Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung năm 2019 nâng cao công tác phòng chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
 
2020-06-29 10:29:43

 

 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 03/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN được thông qua sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giám sát tài chính công, tài sản công và công tác phòng, chống tham nhũng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, duy trì trật tự, kỷ cương và tính nghiêm minh của pháp luật; đồng thời khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn hoạt động của KTNN hiện nay.

So với Luật KTNN năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN có nhiều điểm mới. Theo đó, Luật đã bổ sung quy định làm rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán, nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN thời gian qua, đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch. Luật cũng bổ sung quy định việc truy cập dữ liệu điện tử để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN; bổ sung quy định thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, nhằm bảo đảm sự thống nhất và tương thích giữa Luật KTNN với Luật Phòng, chống tham nhũng và các luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý để KTNN thực hiện nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng.

   Đáng chú ý, Luật đã bổ sung quy định KTNN xử phạt vi phạm hành chính để tăng cường hiệu lực thực hiện Luật, nhằm lấp khoảng trống pháp lý trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực KTNN. Luật cũng bổ sung quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán; quy định về trách nhiệm phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Đặc biệt, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN lần này đã quy định rõ đơn vị được kiểm toán, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán được quyền khiếu nại với Tổng Kiểm toán Nhà nước về hành vi của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán; đơn vị được kiểm toán được quyền khiếu nại với Tổng Kiểm toán Nhà nước về các đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán có quyền khiếu nại với Tổng Kiểm toán Nhà nước về kết luận, kiến nghị trong Thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Tổng Kiểm toán Nhà nước thì đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khởi kiện một phần hoặc toàn bộ nội dung của Quyết định giải quyết khiếu nại đó.

Các điều khoản sửa đổi, bổ sung trong Luật tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của KTNN, bảo đảm việc kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), nhất là về kiểm toán thuế, kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin, các chế tài trong lĩnh vực KTNN… phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

(Trích bài Triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước bảo đảm kịp thời, toàn diện và hiệu quả của ThS. Đặng Thế Vinh -
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước trên trang Web:
http://www.m.baokiemtoannhanuoc.vn).

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều luật kiểm toán nhà nước số 55/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019. 

(Tổng hợp: Ngô Duy Thái – Phòng TTBV&PC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
05 quy định về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động 2019 Người lao động cần biết
Chính sách mới liên quan đến người lao động có hiệu lực từ tháng 9 năm 2020
Tổng hợp các điểm mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021
Mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN áp dụng từ năm 2020
Các Nghị định có hiệu lực thi hành từ giữa tháng 7/2020
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và viên chức hiệu lực từ 1/7 có gì mới?
Nâng mức giảm trừ gia cảnh bản thân người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng
So sánh về Thông tư 10- 2020 và Thông tư 09- 2016 về công tác quyết toán dự án hoàn thành
Quy định mới về mức xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP)
Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : ShadFalk2991
Past 24 Hours Hôm qua : 2
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 3775

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Sunday, October 25, 2020