Điện lực Mỹ Hào tổ chức ký cam kết thực hiện tốt VHDN năm 2021
 
2021-05-04 16:03:15

 

   Để tiếp tục thực hiện hành trình văn hóa doanh nghiệp năm 2021, tập trung vào xây dựng Con người PC Hưng Yênkỉ luật, có trách nhiệm, làm việc chuyên nghiệp-hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, ứng dụng số hóa để tăng năng suất lao động, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia  Việt Nam”.

Ngày 28/4/2021 Điện lực Mỹ Hào đã tổ chức ký Cam kết thực hiện tốt VHDN năm 2021. 

                     

               Ảnh: ban lãnh đạo ký cam kết thực hiện tốt VHDN năm 2021

 

            Ảnh : CBCNV Điện lực Mỹ Hào  ký Cam kết thực hiện tốt VHDN năm 2021

Bám sát định hướng, mục tiêu chiến lược Văn hóa doanh nghiệp của Công ty điện lực Hưng Yên - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đồng thời tăng cường vai trò và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo đối với chương trình Hành trình văn hóa EVNNPC,  xác định mục tiêu phát triển chiến lược chung cho Tổng công ty đó là “Xây dựng EVNNPC trở thành doanh nghiệp số có văn hoá mạnh vào năm 2025”. Điện lực Mỹ Hào – Công ty Điện lực Hưng Yên cam kết thực hiện một số những nội dung trọng tâm sau:  

            1. Tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Điện lực Hưng Yên giao.

2. Triển khai đầy đủ 100% các nội dung của Kế hoạch công tác văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Hưng Yên năm 2021 nhằm xây dựng đội ngũ người lao động PC Hưng Yên: đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hợp lực-chia sẻ để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

3. 100% Cán bộ quản lý của đơn vị thực hiện tốt phong cách lãnh đạo EVNNPC: Đổi mới – Chuyên nghiệp – Hành động – Hiệu quả, là tấm gương cho CBCNV trong mọi mặt SXKD.

4. 100% CBCNV Công ty chấp hành tốt kỷ luật lao động, văn hóa an toàn lao động; làm việc có trách nhiệm, thực hành tốt 5S văn phòng trụ sở, kiểm soát tốt rủi ro. Không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ do chủ quan.

5. 100% CBCNV đơn vị nói “Không” với thái độ hành vi sách nhiễu, vòi vĩnh khách hàng, thực hiện nghiêm Quy định chăm sóc và đánh giá sự hài lòng khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

6. Xây dựng được môi trường làm việc tích cực cho người lao động trong đơn vị; Mỗi CBCNV biết làm việc sáng tạo, gắn kết-chia sẻ để cùng hoàn thành mục tiêu chung; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, ứng dụng số hóa để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV Công ty.

7. 100% cán bộ quản lý và công nhân viên tham gia đầy đủ, hiệu quả các nội dung đào tạo của Tổng công ty/Công ty và hoạt động tự đào tạo của đơn vị.

            8. Thực hiện đủ và hiệu quả 100% các nội dung truyền thông năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia  Việt Nam”.

9. Thực hiện hiệu quả các nội dung Chuyển đổi số năm 2021, từng bước xây dựng Văn hóa chuyển đổi số, góp phần thực hiện thành công đề án chiến lược của Tổng công ty “Xây dựng EVNNPC trở thành doanh nghiệp số có văn hóa mạnh vào năm 2025”.

Triển khai ký cam kết thực hiện công tác VHDN năm 2021 thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể lãnh đạo, và toàn thể CBCNV Điện lực Mỹ Hào trong việc nỗ lực thực hiện thành công hành trình VHDN năm 2021.

                                                                   Hồng Liên – Điện lực Mỹ Hào

 
Tin cùng thư mục :

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dovantruong
Past 24 Hours Hôm qua : 7
Prev. 24 Hours Hôm nay : 5
User Count Toàn bộ : 4163

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Tuesday, June 22, 2021