EVNNPC tiếp tục khuyến khích CBCNV đề xuất các sáng kiến, đề tài chuyển đổi số
 
2021-06-04 15:40:14

 Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) xác định giai đoạn 2021-2022 là giai đoạn cần phải chuyển đổi số một cách toàn diện, về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của để sớm trở thành doanh nghiệp số.

Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại buổi đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho các cán bộ quản lý, điều hành EVNNPC (ảnh: Mai Dũng Ban TT)

Hiện tại chương trình chuyển đổi số của EVNNPC đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt với các dự án lớn đang triển khai như: Dự án GIS, Tự động hóa lưới điện trung áp, Trung tâm dữ liệu…Trong công tác nghiệp vụ, Tổng công ty  đang triển khai công tác số hóa quy trình, báo cáo, kiểm tra tại các lĩnh vực Kỹ thuật, An toàn, Tài chính kế toán, Quản lý đầu tư…. dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Xác định việc chuyển đổi số thành công sẽ có tác động hiệu quả, to lớn tới tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng như của đơn vị, trên cơ sở các chương trình chuyển đổi số đang được triển khai, EVNNPC tiếp tục khuyến khích các Ban/các đơn vị cũng như các cá nhân nghiên cứu và đề xuất đăng ký bổ sung thêm các nội dung chuyển đổi số khác mà trong chương trình chuyển đổi số của EVNNPC chưa đề cập theo hình thức sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ. Thời gian đăng ký trước ngày 15/6/2021. Tổng công ty sẽ xem xét, thông qua các sáng kiến, đề tài chuyển đổi số và sẽ bổ sung vào trong các chương trình chuyển đổi số của EVNNPC đang thực hiện.

Cán bộ trực tại TTĐKX Hải Phòng


Được biết, trước đó, Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBCNV về Đề án tổng thể chuyển đổi số của EVN và Kế hoạch chuyển đổi số của EVNNPC giai đoạn 2021-2022. Đồng thời, yêu cầu nghiên cứu, đề xuất, bổ sung thêm các nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình (nếu có) theo nguyên tắc: Đảm bảo đúng định hướng của EVN, EVNNPC, không làm giảm phạm vi, quy mô và tiến độ của các nhiệm vụ đã được giao.

Theo NPC

 
Tin cùng thư mục :
Hãy thực hiện tốt 5K, nâng cao ý thức, biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất
Video rút kinh nghiệm về TNLĐ ngày 7/4/2021
PC Hưng Yên tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021
Điện lực Khoái Châu chủ trì trao đổi kinh nghiệm với các Điện lực trực thuộc và Đội QLVH lưới điện 110kV
Điện lực Văn giang tổ chức hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020
PC Hưng Yên tổng kết công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Điện lực Phù Tiên tổ chức hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020
Điện lực Khoái Châu: Hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết SXKD năm 2020
PC Hưng Yên yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình ình mới
Điện lực Văn Lâm- PC Hưng Yên trao đổi kinh nghiệm công tác SXKD với Điện lực Từ Sơn – PCBN

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dovantruong
Past 24 Hours Hôm qua : 7
Prev. 24 Hours Hôm nay : 5
User Count Toàn bộ : 4163

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Tuesday, June 22, 2021