Công ty Điện lực Hưng Yên tổ chức thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
 
2020-05-29 07:34:05

 

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong hai ngày (25 và 26/5/2020), toàn thể đảng viên của Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty ĐLHY lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Tới và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Thị Hương – Tỉnh ủy viên- Phó Bí thư thường trực, phụ trách Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh Hưng Yên. Các đồng chí trong BTV đảng uỷ khối CQ-DN tỉnh; các đồng chí Bí thư các chi bộ Điện lực huyện, thành phố, thị xã; các đồng chí trong BTV Công đoàn, BTV Đoàn thanh niên và BCH Hội cựu chiến binh Công ty. Đặc biệt, Đại hội có mặt đầy đủ 157 đảng viên của Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên. 

Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan- doanh nghiệp tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ của nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tập trung lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, năng suất lao động, hoàn thiện và tối ưu hóa trong sản xuất. Trong 5 năm qua, điện năng thương phẩm đạt 17,3 tỷ kWh, vượt qua kế hoạch được giao; tốc độ tang trưởng bình quân đạt 4,88%/năm; Công ty đã tiếp nhận lưới điện 154/161 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Công ty đã thực hiện 190 dự án đầu tư xây dựng, 334 hạng mục sửa chữa lớn và trạm biến áp. Công tác quản lý, vận hành lưới điện được bảo đảm, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và dịch vụ khách hàng. Các hoạt động cải cách hành chính, hiện đại hóa lưới điện được thực hiện đạt hiệu quả cao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ công ty chú trọng các mặt giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 45 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, ...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh điện năng. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Hương biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty tiếp tục tăng cương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, triển khai toàn diện, đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chinh trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an toàn lưới điện, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy công ty.

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trang trọng, đúng Điều lệ, đúng quy trình, đảm bảo các nội dung mà chương trình Đại hội đề ra. Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, đồng thời tại đại hội các đại biểu đã hăng hái tham gia phát biểu, tham luận tại đại hội. Mỗi đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các bản báo cáo của Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VII. Theo đó, Đại hội tiến hành biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

Một số hình ảnh của Đại hội:

 

 

 

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội 

 

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Việt Phương lấy biểu quyết của đại biểu bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký Đại hội

 

 

Ảnh: Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội

 

 

 

Ảnh: Toàn thể đảng viên và đại biểu khách quý nghiêm trang làm lễ chào cờ.

 

 

Ảnh: Đồng chí Đỗ Thị Hương –Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lên tặng hoa chúc mừng Đại hội, đồng chí Lương Minh Thanh - thay mặt Đoàn chủ tịch nhận hoa.

 

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Việt Phương – Chủ tịch công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên đại diện cho chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của Công ty lên tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

 

Ảnh: Đồng chí Trần Bùi Huy – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực Mỹ Hào đại diện cho các chi bộ đảng của các Điện lực huyện, thành phố, thị xã lên tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

 

 

    

Ảnh: Đồng chí Phạm Như Hạnh Phổ biến một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng

 

  

Ảnh: Đồng chí Ngô Thế Tuyển trình bày bản báo cáo chính trị BCH Đảng bộ Công ty khoá VI (2015-2020)

 

 

 

 

Ảnh: Đồng chí Đào Duy Đan trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng 

 

 

 

 

 

Ảnh: Các tham luận được trình bày tại Đại hội

 

  

Ảnh: Đồng chí Đỗ Thị Hương- Phó bí thư thường trực, phụ trách Đảng ủy khối CQ-DN lên phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

 

 

Ảnh: Đồng chí Lương Minh Thanh thay mặt toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên 

  

Ảnh: Đại hội tiến hành bầu cử đại biểu.

  

Ảnh: Đồng chí Đỗ Thị Hương tặng hoa Ban BCH Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 trước Toàn thể Đảng viên và Đại biểu tại Đại hội

 

   

Ảnh: Đồng chí Đặng Văn Sông thay mặt Đoàn thư ký lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

 

 

Tin bài, ảnh: Huế Vũ

 

 

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Chủ tịch Công Đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên thăm và làm việc tại Điện lực Khoái Châu
Khánh thành Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Lần đầu tiên ra mắt đội bóng chuyền hơi - Công ty Điện lực Hưng Yên
Công ty Điện lực Hưng Yên: Ấm lòng nghĩa tình tháng 7
Công ty Điện lực Hưng Yên tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ Quý II năm 2020
Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Hưng Yên giao lưu thể thao
Điện lực Mỹ Hào tổ chức sinh nhật cho CBCNV quý II năm 2020, một trong những hoạt động của chương trình công đoàn năm 2020
Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên thăm hỏi công nhân lao động mùa nắng nóng
Chi bộ Điện lực Phù Tiên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Điện lực Văn Lâm tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : KarinaJjf424
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 4
User Count Toàn bộ : 3659

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Friday, September 25, 2020