Công ty Điện lực Hưng Yên thông báo hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện
 
2020-04-22 07:21:58

 THÔNG BÁO HỖ TRỢ GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện

Thực hiện văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương v/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Công ty Điện lực Hưng Yên trân trọng thông báo tới Quý khách hàng các nội dung của đợt hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như sau:

1. Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trọn kỳ hóa đơn trong vòng đủ ba (03) tháng liên tục: Khách hàng sinh hoạt (giá 100% sinh hoạt) tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2020; Khách hàng ngoài sinh hoạt (giá SX, KD, có tỷ lệ % giá sinh hoạt…) thực hiện từ kỳ hóa đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020.

2. Giảm giá bán điện (quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019):

            -Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10% giá bán lẻ điện ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm;

            -Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4;

            -Giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt: Giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% bán buôn điện cho mục đích khác;

            -Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ: Giảm 10% giá bán buôn điện;

            -Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá. Khách hàng cần cung cấp cho Điện lực sở tại 01 trong các giấy tờ sau: (i) Văn bản của Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch về kết quả kiểm tra đến cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP có nội dung xác nhận đủ điều kiện là cơ sở lưu trú du lịch; (ii) Quyết định hạng cơ sở lưu trú du lịch được các cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị trực thuộc EVN:

            -Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19;

            -Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19;

            -Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

4. Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện: Áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019.

Trân trọng thông báo tới Quý khách hàng!

 

 


BẢNG SO SÁNH GIÁ BÁN ĐIỆN
CỦA ĐỢT HỖ TRỢ GIÁ ĐIỆN DO COVID-19 VÀ QUYẾT ĐỊNH 648/2019/QĐ-BCT

TT

Nhóm đối tượng khách hàng

Giá bán điện
 giảm do

Covid-19

(đ/kWh)

Giá bán điện theo QĐ 648/2019/QĐ-BCT
(đ/kWh)

So sánh

 (đ/kWh)

Tỷ lệ giảm

(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)-(4)

(6)=(3)/(4)

1

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

 

1,1

Cấp điện áp từ 22 đến dưới 110 kV

 

 

 

 

 

 a) Giờ BT

1.400

1.555

-155

-10

 b)  Giờ TĐ

906

1.007

-101

-10

 c)  Giờ CĐ

2.584

2.871

-287

-10

1,2

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

 

 

 

 a) Giờ BT

1.517

1.685

-168

-10

 b)  Giờ TĐ

990

1.100

-110

-10

 c)  Giờ CĐ

2.768

3.076

-308

-10

2

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

 

 

 

 

2,1

Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

 

 

 

 

 

 a) Giờ BT

2.198

2.442

-244

-10

 b)  Giờ TĐ

1.225

1.361

-136

-10

 c)  Giờ CĐ

3.826

4.251

-425

-10

2,2

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

 

 

 

 a) Giờ BT

2.399

2.666

-267

-10

 b)  Giờ TĐ

1.460

1.622

-162

-10

 c)  Giờ CĐ

4.128

4.587

-459

-10

3

Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

 

 

 

 

 

 Bậc 1: Cho kWh 0 ÷ 50

1.510

1.678

-168

-10

 Bậc 2: Cho kWh 51 ÷ 100

1.561

1.734

-173

-10

 Bậc 3: Cho kWh 101 ÷ 200

1.813

2.014

-201

-10

 Bậc 4: Cho kWh 201 đến 300

2.282

2.536

-254

-10

 Bậc 5: Cho kWh 301 đến 400

2.834

2.834

0

0

 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.927

2.927

0

0

4

Giá bán buôn điện nông thôn

 

 

 

 

4,1

Giá bán buôn cho sinh hoạt

 

 

 

 

 

 Bậc 1: Cho kWh 0 ÷ 50

1.263

1.403

-140

-10

 Bậc 2: Cho kWh 51 ÷ 100

1.313

1.459

-146

-10

 Bậc 3: Cho kWh 101 ÷ 200

1.431

1.590

-159

-10

 Bậc 4: Cho kWh 201 đến 300

1.774

1.971

-197

-10

 Bậc 5: Cho kWh 301 đến 400

2.231

2.231

0

0

 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.323

2.323

0

0

4,2

Giá bán buôn cho MĐK nông thôn

1.326

1.473

-147

-10

5

Giá bán buôn điện  KTT, cụm dân cư (thị trấn, huyện lỵ) 

 

5,1

Giá bán buôn điện sinh hoạt (TBA bên mua điện đầu tư)

 

 

 Bậc 1: Cho kWh 0 ÷ 50

1.342

1.491

-149

-10

 Bậc 2: Cho kWh 51 ÷ 100

1.392

1.547

-155

-10

 Bậc 3: Cho kWh 101 ÷ 200

1.537

1.708

-171

-10

 Bậc 4: Cho kWh 201 đến 300

1.907

2.119

-212

-10

 Bậc 5: Cho kWh 301 đến 400

2.399

2.399

0

0

 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.480

2.480

0

0

5,2

 Mục đích khác KTT, cụm dân cư

1.337

1.485

-148

-10

6

Giá bán buôn điện cho các khu Công nghiệp

 

 

 

 

6,1

Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV

 

 

Tổng công suất đặt các MBA của trạm lớn hơn 100 MVA

 

 

 a) Giờ BT

1.332

1.480

-148

-10

 b)  Giờ TĐ

851

945

-94

-10

 c)  Giờ CĐ

2.432

2.702

-270

-10

6,2

Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV

 

 

Cấp điện áp từ 22 đến dưới 110 KV

 

 

 

 

 

 a) Giờ BT

1.373

1.526

-153

-10

 

 b)  Giờ TĐ

890

989

-99

-10

 

 c)  Giờ CĐ

2.535

2.817

-282

-10

Ghi chú:  Bảng so sánh ở trên chỉ so sánh một số biểu giá cơ bản trong đợt hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho cách khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Dấu gạch nối giữa điện lực và công nghiệp Hưng Yên
Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020, điện mặt trời mái nhà được kỳ vọng phát triển mạnh
Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch COVID-19
Thủ tướng chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện
Chủ đề Tháng Công nhân lần thứ 12 năm 2020
PC Hưng Yên: nhiều giải pháp quản lý hiệu quả trên các lĩnh vực được giao
45 năm Ngày giải phóng miền Nam: Mệnh lệnh lịch sử cho ngày toàn thắng
Chùm tranh cổ động 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Tổng công ty Điện lực miền Bắc lưu ý các Công ty Điện lực khi thực hiện việc điều chỉnh giá điện trong phòng chống dịch bệnh Covid-19
Điện lực Văn Lâm: Công tác thu nộp tiền điện đi đôi với thực hiện, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : JamalHayward
Past 24 Hours Hôm qua : 2
Prev. 24 Hours Hôm nay : 3
User Count Toàn bộ : 3305

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Sunday, June 7, 2020