Hướng dẫn các đơn vị thực hiện bàn giao giải phóng mặt bằng trên hành lang lưới điện
 
2017-03-31 11:08:57

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) tại Công ty trong thời gian qua thường gặp rất nhiều khó khăn. Ngành điện là ngành đặc thù do vậy bên cạnh những khó khăn chung còn có những khó khăn riêng của ngành; bởi chỉ có xây dựng công trình thủy điện và vị trí xây dựng trạm biến áp 110kV trở lên mới đền bù giải tỏa tất cả, còn lại móng trụ điện thì chỉ đền bù đất chiếm vĩnh viễn móng trụ và tài sản có trên móng đó (nếu có). Cái khó ở chỗ, nếu đền bù giải tỏa toàn bộ thì chủ hộ có cơ hội được đền bù thỏa đáng, có các khoản hỗ trợ do phải di dời nhà, có đất để tái định cư, được chuyển đổi nghề nghiệp, có điều kiện để cải thiện cuộc sống, sinh hoạt, còn chỉ đền bù móng trụ điện thì giá trị đền bù không nhiều. Tùy theo cấp điện áp mà móng trụ có diện tích từ một vài m2 đến vài trăm m 2 . Móng này cách móng kia từ vài chục mét đến vài trăm mét. Những móng trụ nằm trên đất ở hoặc đất khuôn viên thì càng khó khăn hơn vì vị trí đó ảnh hưởng không nhỏ đến cả khu đất.

Khó khăn nhất là khi đường dây cắt qua các lô đất ở có giá trị lớn (đất không thu hồi nhưng làm thay đổi mục đích sử dụng đất hoặc hạn chế khả năng sử dụng đất), chủ hộ không dám làm nhà trên lô đất đó, đất bán không ai dám mua, chủ sở hữu đất rất thiệt thòi. Khi Chính phủ ban hành Nghị định số 197/2004/NĐCP ngày 03/12/2004 thì trường hợp nêu trên mới được bồi thường phần đất trong hành lang tuyến bị ảnh hưởng và hạn chế khả năng sử dụng. Tuy nhiên mức bồi thường hầu hết chưa thỏa đáng so với thực tế thiệt hại, do vậy khó tìm được sự thống nhất với chủ tài sản. 
Nhìn chung, công tác đền bù GPMB xây dựng các công trình điện bên cạnh yếu tố thuận lợi - là công trình lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, đáp ứng nhu cầu về điện của nhân dân trong vùng có dự án, được hầu hết các cấp, các ngành và nhân dân ủng hộ, thì đều có khó khăn cơ bản là: Đơn giá đền bù do UBND cấp tỉnh ban hành thường thấp, chưa tương xứng với giá trị tài sản bị thiệt hại, các đơn giá cũng chậm được sửa đổi so với diễn biến thực tế, do vậy thời gian thực hiện đền bù GPMB thường kéo dài.
 

Để hỗ trợ các hộ dân có đất, cây trồng trong hành lang an toàn lưới điện cũng như các đơn vị trong công tác ĐBGPMB, phòng Tài chính – Kế toán hướng dẫn các đơn vị về cơ sở và cách tính đền bù lưới điện trong hành lang đường dây cáp ngầm như sau:

-         Căn cứ thực hiện đền bù cho phần đất thi công và hành lang cáp ngầm:

o   Điều 50 luật điện lực số 28/2014/QH11  có quy định hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp như sau:

§  1. Hành lang an toàn lưới điện cao áp là khoảng không gian giới hạn dọc theo đường dây tải điện hoặc bao quanh trạm điện và được quy định cụ thể theo từng cấp điện áp.

§  2. Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp bao gồm:

·        a) Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không;

·        b) Hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm;

·        c) Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện.

§  3. Chính phủ quy định cụ thể về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

o   Về vấn đề lưới điện cao áp là gì, khoản 2 và khoản 3 điều 03 nghị định  số 169/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003 quy định:

§  2. Điện cao áp là điện áp từ 1.000 V trở lên.
3. Điện hạ áp là điện áp dưới 1.000 V.

o   Trong hoạt động đầu tư xây dựng  tại công ty Điện lực Hưng Yên, các công trình cáp ngầm đều ở mức điện áp 22kV hoặc 35kV, do vậy việc áp dụng hành lang bảo vệ vào tuyến cáp ngầm là hoàn toàn hợp lý.

 

-         Đơn giá đền bù, hỗ trợ về đất khi giải tỏa hành lang an toàn điện được quy định tại điều 8  Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 như sau:

o   Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất thì được bồi thường, hỗ trợ bằng tiền theo mức thiệt hại thực tế. Mức bồi thường, hỗ trợ tính trên diện tích đất thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, cụ thể như sau:

§  1. Diện tích đất đủ điều kiện được bồi thường, do hạn chế khả năng sử dụng của đất thì được bồi thường bằng 50% giá đất cùng mục đích sử dụng theo vị trí, loại đất hợp pháp.

§  2. Diện tích đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất, do hạn chế khả năng sử dụng thì được hỗ trợ, mức hỗ trợ bằng 30% giá đất cùng mục đích sử dụng theo vị trí, loại đất hợp pháp.

§  3. Việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều này chỉ được thực hiện một lần.

§  4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành hướng dẫn xác định chỉ giới hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ theo quy định và mức độ hạn chế khả năng sử dụng, ảnh hưởng sinh hoạt.

 

-         Về công tác bồi thường, hỗ trợ về cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, điều 23 Nghị định 14/2014/NĐCP quy định như sau:

§  1. Cây có trước khi thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp và trong hành lang an toàn lưới điện, nếu phải chặt bỏ và cấm trồng mới theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định này thì được bồi thường theo quy định hiện hành.

§  2. Cây có trước khi thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp và trong hành lang thuộc loại không phải chặt bỏ và cấm trồng như quy định tại Khoản 3 Điều 12 hoặc cây ngoài hành lang có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định này thì đơn vị quản lý vận hành có quyền kiểm tra, chặt, tỉa cây để đảm bảo an toàn cho đường dây dẫn điện trên không và thực hiện bồi thường theo quy định.

§  3. Mức bồi thường đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được thực hiện một (01) lần đối với một cây và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, phù hợp với thực tế của địa phương.

 

-         Dựa trên các trích dẫn trên, thì cách tính đền bù cụ thể sẽ như sau.

o   Đền bù đất:

§  Giá trị đền bù đất hành lang = Chiều rộng hành lang x Chiều dài hành lang x Đơn giá (theo quy định của UBND tỉnh) x 50%. Chiều rộng và chiều dài hành lang phải phù hợp với thiết kế và được chuyên viên theo dõi dự án phòng Quản lý đầu tư xác nhận.

o   Giá trị đền bù cây trồng trên hành lang áp dụng theo quy định hiện hành.

Phạm Phi Hùng – Phòng Tài chính Kế toán

 

 
Tin cùng thư mục :
Đối tượng nào được cấp thẻ an toàn điện theo quy định mới từ 22/9/2021?
Những điểm mới của quy chuẩn quốc gia về an toàn điện theo thông tư số 39/2020/TT-BCT
Thông tư 22 và thông tư 23 của BCT
Các hành vi vi phạm pháp luật bị tạm ngừng cấp điện
Những điểm khác nhau giữa Nghị định 14/2014/NĐ-CP và Nghị định 51/2020/NĐ-CP
Phổ biến kiến thức pháp luật: Văn bản pháp lý quy định chung về hợp đồng và hợp đồng nguyên tắc
Nghị định số 10/2017/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của EVN
Ngày pháp luật Việt Nam năm 2016 tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật
Thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật
Tuyên truyền một số quy định pháp luật của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Lã quang tuấn
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 4384

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Saturday, October 23, 2021