Thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật
 
2016-09-23 07:37:48

Ngày 22/7/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTP quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Ngày 09/9/2016, Sở Tư  pháp tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 750/STP-PBGDPL về việc triển khai thực hiện Thông tư số  10/2016/TT-BTP  của Bộ Tư pháp. Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tạo sự thống nhất cao trong công tác xây dựng, quản lý và sử dụng đội ngũ này trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBCNV Công ty Điện lực Hưng Yên và nhân dân trên lĩnh vực, địa bàn quản lý, sau đây là một số điểm mới của Thông tư trên:

- Về công nhận báo cáo viên pháp luật: Thông tư bổ sung thêm quy định về số lượng báo cáo viên pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức do Thủ trưởng đơn vị quyết định nhưng phải bảo đảm mỗi lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên sâu có ít nhất 01 báo cáo viên pháp luật kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật. Văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật phải có đầy đủ các thông tin của người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật: Họ và tên; chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác; trình độ chuyên môn; lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu dự kiến kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Về những trường hợp miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật: Thông tư quy định  cụ thể hơn về trường hợp miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật: “Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác” và bổ sung thêm trường hợp miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật khi “chuyển công tác khỏi cơ quan, tổ chức đã đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật”, “có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật dân sự”.

- Về công nhận tuyên truyền viên pháp luật: Thông tư đã sửa đổi về thời gian đăng ký làm tuyên truyền viên, thay vì tháng 6 và tháng 12 hằng năm (như quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTP), quy định định kỳ tháng 9 hằng năm, công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cấp xã thông báo công khai tiêu chuẩn tuyên truyền viên pháp luật để mọi người tự nguyện đăng ký. Sau đó, công chức Tư pháp - Hộ tịch lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

 

       - Về những trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật: Thông tư  bổ sung thêm trường hợp tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác”. Thông tư quy định chung 04 trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (Thông tư số 21/2013/TT-BTP phân thành 2 nhóm: Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật đối với trường hợp tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác mà xét thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ); đồng thời bỏ trường hợp cho thôi làm tuyên truyên viên pháp luật vì: “Không còn uy tín trong cộng đồng dân cư”.

 

 

 

Ngoài những điểm mới cơ bản nêu trên, Thông tư số 10/2016/TT-BTP thay đổi về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng đơn giản, thuận lợi hơn trong thực hiện cũng như phù hợp với yêu cầu công tác quản lý nhà nước.

Thông tư này thay thế Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2016.

 

Lê Vĩnh Thụy – Phòng TTBV&PC

 

 
Tin cùng thư mục :
Đối tượng nào được cấp thẻ an toàn điện theo quy định mới từ 22/9/2021?
Những điểm mới của quy chuẩn quốc gia về an toàn điện theo thông tư số 39/2020/TT-BCT
Thông tư 22 và thông tư 23 của BCT
Các hành vi vi phạm pháp luật bị tạm ngừng cấp điện
Những điểm khác nhau giữa Nghị định 14/2014/NĐ-CP và Nghị định 51/2020/NĐ-CP
Phổ biến kiến thức pháp luật: Văn bản pháp lý quy định chung về hợp đồng và hợp đồng nguyên tắc
Hướng dẫn các đơn vị thực hiện bàn giao giải phóng mặt bằng trên hành lang lưới điện
Nghị định số 10/2017/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của EVN
Ngày pháp luật Việt Nam năm 2016 tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật
Tuyên truyền một số quy định pháp luật của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Lã quang tuấn
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 4384

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Saturday, October 23, 2021