Hưng Yên: Lượng điện tiêu thụ 9 tháng tăng trưởng 12%
 
2021-10-07 20:17:40

 Nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19 nên lượng điện tiêu thụ 9 tháng đầu năm tại Hưng Yên vẫn duy trì với mức tăng trưởng cao với xấp xỉ 12% so với cùng kỳ năm 2020. Tất cả các khách hàng sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, được duy trì và phát triển đã tạo ra giá trị tăng trưởng khá.