Chuyển đổi số
Điện lực Khoái Châu quyết tâm hoàn thành 100% lắp đặt công tơ điện tử đo xa năm 2023
Trong những năm vừa qua, Điện lực Khoái Châu đã không ngừng đưa ra các giải pháp tối ưu, linh hoạt nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất trong việc đảm bảo nâng cao chất lượng cung cấp điện cho gần 75 nghìn khách hàng. Trong đó, việc thay thế lắp đặt công tơ điện tử đo xa là nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết được quan tâm hàng đầu với mục tiêu từng bước hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng.
2023-02-23 15:47
-25
Khách hàng được hưởng nhiều lợi ích từ chuyển đổi số của EVN
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là ưu tiên phát triển của mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong công tác thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp và bước đầu đã thu nhận được các kết quả tích cực. Dưới đây là tổng hợp các kết quả thực hiện chuyển đổi số của EVN trong công tác dịch vụ khách hàng.
2022-12-27 19:38
-83
Công ty Điện lực Hưng Yên tích cực công tác chuẩn hóa thông tin dữ liệu phần mềm- nền tảng trong lộ trình chuyển đổi số
Thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới. Với mục tiêu chuẩn hóa, thống nhất dữ liệu thông tin đầu vào của các phần mềm ứng dụng dùng chung để phục vụ công tác quản lý, điều hành, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình số hóa trong toàn ngành Điện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc. Công ty Điện lực Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều phương án chuẩn hóa dữ liệu các phần mềm dùng chung như CMIS3.0, PMIS, OMS, số hóa quy trình.
2022-11-28 09:47
-112
“Chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia”
Đó là chủ đề của Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2022 do Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 24 - 25/11 tại Hà Nội.
2022-11-28 09:45
-112
Số hóa hợp đồng mua bán điện – Ý nghĩa lớn trong công tác dịch vụ
Việc số hóa trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng là xu thế tất yếu và đó là động lực để doanh nghiệp phát triển, mang lại nhiều sự tiện ích, trải nghiệm, nâng độ hài lòng của khách hàng. Theo xu thế đó và thực hiện chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo các Công ty Điện lực tập trung nhân lực, triển khai hiệu quả việc số hóa 100% hợp đồng mua bán điện trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
2022-10-31 15:05
-140
Triển khai module Quản lý điện mặt trời mái nhà cho toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát Điện mặt trời mái nhà. Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các Tổng công ty báo cáo sản lượng Điện mặt trời mái nhà theo từng ngày (48 chu kỳ), tuần, tháng và năm.
2022-10-31 15:05
-140
PC Hưng Yên: Công tác chuyển đổi số bao trùm mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu về đích sớm các chỉ tiêu
Theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) đã triển khai kế hoạch, công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022 với mục tiêu hoàn thành tốt các chỉ tiêu chuyển đổi số của Công ty. Công tác chuyển đổi số tại Công ty đã được thực hiện một cách toàn diện bao trùm mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, PC Hưng Yên chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm của quá trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022, thực hiện một cách đồng bộ công tác số hóa dữ liệu đầu vào, số hóa quy trình trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác triển khai hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, tự động hóa.
2022-09-28 16:01
-173
PC Hưng Yên tích cực triển khai ứng dụng trên di động trong công tác kiểm tra giám sát tại hiện trường
Trong tháng 7, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai chính thức App kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) hiện trường, Công ty Điện lực Hưng Yên đã phối hợp Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Bắc tổ chức lớp đào tạo, tập huấn triển khai phần mềm ứng dụng hiện trường KTGSMBĐ trên máy tính bảng tới 65 học viên là chuyên viên các phòng KTGSMBĐ, Công nghệ thông tin (CNTT), kinh doanh (KD) và nhân viên CNTT, kiểm tra viên các Điện lực.
2022-08-09 08:08
-223
Điện lực Kim Động thử nghiệm triển khai phần mềm quản lý treo tháo công tơ trên máy tính bảng
Theo phân bổ của Công ty Điện lực Hưng Yên, tháng 07/2022 Điện lực Hưng Yên phải treo tháo định kỳ 1319 công tơ điện tử các loại. Dự kiến trong tháng 07 Điện lực Kim Động hoàn thành công tác treo tháo công tơ theo kế hoạch được giao. Ngày 20/07/2022, Điện lực Kim Động phối hợp cùng Phòng CNTT – Công ty Điện lực Hưng Yên thử nghiệm, triển khai app treo tháo ứng dụng ngoài hiện trường tại Điện lực Kim Động.
2022-08-02 10:52
-230
Thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
2022-07-14 10:38
-249
12345
DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Nhimpun1995
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 5610

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
An error has occurred.
Error: Lượt truy cập is currently unavailable.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Thursday, March 23, 2023