực các huyện, nơi có các khu công nghiệp, khu đô thị lớn và khu vực huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi đang triển khai Khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt.

Tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo, xây dựng chống quá tải lưới điện của tỉnh gồm: Lưới điện 110kV; Lưới điện trung áp cấp điện các khu, cụm công nghiệp mới triển khai xây dựng; Lưới điện trung áp, hạ áp tại các xã để đồng bộ với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh... 

Nguyễn Văn Tuệ-PC Hưng Yên

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Mỹ Hào tổ chức họp thống nhất kế hoạch sửa chữa công trình điện thuộc tài sản khách hàng
Điện lực Phù Tiên (PC Hưng Yên) phấn đấu hoàn thành sớm lắp đặt công tơ điện tử đo xa đợt 1 năm 2023
Dịch vụ quản lý vận hành kết hợp thi công, cải tạo, sửa chữa công trình điện mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng tại Văn Giang
Thay thế hòm hộp chống cháy composite tại nhánh khu chợ Trương Xá
PC Hưng Yên thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng điện năng
Điện lực Yên Mỹ thực hiện chỉnh trang 5S cáp viễn thông trên cột điện.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chống quá tải lưới điện đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng năm 2022
Thay thế dãy tủ trung thế trạm 110Kv Kim Động đảm bảo cung cấp điện
Điện lực Văn Giang đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang 5S lưới điện trên toàn bộ lưới điện
Điện lực Văn Giang đẩy mạnh thực hiện 5S từ văn phòng ra lưới điện

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Nhimpun1995
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 5610

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
An error has occurred.
Error: Lượt truy cập is currently unavailable.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Thursday, March 23, 2023