PC Hưng Yên tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021
 
2021-04-09 16:13:39

 Sáng ngày 29/3/2021, Công ty Điện lực Hưng Yên tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Nguyên Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Hội nghị vinh dự đón 143 đại biểu từ các đơn vị trực thuộc đến dự.

Ông Trần Nguyên Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa chúc mừng Hội nghịCác đại biểu về dự Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2021; Báo cáo tư cách đại biểu tham dự Hội nghị; Báo cáo công tác thanh kiểm tra, khiếu nại năm 2020; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo thực hiện HĐLĐ, NQLĐ, TƯLĐTT, các quy chế, quy định của ngành và của Công ty; tình hình sử dụng quỹ hỗ trợ năm 2020; Báo cáo công tác cáo tài chính: Trích lập quản lý sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi, kinh phí Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của Công ty, các chi phí sử dụng năm 2020.

Các đại biểu trình bày tham luận và thảo luận tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thảnh- Trưởng phòng tổ chức và nhân sự giải đáp những ý kiến, kiến nghị của người lao động tại Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị đã tích cực tham gia các ý kiến tham luận nhằm xây dựng các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến tăng năng suất lao động, hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật cấp trên giao. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giải đáp những ý kiến, kiến nghị của người lao động tại Hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc một cách thỏa đáng, rõ ràng, công khai, minh bạch.