Thông tin dự án
Ngành điện tiếp tục nỗ lực “đi trước một bước” để phát triển lưới điện phục vụ khu công nghiệp và khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Với việc bám sát sự phát triến kinh tế - xã hội để phát triển lưới điện truyền tải và phân phối, ngành điện đã “đi trước một bước” để đảm bảo điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hưng Yên
2023-03-03 11:11
-17
Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng lưới điện năm 2023 trên địa bàn huyện Ân Thi
Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho người dân trên địa bàn huyện Ân Thi, ngay từ những tháng đầu năm 2023, Điện lực Ân Thi đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Công ty Điện lực Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng lưới điện năm 2023 trên địa bàn huyện Ân Thi.
2023-03-03 11:05
-17
Trạm biến áp 110kV thứ 18 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được đóng điện, đưa vào vận hành
Ngày 24/11/2022, Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc và Công ty Điện lực Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đấu nối, đóng điện và chính thức đưa dự án trạm biến áp 110 kV Dị Sử và các xuất tuyến 22 kV mới sau trạm biến áp 110 kV Dị Sử vào khai thác sử dụng.
2022-11-28 09:45
-112
Đẩy nhanh tiến độ các dự án góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao
Trong năm nay, các dự án lưới điện trung, hạ thế trên địa bàn tỉnh được Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) triển khai đóng điện đảm bảo đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả dự án và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế -kỹ thuật Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.
2022-11-17 14:04
-123
Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án “Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố, thị xã thuộc tỉnh Hưng Yên
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án “Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố, thị xã thuộc tỉnh Hưng Yên, thuộc dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, trong tháng 5/2022 Điện lực Kim Động đã phối hợp với các phòng chức năng Công ty Điện lực Hưng Yên tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương thi công.
2022-05-31 07:39
-293
Thi công đóng điện các dự án đa chia đa nối (MDMC) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021
Xác định từng bước xây dựng lưới điện thông minh để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân, Công ty Điện lực Hưng Yên đang nỗ lực triển khai thi công 05 dự án "đa chia - đa nối" (MDMC) được giao trong năm 2021 để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện tỉnh Hưng Yên.
2021-10-31 18:52
-505
Nâng công suất MBA T1 – TBA 110kV Kim Động từ 40 MVA lên 63 MVA tại tỉnh Hưng Yên
Ngày 27/10/2021, Công ty Điện lực Hưng Yên đã phối hợp với Ban QLDA Lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc (đơn vị đại diện của chủ đầu tư) và các đơn vị có liên quan thực hiện đóng điện, đưa vào vận hành dự án nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
2021-10-28 15:11
-508
Triển khai thi công các dự án đa chia – đa nối (MDMC) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021
Xác định đảm bảo cung cấp điện ổn định là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty Điện lực Hưng Yên đang thực hiện triển khai đầu tư đồng bộ 05 dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện tỉnh Hưng Yên theo phương án đa chia - đa nối (MDMC) với tổng mức đầu tư xấp xỉ 75 tỷ đồng
2021-08-31 18:43
-566
Đóng điện đưa vào vận hành trạm 110 kV Như Quỳnh và trạm 110 kV Phố Nối
Ngày 20/6 và ngày 21/6/2021 Ban quản lý dự án lưới điện, Ban quản lý dự án phát triển Điện và Công ty Điện lực Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đấu nối, đóng điện và chính thức đưa dự án trạm biến áp 110 kV Như Quỳnh, trạm biến áp 110 kV Phố Nối và 07 xuất tuyến 22 kV mới sau trạm biến áp 110 kV Như Quỳnh, trạm biến áp 110 kV Phố Nối vào khai thác sử dụng.
2021-06-21 16:39
-637
Đóng điện vận hành đường dây 110 kV và trạm biến áp 110 kV Bãi Sậy góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định khu vực huyện Ân Thi và thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên.
Ngày 04/4/2021, Ban quản lý dự án lưới điện và Công ty Điện lực Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đấu nối, đóng điện và chính thức đưa dự án đường dây 110 kV và trạm 110 kV Bãi Sậy đồng bộ với 04 xuất tuyến 22, 35 kV xây dựng mới sau trạm biến áp 110 kV Bãi Sậy vào khai thác sử dụng.
2021-04-06 17:01
-713
1234
DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Nhimpun1995
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 5610

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
An error has occurred.
Error: Lượt truy cập is currently unavailable.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Thursday, March 23, 2023