Chuẩn hóa thông tin và số hóa hồ sơ nhân sự - một trong những nhiệm vụ chuyển đổi số quan trọng của PC Hưng Yên
 
2021-10-19 16:51:57

 

Với mục tiêu xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành trong năm 2022, trong thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên hầu hết các mặt hoạt động, trong đó có công tác số hóa hồ sơ nhân sự và quản lý hồ sơ nhân sự trên phần mềm HRMS.

 Tại Công ty Điện lực Hưng Yên, dữ liệu hồ sơ nhân sự của toàn thể CBCNV đã được cập nhật và khai thác trên phần mềm HRMS. Để có một cơ sở dữ liệu “sạch”, hoàn toàn yên tâm khi khai thác và sử dụng các tính năng của phần mềm, Công ty đã triển khai chuẩn hóa thông tin hồ sơ nhân sự trên phần mềm HRMS ngay từ đầu năm 2021, những nội dung thực hiện gồm:

  - Chuẩn hóa lại toàn từng bộ hồ sơ nhân sự của CBCNV: đối chiếu, so sánh thông tin giữa bản cứng và thông tin trên HRMS để chỉnh sửa theo bản cứng. Các thông tin được rà soát bao gồm: Thông tin cá nhân, thông tin tuyển dụng, lịch sử bản thân, thân nhân gia đình; quá trình công tác (đơn vị, chức danh, chức vụ, điều động, hợp đồng); Hệ số lương, phụ cấp; quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; các hình thức khen thưởng – kỷ luật; quá trình quy hoạch cán bộ.

- Sau khi thông tin đã được chuẩn hóa, hồ sơ nhân sự được scan mầu để lưu giữ trên chương trình HRMS, mỗi văn bản, quyết định được đưa cập nhật vào các quá trình tương ứng.

Dự kiến đến hết Quý I năm 2022, Công ty Điện lực Hưng Yên sẽ hoàn thành việc chuẩn hóa và số hóa hồ sơ nhân sự.

Doãn Tuấn Dương – Phòng TC&NS

 
Tin cùng thư mục :
Hiệu quả việc chuyển đổi số trong công tác thu nộp tiền điện
Số hóa dịch vụ điện, tạo không gian tương tác tốt nhất cho khách hàng
Điện lực Mỹ Hào hoàn thành số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt năm 2021
Ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành lưới điện tại PC Hưng Yên
Công tơ điện tử đo xa từng bước chuyển đổi số hướng tới sự hài lòng của khách hàng
Điện lực Văn Giang - ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động SXKD
Chuyển đổi số trong công tác kiểm tra sử dụng điện tại hiện trường
Điện lực Phù Tiên hoàn thành số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
EVN chủ động nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh
PC Hưng Yên đẩy mạnh công tác số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt trên toàn tỉnh

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : LaraeDampier
Past 24 Hours Hôm qua : 5
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 4511

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Wednesday, December 8, 2021