Công ty Điện lực Hưng Yên

 20 năm vươn tới thành công, vì sự phát triển cộng đồng

 

Công ty Điện lực Hưng Yên (tiền thân là Điện lực Hưng Yên) được thành lập ngày 14/3/1997, trên cơ sở tách ra từ Điện lực Hải Hưng và là một trong 27 Điện lực thành viên của Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc). Lúc mới được thành lập, chỉ có 14 đơn vị trực thuộc, với tổng số 239 CBCNV.

Trong giai đầu thành lập, Điện lực Hưng Yên phải đối mặt với nhiều khó khăn do  nền kinh tế trong tỉnh phát triển chậm, thiếu vốn để đầu tư các dự án công trình điện, tỷ lệ tổn thất điện năng cao, sản lượng điện thương phẩm đạt thấp do các khu công nghiệp chưa phát triển. Cơ sở hạ tầng lưới điện còn ở mức xuất phát điểm thấp: Toàn tỉnh chỉ có 01 trạm biến áp 110kV Phố Cao công suất 50.000kVA; 06 TBA trung gian 35/10(6) kV với tổng công suất đặt 15.700kVA; 631,6 km đường dây trung áp và 545 TBA phân phối với tổng công suất đặt 141.545kVA. Nguồn điện của Hưng Yên lúc đó còn phải phụ thuộc nhiều vào việc cấp điện từ Hải Dương, Thái Bình và Hà Nội.

Năm 1997 sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt hơn 107 triệu kWh, tổn thất điện năng còn rất cao (15,45%), doanh thu chỉ đạt trên 50 tỷ đồng, với 4.682 khách hàng. Trong điều kiện vô cùng khó khăn do vừa phải sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, vừa phải xây dựng củng cố cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ SXKD như­ng nhờ có sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công ty Điện lực 1, sự phối hợp giúp đỡ của các Sở, Ban, ngành, các địa phương trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV nên đơn vị đã sớm khắc phục được khó khăn, ổn định sản xuất và từng bước đi lên.

Đến tháng 6 năm 2010, thực hiện Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động theo chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Điện lực Hưng Yên được chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ-Công ty con, và được đổi tên là Công ty Điện lực Hưng Yên.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã tranh thủ, phát huy mọi nguồn lực, tập trung phát triển hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 2 TBA 220kV với tổng công suất là 750 MVA, 10 TBA 110kV với tổng công suất là 1.014 MVA, 2.947 TBA phân phối, với tổng công suất đặt là 1.839 MVA, hơn 1.639 km đường dây trung thế và hơn 3.999 km đường dây hạ thế.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2017 ước đạt 3.580 triệu kwh tăng gấp 33,4 lần so với năm 1997. Tỷ lệ tổn thất điện năng phấn đấu đạt 4,99%. Đây là mức giảm khá khá mạnh so với các năm trước, mặc dù công ty đã tiếp nhận và bán điện trực tiếp đến 155/161 xã, phường, thị trấn với 414.060 khách hàng (gấp gần 90 lần so với năm 1997). 

Việc tiếp nhận và bán điện trực tiếp tới từng hộ dân nông thôn đã giúp nhân dân trong tỉnh được sử dụng điện an toàn, ổn định và hưởng giá bán điện theo quy định của Chính phủ. Qua đó, đã góp phần không nhỏ vào đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an ninh khu vực nông thôn; tích cực đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện, nâng cao chất lượng điện và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng. Đặc biệt, Công ty đã chú trọng đầu tư, nâng cấp tối thiểu toàn bộ hệ thống lưới điện nông thôn sau tiếp nhận để đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Hiện nay các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đều đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao dịch vụ khách hàng được đẩy mạnh. Với sứ mệnh "Vì sự phát triển cộng đồng", trong thời gian qua, Công ty  đã không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Mọi hoạt động trong kinh doanh điện đều hướng tới khách hàng với mục tiêu để Khách hàng: Dễ tiếp cận, dễ tham gia và dễ giám sát dịch vụ. Qua tổng đài CSKH 19006769, qua trang thông tin điện tử của công ty, và qua các phòng giao dịch với đội ngũ giao dịch viên chuyên nghiệp, Công ty đã cung cấp đầy đủ các thông tin về giá bán điện, cẩm nang sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, các thông tin ngừng, giảm cung cấp điện và giải quyết kịp thời các yêu cầu về điện, các ý kiến, thắc mắc của khách hàng.... Hàng năm công ty tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện, tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, nhân dân, tiếp thu những phản ánh, góp ý, qua đó xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm hoàn thiện, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ.

Với phương châm không ngừng đẩy mạnh việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động. Công ty Điện lực Hưng Yên đã triển khai thành công hóa đơn tiền điện điện tử và đang nỗ lực triển khai thêm các hình thức thanh toán tiền điện tử như: ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi,  thẻ ATM, website, mobile banking, internet banking... thông qua các ngân hàng. Hiện nay Công ty đã phối hợp với 5 ngân hàng và 3 tổ chức trung gian để triển khai các dịch vụ này. Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa cũng như hệ thống thu thập dữ liệu giám sát từ xa nhằm từng bước hiện đại hóa phương thức ghi chỉ số công tơ nâng cao năng suất lao động và giám sát các thông số vận hành lưới điện; lắp đặt các thiết bị báo sự cố trên đường dây, qua đó giảm thời gian xử lý sự cố cho khách hàng; Lắp đặt thiết bị giám sát đóng cắt từ xa tại các máy cắt Recloser trên lưới điện; Đặc biệt, Công ty đã quyết tâm đầu tư camera nhiệt đáp ứng yêu cầu kiểm tra phát hiện chính xác các điểm phát nhiệt trên lưới điện để xử lý sớm, giảm sự cố. Công ty đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để sớm đưa Trung tâm điều khiển xa vào hoạt động.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành điện,  Công ty Điện lực Hưng Yên kịp thời kiện toàn tổ chức, phát triển nguồn nhân lực. Đến nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đã có trên 700 CNVC-LĐ làm việc tại 22 đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đảm bảo đáp ứng được khối lượng công việc SXKD của đơn vị và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được Công ty đặc biệt quan tâm. Từ lúc chỉ có 37 Đảng viên thuộc chi bộ cơ sở ngày đầu thành lập, đến nay, Công ty đã có 01 Đảng bộ cơ sở với 13 chi bộ trực thuộc và 9 chi bộ cơ sở tại các huyện, thành phố với trên 300 đảng viên. Sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ngày càng đ­ược nâng cao. Tổ chức và hoạt động của các đoàn thể nh­ư Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh luôn đ­ược quan tâm xây dựng và đã phát huy hiệu quả tích cực.

Những năm gần đây, Công ty đã cơ bản nhận được sự chia sẻ của cộng đồng và sự đồng thuận cao trong xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng lưới điện. Từ đó Công ty đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu điện cho cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Các dịch vụ về điện đảm bảo chất lượng, thời gian tiếp cận điện năng được rút ngắn, thủ tục đơn giản.

Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Công ty cũng dành sự ưu tiên quan tâm tới việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo quản lý; ưu tiên hàng đầu là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên; hoàn thiện hệ thống các quy chế về cán bộ, tiền lương, tài chính, đào tạo, tuyển dụng, thi đua khen thưởng, đặc biệt là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ được thực hiện thường xuyên hàng năm, việc bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy chế, quy định và phù hợp với sỏ trường của từng cán bộ. Công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm thường xuyên như tổ chức các lớp đạo tạo, bồi huấn ngắn hạn cũng như dài hạn để nâng cao trình độ. 10 năm trở lại đây, Công ty đã tổ chức được 2 lớp đại học Bách khoa chuyên ngành Hệ thống điện với 136 học viên; 02 lớp trung cấp lý luận chính trị với 115 học viên và 01 lớp thạc sỹ Quản trị kinh doanh với 56 học viên.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện và trách nhiệm với cộng đồng từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của Công ty Điện lực Hưng Yên. Công ty thực hiện Phụng dưỡng suốt đời hai mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Phù Cừ, Nuôi dưỡng 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn đến khi 18 tuổi; thường xuyên thăm và tặng quà các  trẻ em mồ côi, khuyết tật, Ủng hộ các quỹ Đền đơn đáp nghĩa, quỹ tình thương, quỹ chất độc gia cam, đồng bào bị thiên tai, bão lụt,...

Với những nỗ lực, phấn đấu của toàn thể CBCNV của công ty trong suốt quá trình 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty Điện lực Hưng Yên đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý và nhiều phần thưởng đáng ghi nhận. Đặc biệt, Công ty Điện lực Hưng Yên vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng  phần thưởng cao quý - Huân chương lao động hạng Nhất. Năm 2016, lần đầu tiên, Công ty được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong 27 đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Tự hào với truyền thống trên 60 năm của ngành điện cách mạng Việt Nam, CBCNV Công ty Điện lực Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, đẩy lùi mọi khó khăn; không ngừng thi đua tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà Tỉnh và Tổng Công ty Điện lực Miền bắc giao. Để thực hiện được điều đó, Công ty sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: Tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo và sửa chữa lưới điện. Trong công tác đầu tư, chú trọng xây dựng lưới điện thông minh, hiện đại hóa lưới điện; Quản lý vận hành kinh tế lưới điện, cung ứng điện đảm bảo an toàn và ổn định, giảm thời gian mất điện của khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Hai là: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý kỹ thuật, kinh doanh – dịch vụ khách hàng và quản trị doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu tăng năng suất lao động.

Ba là: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Trong đó chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, hiện đại hóa trong công tác thu tiền điện điện tử và các dịch vụ, tiện ích gia tăng khác; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh, giải quyết các yêu cầu của khách hàng trực tuyến (online), hướng tới mục tiêu là khách hàng không cần phải gặp giao dịch viên (từ khâu đăng ký mua điện đến thanh toán tiền điện) và phát triển công tơ mới trong ngày.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện nghị quyết chuyên đề số 102/NQ-ĐU ngày 24/12/2014 của Đảng ủy Công ty để nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt 5S  và triển khai áp dụng hệ thống đo lường đánh giá hiệu suất công việc (KPIs) để nâng cao hiệu quả trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động.

 

Năm là: Triển khai thực hiện tốt chiến lược SXKD giai đoạn 2016-2020; Bám sát nghị quyết số 26/NQ-ĐU ngày 21/4/2016 của Đảng ủy Công ty để triển khai các chương trình, giải pháp thực hiện, quyết tâm phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty xuống dưới 4,8%.  

           Mốc son 20 năm xây dựng và trưởng thành sẽ tiếp tục hun đúc thêm tinh thần lao động của mỗi CBCNV Công ty Điện lực Hưng Yên. Trên tinh thần Năng suất- Hiệu quả; Tận tâm - Trách nhiệm; giữ nghiêm kỷ cương trong lao động sản xuất, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng: Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Hưng Yên mãi mãi là một tập thể đoàn kết, không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tiếp tục vươn tới những thành công mới. 


Bản đồ Google Maps - vị trí Công ty Điện lực Hưng Yên

 

 

Công ty Điện lực Hưng Yên

 20 năm vươn tới thành công, vì sự phát triển cộng đồng

 

Công ty Điện lực Hưng Yên (tiền thân là Điện lực Hưng Yên) được thành lập ngày 14/3/1997, trên cơ sở tách ra từ Điện lực Hải Hưng và là một trong 27 Điện lực thành viên của Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc). Lúc mới được thành lập, chỉ có 14 đơn vị trực thuộc, với tổng số 239 CBCNV.

Trong giai đầu thành lập, Điện lực Hưng Yên phải đối mặt với nhiều khó khăn do  nền kinh tế trong tỉnh phát triển chậm, thiếu vốn để đầu tư các dự án công trình điện, tỷ lệ tổn thất điện năng cao, sản lượng điện thương phẩm đạt thấp do các khu công nghiệp chưa phát triển. Cơ sở hạ tầng lưới điện còn ở mức xuất phát điểm thấp: Toàn tỉnh chỉ có 01 trạm biến áp 110kV Phố Cao công suất 50.000kVA; 06 TBA trung gian 35/10(6) kV với tổng công suất đặt 15.700kVA; 631,6 km đường dây trung áp và 545 TBA phân phối với tổng công suất đặt 141.545kVA. Nguồn điện của Hưng Yên lúc đó còn phải phụ thuộc nhiều vào việc cấp điện từ Hải Dương, Thái Bình và Hà Nội.

Năm 1997 sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt hơn 107 triệu kWh, tổn thất điện năng còn rất cao (15,45%), doanh thu chỉ đạt trên 50 tỷ đồng, với 4.682 khách hàng. Trong điều kiện vô cùng khó khăn do vừa phải sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, vừa phải xây dựng củng cố cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ SXKD như­ng nhờ có sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công ty Điện lực 1, sự phối hợp giúp đỡ của các Sở, Ban, ngành, các địa phương trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV nên đơn vị đã sớm khắc phục được khó khăn, ổn định sản xuất và từng bước đi lên.

Đến tháng 6 năm 2010, thực hiện Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động theo chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Điện lực Hưng Yên được chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ-Công ty con, và được đổi tên là Công ty Điện lực Hưng Yên.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã tranh thủ, phát huy mọi nguồn lực, tập trung phát triển hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 2 TBA 220kV với tổng công suất là 750 MVA, 10 TBA 110kV với tổng công suất là 1.014 MVA, 2.947 TBA phân phối, với tổng công suất đặt là 1.839 MVA, hơn 1.639 km đường dây trung thế và hơn 3.999 km đường dây hạ thế.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2017 ước đạt 3.580 triệu kwh tăng gấp 33,4 lần so với năm 1997. Tỷ lệ tổn thất điện năng phấn đấu đạt 4,99%. Đây là mức giảm khá khá mạnh so với các năm trước, mặc dù công ty đã tiếp nhận và bán điện trực tiếp đến 155/161 xã, phường, thị trấn với 414.060 khách hàng (gấp gần 90 lần so với năm 1997). 

Việc tiếp nhận và bán điện trực tiếp tới từng hộ dân nông thôn đã giúp nhân dân trong tỉnh được sử dụng điện an toàn, ổn định và hưởng giá bán điện theo quy định của Chính phủ. Qua đó, đã góp phần không nhỏ vào đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an ninh khu vực nông thôn; tích cực đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện, nâng cao chất lượng điện và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng. Đặc biệt, Công ty đã chú trọng đầu tư, nâng cấp tối thiểu toàn bộ hệ thống lưới điện nông thôn sau tiếp nhận để đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Hiện nay các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đều đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao dịch vụ khách hàng được đẩy mạnh. Với sứ mệnh "Vì sự phát triển cộng đồng", trong thời gian qua, Công ty  đã không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Mọi hoạt động trong kinh doanh điện đều hướng tới khách hàng với mục tiêu để Khách hàng: Dễ tiếp cận, dễ tham gia và dễ giám sát dịch vụ. Qua tổng đài CSKH 19006769, qua trang thông tin điện tử của công ty, và qua các phòng giao dịch với đội ngũ giao dịch viên chuyên nghiệp, Công ty đã cung cấp đầy đủ các thông tin về giá bán điện, cẩm nang sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, các thông tin ngừng, giảm cung cấp điện và giải quyết kịp thời các yêu cầu về điện, các ý kiến, thắc mắc của khách hàng.... Hàng năm công ty tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện, tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, nhân dân, tiếp thu những phản ánh, góp ý, qua đó xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm hoàn thiện, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ.

Với phương châm không ngừng đẩy mạnh việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động. Công ty Điện lực Hưng Yên đã triển khai thành công hóa đơn tiền điện điện tử và đang nỗ lực triển khai thêm các hình thức thanh toán tiền điện tử như: ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi,  thẻ ATM, website, mobile banking, internet banking... thông qua các ngân hàng. Hiện nay Công ty đã phối hợp với 5 ngân hàng và 3 tổ chức trung gian để triển khai các dịch vụ này. Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa cũng như hệ thống thu thập dữ liệu giám sát từ xa nhằm từng bước hiện đại hóa phương thức ghi chỉ số công tơ nâng cao năng suất lao động và giám sát các thông số vận hành lưới điện; lắp đặt các thiết bị báo sự cố trên đường dây, qua đó giảm thời gian xử lý sự cố cho khách hàng; Lắp đặt thiết bị giám sát đóng cắt từ xa tại các máy cắt Recloser trên lưới điện; Đặc biệt, Công ty đã quyết tâm đầu tư camera nhiệt đáp ứng yêu cầu kiểm tra phát hiện chính xác các điểm phát nhiệt trên lưới điện để xử lý sớm, giảm sự cố. Công ty đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để sớm đưa Trung tâm điều khiển xa vào hoạt động.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành điện,  Công ty Điện lực Hưng Yên kịp thời kiện toàn tổ chức, phát triển nguồn nhân lực. Đến nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đã có trên 700 CNVC-LĐ làm việc tại 22 đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đảm bảo đáp ứng được khối lượng công việc SXKD của đơn vị và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được Công ty đặc biệt quan tâm. Từ lúc chỉ có 37 Đảng viên thuộc chi bộ cơ sở ngày đầu thành lập, đến nay, Công ty đã có 01 Đảng bộ cơ sở với 13 chi bộ trực thuộc và 9 chi bộ cơ sở tại các huyện, thành phố với trên 300 đảng viên. Sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ngày càng đ­ược nâng cao. Tổ chức và hoạt động của các đoàn thể nh­ư Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh luôn đ­ược quan tâm xây dựng và đã phát huy hiệu quả tích cực.

Những năm gần đây, Công ty đã cơ bản nhận được sự chia sẻ của cộng đồng và sự đồng thuận cao trong xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng lưới điện. Từ đó Công ty đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu điện cho cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Các dịch vụ về điện đảm bảo chất lượng, thời gian tiếp cận điện năng được rút ngắn, thủ tục đơn giản.

Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Công ty cũng dành sự ưu tiên quan tâm tới việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo quản lý; ưu tiên hàng đầu là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên; hoàn thiện hệ thống các quy chế về cán bộ, tiền lương, tài chính, đào tạo, tuyển dụng, thi đua khen thưởng, đặc biệt là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ được thực hiện thường xuyên hàng năm, việc bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy chế, quy định và phù hợp với sỏ trường của từng cán bộ. Công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm thường xuyên như tổ chức các lớp đạo tạo, bồi huấn ngắn hạn cũng như dài hạn để nâng cao trình độ. 10 năm trở lại đây, Công ty đã tổ chức được 2 lớp đại học Bách khoa chuyên ngành Hệ thống điện với 136 học viên; 02 lớp trung cấp lý luận chính trị với 115 học viên và 01 lớp thạc sỹ Quản trị kinh doanh với 56 học viên.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện và trách nhiệm với cộng đồng từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của Công ty Điện lực Hưng Yên. Công ty thực hiện Phụng dưỡng suốt đời hai mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Phù Cừ, Nuôi dưỡng 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn đến khi 18 tuổi; thường xuyên thăm và tặng quà các  trẻ em mồ côi, khuyết tật, Ủng hộ các quỹ Đền đơn đáp nghĩa, quỹ tình thương, quỹ chất độc gia cam, đồng bào bị thiên tai, bão lụt,...

Với những nỗ lực, phấn đấu của toàn thể CBCNV của công ty trong suốt quá trình 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty Điện lực Hưng Yên đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý và nhiều phần thưởng đáng ghi nhận. Đặc biệt, Công ty Điện lực Hưng Yên vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng  phần thưởng cao quý - Huân chương lao động hạng Nhất. Năm 2016, lần đầu tiên, Công ty được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong 27 đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Tự hào với truyền thống trên 60 năm của ngành điện cách mạng Việt Nam, CBCNV Công ty Điện lực Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, đẩy lùi mọi khó khăn; không ngừng thi đua tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà Tỉnh và Tổng Công ty Điện lực Miền bắc giao. Để thực hiện được điều đó, Công ty sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: Tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo và sửa chữa lưới điện. Trong công tác đầu tư, chú trọng xây dựng lưới điện thông minh, hiện đại hóa lưới điện; Quản lý vận hành kinh tế lưới điện, cung ứng điện đảm bảo an toàn và ổn định, giảm thời gian mất điện của khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Hai là: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý kỹ thuật, kinh doanh – dịch vụ khách hàng và quản trị doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu tăng năng suất lao động.

Ba là: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Trong đó chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, hiện đại hóa trong công tác thu tiền điện điện tử và các dịch vụ, tiện ích gia tăng khác; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh, giải quyết các yêu cầu của khách hàng trực tuyến (online), hướng tới mục tiêu là khách hàng không cần phải gặp giao dịch viên (từ khâu đăng ký mua điện đến thanh toán tiền điện) và phát triển công tơ mới trong ngày.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện nghị quyết chuyên đề số 102/NQ-ĐU ngày 24/12/2014 của Đảng ủy Công ty để nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt 5S  và triển khai áp dụng hệ thống đo lường đánh giá hiệu suất công việc (KPIs) để nâng cao hiệu quả trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động.

 

Năm là: Triển khai thực hiện tốt chiến lược SXKD giai đoạn 2016-2020; Bám sát nghị quyết số 26/NQ-ĐU ngày 21/4/2016 của Đảng ủy Công ty để triển khai các chương trình, giải pháp thực hiện, quyết tâm phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty xuống dưới 4,8%.  

           Mốc son 20 năm xây dựng và trưởng thành sẽ tiếp tục hun đúc thêm tinh thần lao động của mỗi CBCNV Công ty Điện lực Hưng Yên. Trên tinh thần Năng suất- Hiệu quả; Tận tâm - Trách nhiệm; giữ nghiêm kỷ cương trong lao động sản xuất, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng: Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Hưng Yên mãi mãi là một tập thể đoàn kết, không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tiếp tục vươn tới những thành công mới. 


Bản đồ Google Maps - vị trí Công ty Điện lực Hưng Yên

 

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 

DANH MỤC

 Niêm yết văn bản 

Mẫu TBA điển hình

* Thông tư 06/2021 / TT-BCT

* Thông tư 25/2018 / TT-BCT

* Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

* Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và thông tin tư số 25/2018 / BCT

* Thông tư 22 / TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 

* Thông tư 23 / TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

* Công văn số 9764 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 2

Công văn số 3163 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 3

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748 / BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh của dịch vụ Covid-19 đợt 5

 

 

 Đăng ký
Quên mật khẩu ?

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangtin2
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 4

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
An error has occurred.
Error: Lượt truy cập is currently unavailable.Đăng ký
Quên mật khẩu ?

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Wednesday, May 31, 2023