Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Công ty Điện lực Hưng Yên
 
2020-01-03 08:51:50

 

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Công ty Điện lực Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, thu nhập của người lao động được cải thiện và nâng cao, góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động.

Theo đó, năm 2019, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 4.131,89 tr.kWh, tăng trưởng 7,75%. Đứng thứ 7 trong toàn Tổng công ty và thứ 12 trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đặc biệt đối với chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng, PC Hưng Yên là đơn vị về đích trước 1 năm, so với kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020, nhờ thực hiện và triển khai đồng bộ các giải pháp giảm tổn thất điện năng, cụ thể: năm 2019 thực hiện là 3,90% thấp hơn 0,37%; Đồng thời vượt trước kế hoạch pháp lệnh năm 2020 là 0,05%. Trong đó, khu vực cao áp: Tỷ lệ tổn thất thực hiện năm 2019 là 0,58% thấp hơn 0,09% so với kế hoạch (0,67%); Khu vực trung - hạ áp: Tỷ lệ tổn thất thực hiện năm 2019 là 3,62% thấp hơn 0,20% so với kế hoạch (3,82%) và thấp hơn 0,48% so với cùng kỳ năm 2018 (4,10%).

Giá bán điện bình quân đạt 1.755,26 đ/kWh, cao hơn 5,96 đ/kWh so với kế hoạch NPC giao (1.749,36 đ/kWh), và tăng thêm 103,77 đ/kWh so với năm 2018 (1.651,49 đ/kWh); Công tác thu nộp tiền điện về Tổng công ty đạt 100% kế hoạch; đến nay đã có trên 95% khách hàng đã triển khai thực hiện cấp điện trực tuyến cấp độ 4.

Hiện đại hóa phương tiện đo đếm, khai thác số liệu đo xa đã cơ bản phục vụ tốt nhu cầu SXKD tại Công ty như: chốt  chỉ số phục vụ hóa đơn, quản lý tổn thất điện năng; theo dõi tình hình vận hành TBA (lệch, pha, quá tải TBA) đối với các điểm đo xa đầu nguồn TBA CC, TBA CD. Trong năm 2019, qua khai thác thông số vận hành qua hệ thống đo xa Công ty đã kịp thời luôn chuyển 171 lượt máy biến áp, nâng tỷ số biến TI tại 57 khách hàng có tình trạng quá dòng TI.

Ngoài ra, nhằm theo dõi, đánh giá thường xuyên, chính xác các điểm điện áp cuối nguồn, kịp thời xử lý, khắc phục các điểm điện áp cao/thấp, Công ty đã triển khai phương án theo dõi điện áp, tần số… của lưới điện phân phối, bước đầu đã lắp đặt được 180 điểm đo sau 87 Trạm biến áp phân phối có bán kính cấp điện dài, tỷ lệ tổn thất cao. Kết quả qua 3 tháng triển khai Công ty đã phát hiện 24 điểm có điện áp thấp dưới 180V đã được xử lý dứt điểm.

Đối với công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, Công ty đã khai thác phần mềm quản lý MBA kết hợp kiểm tra cao điểm, thực hiện luân chuyển nâng - hạ công suất được 173 lượt MBA giữa các MBA đầy, quá tải cho các MBA non tải; Thực hiện cân đảo pha, san tải được 828 lượt MBA góp phần cung cấp điện ổn định cho khách hàng sử dụng điện, hạn chế các sự cố do MBA quá tải, lệch pha gây ra.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra vận hành đường dây và trạm biến áp đi vào thực chất. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong SXKD như: kiểm tra lưới điện bằng camera ảnh nhiệt, thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ đầu cáp ngầm; kiểm tra phát nhiệt mối nối bằng camera ảnh nhiệt; Sử dụng thiết bị Ultra TEV plus 2.0 đo phóng điện cục bộ cáp ngầm trung thế, thiết bị điện và và cách điện trên đường dây; xây dựng kế hoạch và đôn đốc các đơn vị trực thuộc vệ sinh cách điện bằng công nghệ nước áp lực cao (vệ sinh hotline); Tiếp tục thực hiện duy trì 5S với các công trình đã chỉnh trang.

Với mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm phục vụ tốt công tác SXKD của Công ty, năm  2019 Công ty đã triển khai kịp thời một số dự án ĐTXD trọng tâm góp phần phục vụ và duy trì tốt công tác SXKD của Công ty như: thực hiện 39 dự án điện với tổng mức đầu tư  là 474,9 tỷ; đưa vào vận hành một số dự chống quá tải quan trọng giai đoạn 1 năm 2019, cải tạo lưới 10kV sang 22kV góp phần chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện; khắc phục tình trạng quá tải hiện nay và trong những năm tiếp theo; nâng cao độ tin cậy, đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng điện năng cho các khách hàng sử dụng điện và cải thiện chỉ số cung cấp điện MAIFI, SAIFI, SAIDI.

Năm 2019, là năm thứ 4 Triển khai kế hoạch 5 năm 2016- 2020, năm thứ 5 triển khai nghị quyết 102/NQ-ĐU, ngày 24/12/2014 của Đảng ủy Công ty Điện lực Hưng Yên về việc “Nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động” và là năm thứ 4 thực hiện chỉ thị phát động phong trào thi đua giảm tổn thất điện năng. Công ty Điện lực Hưng Yên đã nhận được sự chỉ đạo, quan tâm đặc biệt của Tổng Công ty; UBND các cấp; các sở ngành, cùng với sự đoàn kết, phấn đấu của cán bộ nhân viên và sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Lãnh đạo Công ty, năm 2019 Công ty Điện lực Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, thu nhập của người lao động được cải thiện và nâng cao, góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động.

         Nhằm tăng cường công tác CSKH, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Công ty đã thực hiện nhiều chương trình và giải pháp thiết thực và hiệu quả như: xây dựng chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng Bảng chấm điểm và tổ chức chấm điểm hài lòng khách hàng tại các Điện lực, thực hiện tiếp nhận yêu cầu cấp điện trực tuyến qua website CSKH: cskh.npc.com.vn và dịch vụ công trực tuyến tại wesite: dichvucong.hungyen.gov.vn của UBND tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ wesite: dichvucong.gov.vn và tiếp nhận trực tiếp các yêu cầu của khách hàng tại quầy dịch vụ Trung tâm hành chính công của tỉnh. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện hàng loạt các hoạt động tri ân khách hàng năm 2019 mang nhiều ý nghĩa như tặng quà, động viên thăm hỏi các khách hàng hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các trường học vùng sâu vùng xa, cải tạo hệ thống điện cho các hộ nghèo…; tặng quà các khách hàng lớn có đăng ký tiết giảm phụ tải sử dụng điện.

Công ty Điện lực Hưng Yên đã hoàn thành thực hiện chuẩn hóa toàn bộ thông tin khách hàng được cấp điện từ các lưới trung, hạ áp để đồng bộ trên các phần mềm quản lý từ năm 2018, tiếp theo năm 2019, công tác chuẩn hóa được Công ty triển khai duy trì, cập nhật thường xuyên 100% đối với các trường hợp lưới điện có sự thay đổi sau thực hiện các dự án sửa chữa, đầu tư cải tạo, san tải, chống quá tải lưới điện… Song song với đó, công tác kiểm tra, phúc tra được tăng cường, gắn kết quả thực hiện công tác chuẩn hóa khách hàng vào bộ tiêu chỉ KPI để đánh giá kết quả trả lương cho các đơn vị và các CBCNV. Qua kiểm tra, phúc tra đối chiếu thông tin khách hàng với các phần mềm mềm quản lý, xác định trên 99% thông tin khách hàng được quản lý chính xác đến từng cột, lộ đường dây và trạm biến áp. Lũy kế đến 31/12/2019, Công ty đã ký HĐ mua điện với 83KH lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà  (trong đó 2 KH bán điện qua TBA chuyên dùng), với tổng công suất lắp đặt được 2.305,542/185,197 (kWp) vượt 245% so với kế hoạch Tổng Công ty giao, ...

Đặc biệt, Công tác văn hóa doanh nghiệp đã tạo ra những chuyển biến tích cực từ Ban lãnh đạo Công ty tới từng người lao động. Với phương châm Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình, tập thể Công ty được gắn kết vững mạnh, lan tỏa tinh thần làm việc năng suất, trách nhiệm, hiệu quả, hợp lực chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để Công ty hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Tổng công ty đã giao.

Nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 là năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện chủ đề “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020”. Bên cạnh những thuận lợi và khó khăn về tái cơ cấu, sự biến động của kinh tế trong và ngoài nước... Công ty Điện lực Hưng Yên quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, tăng thu nhập của người lao động, với một số mục tiêu cụ thể là:

1. Cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ Đại hội Đảng các cấp, các ngày Lễ, Tết, sản xuất nông nghiệp, phòng chống bão úng, các kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

 

2. Phấn đầu thực hiện đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện NPC giao năm 2020; số vụ sự cố 110kV và trung áp đạt chỉ tiêu Tổng Công ty giao (riêng số vụ sự cố trung áp giảm ít nhất 30% so với năm 2019); không để xảy ra sự cố cháy nổ, cháy MBA tại các TBA 110kV.

3. Tổ chức vận hành và xử lý sự cố lưới điện đúng theo quy trình, quy định của ngành và của Công ty, không vi phạm quy trình, không xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh. Vận hành an toàn ổn định TTĐK xa và các TBA KNT; tỷ lệ thao tác xa đạt ≥ 96%; khắc phục 36/36 lỗi sai thiếu tín hiệu SCADA từ TBA 110 kV về TTĐKX. 

4.Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng, tạo bước chuyển biến tích cực nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng với Công ty. Cải tiến trình tự thủ tục hành chính nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được sử dụng các dịch vụ tư vấn tốt nhất, thông tin chính xác, kịp thời, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

5. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh Tổng Công ty giao: Điện thương phẩm > 4,42 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất < 3,9%; giá bán điện bình quân > 1.766 đ/kWh; chỉ tiêu tiếp cận điện năng ≤ 5 ngày làm việc; điểm đánh giá hài lòng khách hàng ≥ 8,19 điểm; phát triển thêm 50.000 khách hàng sử dụng Zalo, đạt tỷ lệ > 50% tổng số khách hàng. Thu, nộp tiền điện đạt 100% kế hoạch; thu qua ngân hàng và tổ chức trung gian 100%; thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt > 70%; thay định kỳ: 66.336 phương tiện đo đếm; tỷ lệ tiếp nhận, xử lý yêu cầu khách hàng đúng thời gian quy định: > 98%; hoàn thành việc số hóa HĐMBĐ ngoài sinh hoạt xong trước 31/5/2020; doanh thu SXK > 37,2 tỷ đồng.

 

6. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 521/NQ-HĐTV v/v định hướng kế hoạch phát triển Công nghệ thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam giai đoạn 2019- 2025 theo yêu cầu của Tổng Công ty và đề án “Phát triển CNTT phục vụ SXKD giai đoạn 2016-2020 của PC Hưng Yên”; Chương trình “Khoa học Công nghệ của Công ty Điện lực Hưng Yên, giai đoạn 2018÷2020” góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng.

7. Tiếp tục duy trì công tác 5S trụ sở văn phòng, lưới điện phân phối và lưới điện 110kV; văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác tiết kiệm lao động để tăng năng suất lao động, phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động tăng hơn với  năm 2019.

8. Tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động ĐTXD, SCL đặc biệt trong lĩnh vực lựa chọn nhà thầu. Quyết toán: 100% dự án đầu tư xây dựng; giải ngân ước tính 350 tỷ đồng.

         9. Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo đủ cơ cấu, trình độ đáp ứng với xu thế phát triển mới.

10. Tiếp tục cải tiến, hiệu chỉnh và hoàn thiện hệ thống BSC/KPIs từ Công ty đến các Điện lực trực thuộc đảm bảo hệ thống đo lường đánh giá chính xác, minh bạch hiệu suất công việc của từng các nhân, từng đơn vị tại Công ty.

 

 Ban biên tập website PC Hưng Yên

 

 

 
Tin cùng thư mục :
TCBC: Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020
Thông cáo báo chí: Thông tin báo chí về việc hóa đơn tiền điện tăng cao
TCBC: Tình hình hoạt động Quý I/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác Quý II/2020 của PC Hưng Yên
Tháng 3/2020: số lượng yêu cầu về dịch vụ điện qua các kênh trực tuyến tăng gần 30%
[TCBC] của Bộ Công thương về việc giảm giá điện và giảm tiền điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch Covid-19
EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19
TCBC EVN: Lễ triển khai thi công và phát động thi đua xây dựng cụm công trình cửa xả của dự án thủy điện tích năng bác ái
TCBC: EVN triển khai thực hiện “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019”
TCBC EVN: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở EVN: giảm được 86% báo cáo giấy và điện tử hóa các dịch vụ điện
TCBC PCHY: Tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2019

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : KarinaJjf424
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 4
User Count Toàn bộ : 3659

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Friday, September 25, 2020