Triển khai thi công các dự án đa chia – đa nối (MDMC) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021
 
2021-08-31 18:43:28

 Hưng Yên là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh và toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,32%. Chỉ số sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng khá. Năm 2020, cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng chiếm 61,6%; thương mại, dịch vụ chiếm 29,11%; nông nghiệp chiếm 9,29%.


Trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, Công ty Điện lực Hưng Yên đã tranh thủ các nguồn vốn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc để phát triển lưới điện trung hạ áp để đáp ứng sự phát triển của tỉnh. Tính đến nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đang quản lý 257,919 km đường dây 110kV cấp điện 15 trạm biến áp 110kV, 127 đường dây trung áp 22-35kV dài 2.104,39 km cấp điện cho 4.123 trạm, do đó nguy cơ xảy ra sự cố cung ứng điện, ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành.

Mặt khác, trong giai đoạn 2021-2022 có nhiều dự án đăng ký với công suất lớn như Khu công nghiệp Yên Mỹ (280ha), Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt (300ha), Khu công nghiệp Minh Đức (198ha), Khu công nghiệp Tân Dân (250ha), Khu công nghiệp Dream City (450ha), Khu công nghiệp Kim Động (200ha)...


Đóng điện tại máy cắt phân đoạn đường dây năm 2020

Xác định đảm bảo cung cấp điện ổn định là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty Điện lực Hưng Yên đang thực hiện triển khai đầu tư đồng bộ 05 dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện tỉnh Hưng Yên theo phương án đa chia - đa nối (MDMC) với tổng mức đầu tư xấp xỉ 75 tỷ đồng, bao gồm: Dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện 22kV sau các TBA 110kV Phố Cao, Hưng Yên, Kim Động theo phương án đa chia - đa nối (MDMC) triển khai MDMC tại 10 lộ trung áp 22kV sau các TBA 110kV; Dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện 22kV sau các TBA 110kV Lạc Đạo, Giai Phạm, Yên Mỹ, Văn Giang, Minh Đức, Minh Hải, Tân Quang, Văn Giang 2 theo phương án đa chia - đa nối (MDMC) triển khai MDMC tại 15 lộ trung áp 22kV sau các TBA 110kV; Dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện 35kV sau các TBA 110kV Phố Cao, Kim Động, Hưng Yên, Yên Mỹ, Bãi Sậy theo phương án đa chia - đa nối (MDMC) triển khai MDMC tại 09 lộ trung áp 35kV sau các TBA 110kV;  Dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện 35kV sau các TBA 110kV Minh Đức, Minh Hải, Lạc Đạo, Yên Mỹ, Giai Phạm theo phương án đa chia - đa nối (MDMC) triển khai MDMC tại 07 lộ trung áp 35kV sau các TBA 110kV; Dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện 35kV sau các TBA 110kV Tân Quang, Văn Giang, Văn Giang 2, Khoái Châu theo phương án đa chia - đa nối (MDMC) triển khai MDMC tại 08 lộ trung áp 35kV sau các TBA 110kV.

Xác định công tác giải phóng mặt bằng mang yếu tố quyết định đến thời gian thi công của dự án, ngay từ sau khi có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án trên, Công ty Điện lực Hưng Yên đã chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp cùng Điện lực tổ chức bàn giao tim mốc và thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sau khi có nhà thầu thi công xây lắp.

Hiện nay, các dự án đang trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành đóng điện trong quý IV năm 2021. Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, để không ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, Công ty Điện lực Hưng Yên đã yêu cầu các nhà thầu thi công xây lắp và giám sát thực hiện xét nghiệm cho các nhóm công tác trước khi vào tỉnh, bố trí ăn nghỉ tại chỗ, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của tỉnh Hưng Yên.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Hưng Yên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các nhà thầu trong việc tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành trước tiến độ các dự án, đảm bảo linh hoạt trong vận hành chuyển đổi phương thức, thao tác phân đoạn xử lý sự cố các đường dây, góp phần thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện đã được Tổng công ty giao, thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thị Bảo Yến 

 
Tin cùng thư mục :
Đóng điện đưa vào vận hành trạm 110 kV Như Quỳnh và trạm 110 kV Phố Nối
Đóng điện vận hành đường dây 110 kV và trạm biến áp 110 kV Bãi Sậy góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định khu vực huyện Ân Thi và thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên.
Đóng điện Máy biến áp T2-63 MVA Trạm biến áp 110 kV Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Đóng điện thành công xuất tuyến 22 kV sau TBA 110 kV Minh Đức cấp điện cho KCN Dệt may Phố Nối B
Phê duyệt bổ sung 6 dự án điện trong năm 2020
Hưng Yên: Hội nghị triển khai các công trình Điện trọng điểm trên địa bàn huyện Văn Lâm
Điện lực Ân Thi đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án Đa chia-đa nối năm 2020
Đóng điện thành công dự án xây dựng đường dây cấp điện cho KCN Minh Quang – Giai đoạn I
Triển khai thi công các xuất tuyến sau trạm 110kV trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020
PC Hưng Yên: Tập trung hoàn thành dự án xây dựng ĐZ & TBA Thành phố Hưng Yên giai đoạn 2 năm 2019

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Lã quang tuấn
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 4384

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Saturday, October 23, 2021