Những điểm mới trong nghị định 68/2019 và nghị định 32/2015, áp dụng vào hoạt động đầu tư xây dựng tại Công ty Điện lực Hưng Yên
 
2019-09-26 11:13:28

 

Như chúng ta đã biết, ngày 14/08/2019, Chính phủ đã ban hành nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế nghị định số 32/2015/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Theo đó, rất nhiều quy định nhà nước trong công tác Đầu tư xây dựng sẽ thay đổi theo quy định mới. Để tiện theo dõi và thực hiên công tác đầu tư xây dựng, tôi xin liệt kê một số thay đổi của NĐ 68/2019 so với NĐ 32/2015 như sau.

 

1.      Bỏ quy định về “Dự toán gói thầu”, Chủ đầu tư có thể sử dụng trực tiếp giá gói thầu để thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.  

2.      Quy định mới khái niệm “Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư” đối với dự án nhóm B và C theo Luật đầu tư công. Hiện tại, NĐ 68/2019 mới chỉ quy định điều này nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên trong hoạt động ĐTXD tại Công ty Điện lực Hưng Yên đã có bước lập Phương án đầu tư, có thể thay thế “Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư”.

3.      Thay đổi cơ cấu chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng. Cụ thể là bỏ khái niệm chi phí chung, thay thành chi phí gián tiếp. Hiện tại, chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể, nên chưa rõ cách xác định chi phí này như thế nào.

4.      Thay đổi cơ cấu chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng.  Cụ thể là thêm “Chi phí quản lý thiết bị mua sắm của nhà thầu” 

5.      Bỏ khái niệm chi phí hạng mục chung. Dự kiến, chi phí hạng mục chung quy định tại NĐ 32/2015 sẽ được chuyển vào chi phí gián tiếp quy định mới tại NĐ 68/2019.

6.      Bổ sung quy định về lựa chọn phương pháp tính TMĐT. Nghị định 32 cũ chỉ nêu các phương pháp xác định tổng mức đầu tư gồm: Dự toán chi tiết, suất đầu tư và dựa trên dữ liệu của công trình tương tự, chủ đầu tư có thể lựa chọn phương pháp phù hợp để thực hiện. Hiện tại NĐ 68 có quy định về lựa chọn phương pháp và mức độ ưu tiên của các phương pháp xác định TMĐT. Tuy nhiên, tại Công ty Điện lực Hưng Yên hiện tại đều tính tổng mức đầu tư theo dự toán chi tiết (phương pháp có tính chính xác cao nhất), nên điều này gần như không có ảnh hưởng gì.

7.      Bổ sung chế tài kiểm soát sơ bộ tổng mức đầu tư. Trường hợp tổng mức đầu tư xây dựng có giá trị cao hơn giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư, người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng sau khi có ý kiến thống nhất của người quyết định chủ trương đầu tư. Công ty Điện lực Hưng Yên không có công trình ĐTXD yêu cầu thiết kế 3 bước.

8.      Quy định rõ trách nhiệm phê duyệt dự toán các chi phí bước chuẩn bị đầu tư thuộc trách nhiệm của người quyết định đầu tư.

9.      Quy định điều chỉnh tổng mức đầu tư phải thực hiện cùng lúc với điều chỉnh dự án. Hiện tại, công ty Điện lực Hưng Yên không có thẩm quyền điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án.

10. Xuất hiện khái niệm thiết kế FEED với dự án EPC, EC, EP. Công ty Điện lực Hưng Yên hiện không áp dụng hình thức lựa chọn tổng thầu.

11. Quy định rõ ràng về cách lập tổng dự toán cho dự án có nhiều loại công trình khác nhau. Cụ thể, đối với dự án có nhiều công trình xây dựng, chủ đầu tư xác định dự toán xây dựng của dự án theo từng công trình, thay vì xác định chung theo công trình chủ yếu của dự án. Ví dụ: Công trình điện có thể phải xác định riêng chi phí xây dựng điện (công trình công nghiệp) và chi phí xây dựng chung (Công trình dân dụng).

12. Bỏ quy định trường hợp bổ sung thêm chi phí dự phòng, khi đã sử dụng hết khoản dự phòng được duyệt. Theo quy định cũ, chủ đầu tư có thể tổ chức xác định, bổ sung chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá.

13. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư. Theo đó, chủ đầu tư chỉ được quyền sử dụng chi phí dự phòng của dự án lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án khác, thẩm quyền sử dụng chi phí dự phòng thuộc người ra quyết định đầu tư.

14. Thay đổi cách dùng dữ liệu định mức từ công bố tham khảo sang ban hành bắt buộc áp dụng.

15. Hướng dẫn cách điều chỉnh, cập nhật giá gói thầu khi vượt tổng mức. Chi tiết phương pháp xác định, hoặc cập nhật giá gói thầu xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.(Hiện tại chưa có thông tư hướng dẫn)

16. Bổ sung khái niệm “định mức tính bằng khối lượng”. Chưa có hướng dẫn cụ thể

17. Quy định Bộ Xây Dựng sẽ cập nhật định mức liên tục 2 năm/1 lần.

18. Bổ sung nội dung “Cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng, chỉ số giá”. Quy định mới tại mục 3, chương III

19. Quy định thời gian tối đa để Chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư là 9 tháng. Không phân quy mô dự án lớn nhỏ.

20.  Bổ sung quy định thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối đa là 9 tháng. Thời gian cụ thể cho từng loại công trình được quy định tại văn bản đã có trước đó  là TT 09/2016BXD về thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

21. Bổ sung quy định CĐT phải giải quyết công nợ, tất toán tài khoản trong vòng 6 tháng.

22. Quy định thêm Trách nhiệm của các bên

a.      Người ra quyết định đầu tư: Thêm quyền Sử dụng chi phí dự phòng (trừ các dự án lập BCKTKT). Thêm nghĩa vụ khi không được bố trí đủ vốn đầu tư. Quy định rõ trường hợp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

b.      Chủ đầu tư: Bớt quyền lựa chọn sử dụng định mức, quyền xác đinh TMĐT, điều chỉnh dự toán. Thêm nghĩa vụ cung cấp thông tin, dữ liệu của dự án cho cơ quan quản lý nhà nước.

23. Bổ sung nội dung chủ đầu tư ủy quyền cho nhà thầu mua bảo hiểm thông qua hợp đồng xây dựng.

Tổng hợp: Phạm Phi Hùng- Phòng Tài chính Kế toán

 
Tin cùng thư mục :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và viên chức hiệu lực từ 1/7 có gì mới?
Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung năm 2019 nâng cao công tác phòng chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
Nâng mức giảm trừ gia cảnh bản thân người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng
So sánh về Thông tư 10- 2020 và Thông tư 09- 2016 về công tác quyết toán dự án hoàn thành
Quy định mới về mức xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP)
Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế
Tăng tiền lương cơ sở và tiền hưởng BHXH đối với người lao động từ 01/7/2019
Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo áp dụng tử ngày 28/5/2019
“Hệ thống KPI theo BSC khái niệm và những vấn đề chung” – Phần 1
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : CarrieGcs371
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 3358

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Sunday, July 5, 2020