Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 49
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực Khoái Châu
1 6h30 : 08/07/201716h0 : 08/07/2017Khác : SCTT; Thay hòm hộp công tơTBA An lạc- Đồng Tiếnthôn An Lạc - Đồng Tiến : Khoái Châu ,Xã Đồng Tiến859PA23KCĐiện lực Khoái Châu
2 6h30 : 07/07/201716h0 : 07/07/2017Khác : SCTT; Thay hòm hộp công tơTBA An lạc- Đồng Tiếnthôn An Lạc - Đồng Tiến : Khoái Châu ,Xã Đồng Tiến859PA23KCĐiện lực Khoái Châu
3 6h30 : 06/07/201716h0 : 06/07/2017Khác : SCTT; Thay hòm hộp công tơTBA An lạc- Đồng Tiếnthôn An Lạc - Đồng Tiến : Khoái Châu ,Xã Đồng Tiến859PA23KCĐiện lực Khoái Châu
4 10h0 : 06/07/201712h0 : 06/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Xử lý tồn tại SCL ĐZ 0,4kVThiết Trụ 2-Bình MinhXã Bình Minh : Xã Bình Minh385PA23KCĐiện lực Khoái Châu
5 13h0 : 06/07/201715h0 : 06/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Xử lý tồn tại SCL ĐZ 0,4kVĐông Tảo Kim (1)Xã Đông Tảo : Khoái Châu ,Huyện Khoái Châu,Xã Đông Tảo567PA23KCĐiện lực Khoái Châu
6 15h0 : 06/07/201717h0 : 06/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Xử lý tồn tại SCL ĐZ 0,4kVKim Xà - Đông Tảo (4)xã Đông Tảo : Khoái Châu ,Huyện Khoái Châu,Xã Đông Tảo603PA23KCĐiện lực Khoái Châu
7 8h0 : 06/07/201710h0 : 06/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Xử lý tồn tại SCL ĐZ 0,4kVĐa Hòa -Bình MinhBinh MiNH : Xã Bình Minh490PA23KCĐiện lực Khoái Châu
8 6h0 : 06/07/20178h0 : 06/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Xử lý tồn tại SCL ĐZ 0,4kVBờ Sông - Tân DânXã Tân Dân : Xã Tân Dân209PA23KCĐiện lực Khoái Châu
9 13h0 : 05/07/201715h0 : 05/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Xử lý tồn tại SCL ĐZ 0,4kVHàm Tửxã Hàm Tử : Xã Hàm Tử433PA23KCĐiện lực Khoái Châu
10 6h0 : 05/07/20178h0 : 05/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Xử lý tồn tại lưới điện hạ ápBơm An Vĩ Thôn Hạxã An vĩ : Huyện Khoái Châu,Thị trấn Khoái Châu,Xã An Vĩ156PA23KCĐiện lực Khoái Châu
11 8h0 : 05/07/201710h0 : 05/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Xử lý tồn tại CSL ĐZ 0,4kVẤp An Thái 1xã an vỹ : Khoái Châu ,Xã An Vĩ343PA23KCĐiện lực Khoái Châu
12 6h30 : 05/07/201716h0 : 05/07/2017Khác : SCTT; Thay hòm hộp công tơTBA An lạc- Đồng Tiếnthôn An Lạc - Đồng Tiến : Khoái Châu ,Xã Đồng Tiến859PA23KCĐiện lực Khoái Châu
13 10h0 : 05/07/201712h0 : 05/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Xử lý tồn tại SCL ĐZ 0,4kVỦy ban TT Khoái Châu1thị trấn khoái châu : Thị trấn Khoái Châu167PA23KCĐiện lực Khoái Châu
14 15h0 : 05/07/201717h0 : 05/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Xử lý tồn tại SCL ĐZ 0,4kVXuân Đình- Hàm tửThôn Xuân Đình xã Hàm Tử : Xã Hàm Tử347PA23KCĐiện lực Khoái Châu
15 6h30 : 04/07/201716h0 : 04/07/2017Khác : SCTT; Thay hòm hộp công tơTBA An lạc- Đồng Tiếnthôn An Lạc - Đồng Tiến : Khoái Châu ,Xã Đồng Tiến859PA23KCĐiện lực Khoái Châu
16 6h0 : 04/07/201717h0 : 04/07/2017Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyển MBATBA Thông Quan Thượng 1- TTKCthị trấn khoái châu : Thị trấn Khoái Châu283PA23KCĐiện lực Khoái Châu
17 6h0 : 04/07/201717h0 : 04/07/2017Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyển MBAHàm Tửxã Hàm Tử : Xã Hàm Tử433PA23KCĐiện lực Khoái Châu
18 6h0 : 04/07/201717h0 : 04/07/2017Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyển MBAAn Cảnh-Hàm Tửthôn an cảnh xã hàm tử : Xã Hàm Tử,Xã Tứ Dân257PA23KCĐiện lực Khoái Châu
19 6h0 : 03/07/201716h0 : 03/07/2017Sửa chữa thường xuyên : Khắc phục điện áp thấpBơm An Vĩ 2xã An Vĩ. : Xã An Vĩ274PA23KCĐiện lực Khoái Châu
20 6h30 : 03/07/201716h0 : 03/07/2017Khác : SCTT; Thay hòm hộp công tơTBA An lạc- Đồng Tiếnthôn An Lạc - Đồng Tiến : Khoái Châu ,Xã Đồng Tiến859PA23KCĐiện lực Khoái Châu
Điện lực Kim Động
21 6h0 : 04/07/201710h0 : 04/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Cắt điiện 3 pha FCO, cắt AB tổng 0,4kV. Để thay cáp XT, thu hồi cáp cũ.TBA Phú Thịnh 5Phú Thịnh 5 Tthôn quảng lạc : Kim Động,Xã Phú Thịnh404PA23KDĐiện lực Kim Động
22 7h0 : 03/07/201717h0 : 03/07/2017Sửa chữa thường xuyên : Cắt AB tổng để sửa chữa thường xuyên lưới điện 0.4kvTBA Thôn Mai ViênTHôn Mai Viên xã Song Mai : Kim Động,Xã Song Mai381PA23KDĐiện lực Kim Động
Điện lực Phù Tiên
23 7h30 : 09/07/201711h0 : 09/07/2017Khác : ĐẤU NỐI CÁC NHÁNH RẼ SANG TBA MỚI320 Dung 1- Hưng Đạo (PT136)Thôn Dung. : Xã Hưng Đạo323PA23PTĐiện lực Phù Tiên
24 7h30 : 08/07/201711h0 : 08/07/2017Khác : ĐẤU NỐI CÁC NHÁNH RẼ SANG TBA MỚITBA 560 Nam Sơn- Thiện Phiến (PT177)Thôn Nam Sơn : Tiên Lữ,Xã Thủ Sỹ,Xã Thiện Phiến406PA23PTĐiện lực Phù Tiên
25 13h0 : 06/07/201717h0 : 06/07/2017Khác : ĐẤU NỐI CÁC NHÁNH RẼ SANG TBA MỚI250 CQT An Tràng- Trung Dũng (PT31)Thôn An Tràng - Xã Trung Dũng : Xã Trung Dũng245PA23PTĐiện lực Phù Tiên
26 7h30 : 06/07/201711h0 : 06/07/2017Khác : ĐẤU NỐI CÁC NHÁNH RẼ SANG TBA MỚI400 Trung Dũng 1- Canh Hoạch (PT030)Canh Hoạch. : Xã Trung Dũng186PA23PTĐiện lực Phù Tiên
27 13h30 : 05/07/201717h0 : 05/07/2017Khác : ĐẤU NỐI CÁC NHÁNH RẼ SANG TBA MỚI180 CQT Giai Lệ II- Lệ Xá (PT086)Giai Lệ : Xã Lệ Xá244PA23PTĐiện lực Phù Tiên
28 7h30 : 05/07/201711h0 : 05/07/2017Khác : ĐẤU NỐI CÁC NHÁNH RẼ SANG TBA MỚI180 Giai Lệ I- T.Giai Lệ- Lệ Xá (PT088)thôn Giai Lệ. : Xã Lệ Xá207PA23PTĐiện lực Phù Tiên
29 7h30 : 05/07/201717h0 : 05/07/2017Sửa chữa thường xuyên : cHUYỂN DÂY VÀ HỘP CÔNG TƠ SANG CỘT MỚITBA 320 TT Vương- Tiên Lữ (PT014)TT Vương : 424PA23PTĐiện lực Phù Tiên
30 13h30 : 04/07/201717h0 : 04/07/2017Khác : ĐẤU NỐI CÁC NHÁNH RẼ SANG TBA MỚITBA Mai Xá 2 - Minh Phượng (PT016A)thôn mai xá : Xã Minh Phượng254PA23PTĐiện lực Phù Tiên
31 7h30 : 04/07/201711h0 : 04/07/2017Khác : ĐẤU NỐI CÁC NHÁNH RẼ SANG TBA MỚI250 Mai Xá - Minh Phượng CC (PT016)Thôn Mai Xá : Xã Minh Phượng177PA23PTĐiện lực Phù Tiên
32 7h30 : 04/07/201711h0 : 04/07/2017Sửa chữa thường xuyên : Bó cáp, chỉnh trang 5S và thay 01 quả sứ cao thế MBA250 CQT An Tào II- Cương Chính (PT042)An Tào : Xã Cương Chính,Xã Minh Phượng342PA23PTĐiện lực Phù Tiên
33 7h30 : 03/07/201711h0 : 03/07/2017Khác : ĐẤU NỐI CÁC NHÁNH RẼ SANG TBA MỚI180 Điềm Xá- Minh Phượng CC(PT015)thôn điềm xá : Xã Cương Chính,Xã Minh Phượng286PA23PTĐiện lực Phù Tiên
34 13h30 : 03/07/201717h0 : 03/07/2017Khác : ĐẤU NỐI CÁC NHÁNH RẼ SANG TBA MỚIĐiềm Xá 2 (ReeII)- Minh Phượng- PT015AThôn Điềm Xá. : Xã Minh Phượng191PA23PTĐiện lực Phù Tiên
Điện lực Văn Giang
35 6h0 : 07/07/201717h0 : 07/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Đấu chuyển hòm hộp công tơ từ lưới điện cũ sang lưới điện mớiTBA Hoàng Trạch 1Thôn Hoàng Trạch : Thị Trấn Văn Giang,Xã Mễ Sở235PA23VGĐiện lực Văn Giang
36 6h0 : 06/07/201717h0 : 06/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : lắp đặt phụ kiện kéo rải căng dây lấy dộ võng.TBA Xóm 12xóm 12 : Văn Lâm,Văn Giang ,Thị trấn Như Quỳnh,Xã Nghĩa Trụ,Xã Nghĩa Trụ,Xã Vĩnh Khúc456PA23VGĐiện lực Văn Giang
37 6h0 : 05/07/201717h0 : 05/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Đấu chuyển hòm hộp công tơ từ lưới điện cũ sang lưới điện mới.Lại Ốc 2Thôn Lại Ốc xóm cầu : Thị Trấn Văn Giang,Xã Long Hưng261PA23VGĐiện lực Văn Giang
38 6h0 : 05/07/201717h0 : 05/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : lắp đặt phụ kiện kéo rải căng dây lấy dộ võng.TBA Xóm 12xóm 12 : Văn Lâm,Văn Giang ,Thị trấn Như Quỳnh,Xã Nghĩa Trụ,Xã Nghĩa Trụ,Xã Vĩnh Khúc456PA23VGĐiện lực Văn Giang
39 6h0 : 04/07/201717h0 : 04/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Lắp đặt phụ kiện kéo rải căng dây lấy độ võng.Đại TàiThôn Đại Tài : Văn Lâm,Văn Giang ,Thị trấn Như Quỳnh,Xã Lương Tài,Xã Nghĩa Trụ137PA23VGĐiện lực Văn Giang
40 6h0 : 04/07/201717h0 : 04/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Đấu chuyển hòm hộp công tơ từ lưới điện cũ sang lưới điện mớiLại ỐcThôn Lại Ốc 1 : Văn Giang ,Thị Trấn Văn Giang,Xã Long Hưng,Xã Hưng Long443PA23VGĐiện lực Văn Giang
41 6h0 : 03/07/201717h0 : 03/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : lắp đặt phụ kiện kéo rải căng dây lấy dộ võng.Như Phượng 2Như Phuợng Thuợng : Thị Trấn Văn Giang,Xã Long Hưng255PA23VGĐiện lực Văn Giang
42 6h0 : 03/07/201717h0 : 03/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Đấu chuyển hòm hộp công tơ sang lưới điện mớiTBA Xóm 13Xóm 13 nghĩa trụ : Văn Lâm,Văn Giang ,Thị trấn Như Quỳnh,Xã Nghĩa Trụ230PA23VGĐiện lực Văn Giang
Điện lực Yên Mỹ
43 7h30 : 05/07/201717h0 : 05/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thực hiện thay hòm hộp công tơ từ cột 1.19 và các nhánh,và từ 1.11.4-1.11.5C thuộc TBA Thanh long 1 và 2.22-2.7 TBA Thanh Long 8 và các nhánh tháo dây nguồn hòm công tơ cũ cần thay, tháo hạ hòm công tơ cũ tiến hành đấu trả lại hòm hộp công tơ tại các vị trí thay thế hòm hộpThôn Thuỵ Lân (TL1)Thôn long vỹ : Yên Mỹ,Xã Thanh Long288PA23YMĐiện lực Yên Mỹ
44 7h30 : 05/07/201717h0 : 05/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thực hiện thay hòm hộp công tơ từ cột 1.19 và các nhánh 1.11.4-1.11.5C thuộc TBA Thanh Long 1 và từ cột 2.22-2.7 TBA thanh Long 8 và các nhánh rẽ tháo hạ dây nguồn hòm công tơ cũ cần thay,tháo hạ hòm công tơ cũ. tiến hành đấu trả lại hòm họp công tơ tại các vị trí thay thế hòm hộpTBA Thanh Long 8long vĩ : Xã Thanh Long331PA23YMĐiện lực Yên Mỹ
45 7h30 : 05/07/201717h0 : 05/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : An toàn thực hiện thay hòm hộp công tơ tại ĐZ 0,4kV sau TBA 560kVA Thanh Long 1+ TBA 250kVA Thanh long 8Thôn Đặng Xá (TL3)Thôn Đặng Xá : Xã Thanh Long248PA23YMĐiện lực Yên Mỹ
46 7h30 : 04/07/201717h0 : 04/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thực hiện thay hòm hộp công tơ từ cột 22-25 và các nhánh, tháo dây nguồn hòm công tơ cũ cần thay, tháo hạ hòm công tơ cũ, tiến hành đấu trả lại hòm hộp công tơ tại các vị trí thay thế hòm hộpTBA Thanh Long 10Thôn nhân lý : Xã Thanh Long254PA23YMĐiện lực Yên Mỹ
47 7h30 : 03/07/201717h0 : 03/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thực hiện thay hòm hộp công tơ từ cột 16-21 cùng các nhánh, tháo dây nguồn hòm công tơ cũ cần thay, tháo hạ hòm công tơ cũ. tiến hành đấu trả lại hòm hộp công tơ tại các vị trí thay thế hòm hộpTBA Thanh Long 10thông nga nhân lý : Xã Thanh Long254PA23YMĐiện lực Yên Mỹ
48 5h0 : 02/07/20177h30 : 02/07/2017Khác : Thay chống sét van pha B MT1 E28.5MC 373 E28.5Thôn Yên Phú Giai Phạm : Xã Giai Phạm556PA23YMĐiện lực Yên Mỹ
49 5h0 : 02/07/20177h30 : 02/07/2017Khác : Thay chống sét van pha B MT1 tại TBA E28.5MC-371-E28.5Thôn Yên Phú Giai Phạm : Yên Mỹ,Xã Giai Phạm,Thị trấn Bần Yên Nhân462PA23YMĐiện lực Yên Mỹ

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0321.3656.660 - Fax: 0321.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Tuesday, June 27, 2017