Phổ biến kiến thức pháp luật: Luật Phòng chống khủng bố
 
2016-01-27 14:38:46

I. Một số nội dung chính của Luật Phòng chống khủng bố năm 2013:

Luật Phòng chống khủng bố năm 2013 gồm 8 chương, 51 điều với nội dung cơ bản như sau:

1. Hoạt động phòng, chống khủng bố được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, tham gia của toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân chủ trì phối hợp với Quân đội nhân dân làm nòng cốt.

Lấy phòng ngừa là chính; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ khủng bố.

Ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố cáp tỉnh. Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố cấp tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm

Công an cấp tỉnh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh và có đơn vị tham mưu, giúp việc.

2. Phòng ngừa khủng bố và tài trợ khủng bố được thực hiện bằng các biện pháp quy định tại các điều từ Điều 20 đến Điều 27 của Luật Phòng, chống khủng bố  và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Các biện pháp đó là:

-Thông tin, tuyên truyền về giáo dục phòng, chống khủng bố;

- Quản lý hành chính về an ninh trật tự;

- Kiểm soát hoạt động giao thông vận tải;

- Kiểm soát giao dịch tiền, tài sản;

- Kiểm soát phương tiện, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh;

- Kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác;

- Kiểm soát các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống khủng bố.

3. Phòng, chống tài trợ khủng bố quy định về biện pháp phòng ngừa tài trợ khủng bố; phát hiện, tin báo, tố giác về tài trợ khủng bố; tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tài trợ khủng bố; nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời; Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới

4. Quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố:

Phòng, chống khủng bố là phòng, chống một loại tội phạm cụ thể, vì vậy Luật phòng, chống khủng bố quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố:

- Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố;

- Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố tại địa phương.

- Trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong phòng, chống khủng bố: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện hoạt động phòng, chống khủng bố theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền sẵn sàng tham gia phòng, chống khủng bố theo quyết định huy động của người có thẩm quyền.

II. Các hoạt động triển khai Luật Phòng chống khủng bố của ngành Điện năm 2016

Theo công văn số 2950/A67-VP ngày 01/12/2015 của Cục Bảo vệ Chính trị V - Tổng Cục An Ninh về việc triển khai, thực hiện công tác phòng chống khủng bố năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tăng cường phối hợp với Cục Bảo vệ Chính trị V (A67) để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện công các phòng, chống khủng bố tại các mục tiêu, công trình trọng điểm.

Về phía EVNNPC, ngày 08/01/2016 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có công văn số 65/EVNNPC-TTBV về việc triển khai công tác phòng, chống khủng bố.

Các đơn vị có trách nhiệm tích cực phối hợp cùng công an các địa phương trong việc phổ biến, quản triệt Luật Phòng, chống khủng bố; khảo sát mục tiêu, địa bàn trọng điểm và xây dựng phương án phòng, chống khủng bố; tập huấn; tập luyện, diễn tập phương án phòng, chống khủng bố; tổng kết, đánh giá hiệu quả…

Lê Vĩnh Thụy – Phòng TTBV&PC

 

 
Tin cùng thư mục :
Phổ biến kiến thức pháp luật: Văn bản pháp lý quy định chung về hợp đồng và hợp đồng nguyên tắc
Hướng dẫn các đơn vị thực hiện bàn giao giải phóng mặt bằng trên hành lang lưới điện
Nghị định số 10/2017/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của EVN
Ngày pháp luật Việt Nam năm 2016 tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật
Thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật
Tuyên truyền một số quy định pháp luật của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Về chi phí, giá điện
Về kiểm tra hoạt động điện lực
Về giấy phép hoạt động điện lực
Về thị trường điện

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : EzekielKaspe
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 2825

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Friday, December 13, 2019