Khuyến nghị khách hàng sử dụng dịch vụ điện cấp điện mới trực tuyến – Phòng chống dịch COVID-19
 
2021-05-21 08:07:54

 Để phòng chống dịch Covid -19 và thuận tiện cho quý khách hàng, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khuyến nghị Quý khách hàng có nhu cầu cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, đăng ký dịch vụ trực tuyến qua các hình thức: