Thanh toán tiền điện trực tuyến là hình thức thanh toán tiền điện từ Internet - dành cho khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của các ngân hàng mà Công ty Điện lực Hưng Yên đã hợp tác (Vietcombank, Viettinbank, BIDV, Agribank, Techcombank...). Đây là hình thức thanh toán dành cho các khách hàng không sử dụng dịch vụ uỷ nhiệm chi tự động.

Các bước để sử dụng chức năng này như sau: 

Bước 1: Truy cập trang đăng nhập của ngân hàng bằng cách bấm vào biểu tượng các ngân hàng tương ứng dưới đây: 

                                             

  

Bước 2: Đăng nhập/Login (theo tài khoản đã đăng ký với ngân hàng, lưu ý các ngân hàng thường có 2 lựa chọn dành cho khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp)

 

Bước 3: Tìm chọn mục có chức năng thanh toán --> Thanh toán hoá đơn --> Chọn nhà cung cấp EVN Miền Bắc -->  Nhập mã khách hàng -->  Xác nhận

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm: 

1Clip giới thiệu thanh toán tiền điện qua BankPlus (Viettel)

  

 

 2Clip Hướng dẫn thanh toán tiền điện qua BankPlus

  

 
Thanh toán tiền điện trực tuyến là hình thức thanh toán tiền điện từ Internet - dành cho khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của các ngân hàng mà Công ty Điện lực Hưng Yên đã hợp tác (Vietcombank, Viettinbank, BIDV, Agribank, Techcombank...). Đây là hình thức thanh toán dành cho các khách hàng không sử dụng dịch vụ uỷ nhiệm chi tự động.

Các bước để sử dụng chức năng này như sau: 

Bước 1: Truy cập trang đăng nhập của ngân hàng bằng cách bấm vào biểu tượng các ngân hàng tương ứng dưới đây: 

                                             

  

Bước 2: Đăng nhập/Login (theo tài khoản đã đăng ký với ngân hàng, lưu ý các ngân hàng thường có 2 lựa chọn dành cho khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp)

 

Bước 3: Tìm chọn mục có chức năng thanh toán --> Thanh toán hoá đơn --> Chọn nhà cung cấp EVN Miền Bắc -->  Nhập mã khách hàng -->  Xác nhận

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm: 

1Clip giới thiệu thanh toán tiền điện qua BankPlus (Viettel)

  

 

 2Clip Hướng dẫn thanh toán tiền điện qua BankPlus

  

 

 

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

An error has occurred.
Error: Lượt truy cập is currently unavailable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Thursday, March 23, 2023