Số hóa dịch vụ điện, tạo không gian tương tác tốt nhất cho khách hàng
 
2021-11-11 17:13:00

 Cùng với việc tăng cường đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực… việc đưa công nghệ số vào các dịch vụ về điện đã mang lại tiện ích cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.


Hiện nay, PC Hưng Yên đã thực hiện đa dạng các kênh cung cấp dịch vụ theo hướng áp dụng công nghệ thông tin, cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến, áp dụng số hóa trong công tác phục vụ; triển khai đồng bộ cơ chế một cửa, giảm các thủ tục hành chính, giúp khách hàng sử dụng điện với phương châm dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát. Nhờ đó, mối liên hệ giữa khách hàng với ngành Điện gần gũi nhau, giải quyết nhanh chóng, gọn nhẹ hơn trong các giao dịch về điện.

Các kênh trực tuyến dành cho khách hàng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý bán điện.

Hiện nay, hầu hết các giao dịch của khách hàng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và cung cấp dịch vụ đã được điện tử hoá, số hoá. Các hồ sơ, thủ tục, hợp đồng mua bán điện và hoá đơn tiền điện được triển khai triệt để theo hình thức điện tử. Theo báo cáo, lũy kế đến hết tháng 10/2021, PC Hưng Yên đã thực hiện trên 10.972 yêu cầu của khách hàng qua các kênh cung cấp dịch vụ, trong đó tỷ lệ cung cấp dịch vụ diện cấp độ 4 đạt 97,94%. Việc kết nối, cung cấp các dịch vụ điện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng được PC Hưng Yên thực hiện và phát huy hiệu quả với 12/12 dịch vụ điện.

Nghiệp vụ công tác kinh doanh, quản lý khách hàng tại PC Hưng Yên.

Bên cạnh đó, nhằm tăng tiện ích, tạo thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi. Công ty đẩy mạnh các kênh thanh toán không dùng tiền mặt như Internet banking, Mobile banking, trích nợ tự động, ví điện tử… Đến nay, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt toàn công ty đạt 79,62%.

Khi các dịch vụ về điện được số hoá, ngoài mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng như ít tốn thời gian để giao dịch, giảm tối đa việc đi lại, dễ dàng tra cứu thông tin, giám sát các thỏa thuận cung cấp dịch vụ của ngành Điện. Việc áp dụng phương thức giao dịch điện tử với khách hàng còn giúp ngành điện tiết giảm nhân công, quản lý hiệu quả và chính xác, minh bạch trong các hoạt động của ngành./.

Vũ Tuyết Nhung

 
Tin cùng thư mục :
Phấn đấu hoàn thành chuyển đổi số một số hoạt động cốt lõi
OpenOTS: Bước đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Kinh nghiệm về tái cơ cấu doanh nghiệp và chuyển đổi số tại Tập đoàn Lưới điện Phương Nam Trung Quốc
Triển khai nâng, hạ tỷ số biến TI tại các trạm biến áp chuyên dùng thông qua quản lý trên phần mềm
Chuyển đổi số từ việc thu thập dữ liệu ghi chỉ số công tơ từ xa
Hiệu quả việc chuyển đổi số trong công tác thu nộp tiền điện
Điện lực Mỹ Hào hoàn thành số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt năm 2021
Ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành lưới điện tại PC Hưng Yên
Công tơ điện tử đo xa từng bước chuyển đổi số hướng tới sự hài lòng của khách hàng
Điện lực Văn Giang - ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động SXKD

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Kerri05B3874
Past 24 Hours Hôm qua : 2
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 4621

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Saturday, January 22, 2022