Tăng cường sự phối hợp, thống nhất chặt chẽ trong thực hiện kế hoạch chuyển đổi số EVNNPC giai đoạn 2021-2022
 
2021-03-13 13:13:24

 Ngày 10/03/2021, tại Hà Nội, Ban điều hành chuyển đổi số Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã họp định kỳ tháng 3/2021 dưới dự chủ trì của ông Nguyễn Đức Thiện -  Phó Tổng Giám đốc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban điều hành chuyển đổi số của Tổng công ty. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Tổng công ty, đại diện lãnh đạo NPCIT và BA3.

           
Trong thời gian qua, các Ban Tổng công ty, các đơn vị đã nỗ lực và cố gắng trong việc thực hiện các nội dung và mục tiêu nằm trong kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022 của Tổng công ty. Để đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm “Xây dựng bản đồ quản lý lưới điện trên nền GIS” trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid, công tác khảo sát lập BCNCKT dự án đã được chia làm 2 giai đoạn: khảo sát thu thập dữ liệu từ xa và khảo sát rà soát tại từng đơn vị. BA3 và đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát tại đơn vị điển hình là Công ty Điện lực Hưng Yên, trên cơ sở đó lập phiếu khảo sát để thu thập thông tin khảo sát từ xa và đã được các Ban thông qua. Dự án “Trang bị hệ thống truyền dẫn liên tỉnh mới tại các tỉnh đồng bằng” hiện nay đơn vị tư vấn đã hoàn thiện công tác khảo sát tại Khu vực Hà Nội và 17 đơn vị triển khai để hoàn thiện hồ sơ BCNCKT. Ban VT&CNTT đã tổ chức họp với BA3, NPCIT để đơn vị tư vấn báo cáo và xin ý kiến chuyên môn về kết quả khảo sát, giải pháp công nghệ cho dự án. Tổng công ty cũng đã xét duyệt Phương án đầu tư bổ sung: "Xây dựng kho dữ liệu tập trung của EVNNPC" năm 2021 và chỉ đạo NPCIT sớm hoàn thiện.

 

Đại diện Ban kỹ thuật phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Ông Trần Huy Hoàng - Giám đốc BA3 phát biểu ý kiến tại cuộc họp

         
Đối với "Chương trình Số hoá hợp đồng mua bán điện", hiện nay Tổng công ty đang tổ chức triển khai thực hiện công tác chuyển đổi HĐMBĐ tại 27 Công ty Điện lực, kết quả thực hiện đến hết tháng 2 toàn Tổng công ty đã thực hiện chuyển đổi được 451.985 hợp đồng, đạt 5% kế hoạch năm, dự kiến chuyển đổi số 100% hợp đồng tại tất cả 27 Công ty Điện lực trong năm 2021. Song song với đó, các dự án trọng điểm như: dự án Hệ thống giám sát cáp quang mạng OT&IT của Tổng công ty; Dự án phần mềm quản lý Máy biến áp; Nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số; Công tác đào tạo, tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức…Tổng công ty tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả và đồng bộ.

 

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp


Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Ban VT&CNTT, ý kiến tham gia của các Ban chuyên môn, đồng thời để tăng cường sự phối hợp, thống nhất chặt chẽ hơn nữa giữa thường trực Ban điều hành với các Ban Tổng công ty và các Đơn vị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện yêu cầu các Ban Tổng công ty: Phân công nhiệm vụ, lập danh sách các lãnh đạo/chuyên viên chịu trách nhiệm đối với từng dự án chuyển đổi số mà Ban mình phụ trách, gửi về thường trực Ban điều hành. Những lãnh đạo/chuyên viên trong danh sách có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với BA3, NPCIT và thường trực Ban điều hành trong công tác triển khai các dự án chuyển đổi số; Chủ động định kỳ, trước ngày mùng 5 hàng tháng gửi báo cáo tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số mà Ban mình phụ trách cho Tổ giúp việc Ban chỉ đạo (đầu mối là Ban VT&CNTT) tổng hợp. Báo cáo đầy đủ các nội dung gồm: công tác chuyển đổi số đã thực hiện đến nay, khối lượng hoàn thành, lý do nếu bị chậm so với kế hoạch đặt ra, kế hoạch dự kiến tháng sau, mốc thời gian dự kiến hoàn thành. Ban VT&CNTT- thường trực Ban điều hành cần đưa ra lộ trình, biểu đồ tiến độ thực hiện 12 dự án chuyển đổi số đã đăng ký với Tập đoàn chi tiết theo từng tháng, quý; Phối hợp Ban Tổ chức nhân sự báo cáo lộ trình, kế hoạch, nội dung đào tạo chuyển đổi số, trình Lãnh đạo Tổng công ty trước ngày 20/3/2021, yêu cầu lớp đào tạo về chuyển đổi số đầu tiên khai giảng chậm nhất là vào đầu tháng 4/2021; Là đầu mối cung cấp tư liệu, tài liệu chuyển đổi số cho Ban Truyền thông để đẩy mạnh công tác truyền thông về chuyển đổi số.     Ban Kinh doanh cần bổ sung các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số vào báo cáo công tác chuyển đổi số hàng tháng như: triển khai đọc xa công tơ, tự động hoá trả lời khách hàng trên dịch vụ trực tuyến internet, quản lý MBA trên chương trình tài sản…;Sớm báo cáo khả năng áp dụng, tiến độ áp dụng đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng tự động giao tiếp trực tuyến trên internet” cho Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 4.0.
           
Phó Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo Ban Kỹ thuật bổ sung các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số vào báo cáo công tác chuyển đổi số hàng tháng như: Ứng dụng phần mềm tính toán tổn thất điện năng lưới điện, số hoá các đầu sổ, lý lịch thiết bị, chương trình tự động hoá lưới điện trung áp DMS, Xây dựng TBA 110kV kỹ thuật số,... Về công tác truyền thông ông Thiện cũng chỉ đạo Ban CNTT và các Ban, đơn vị  liên quan tích cực chủ động cung cấp thông tin, tài liệu để Ban Truyền thông có cơ sở viết tin, bài, làm phóng sự đăng tải trên các báo, đài Trung ương; Mở chuyên mục chuyển đổi số trên web của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.  

Theo Ban TT.NPC

 
Tin cùng thư mục :
EVNNPC nghiệm thu 3 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ
Số hóa dữ liệu đầu vào, đẩy mạnh ứng dụng số hóa góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc
Hướng dẫn tra cứu sản lượng điện tiêu thụ theo ngày
Văn phòng điện tử và tiện ích hành chính giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý văn phòng trên nền tảng số
Những xu hướng trí tuệ nhân tạo năm 2021
Điện lực Kim Động triển khai số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
100% cán bộ, nhân viên, người lao động EVN sẽ tham gia chuyển đổi số
Chuyển đổi số và an toàn thông tin năm 2021
Cách kiểm tra độ an toàn của mật khẩu đã lưu trên các Website
Điện lực Văn Giang tích cực triển khai số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangtin2
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 4

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
An error has occurred.
Error: Lượt truy cập is currently unavailable.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Wednesday, May 31, 2023