Hội nghị Người lao động phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế năm 2019
 
2019-02-20 08:04:32

 

        Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 5722/CTLT-EVNNPC-CĐ ngày 26/12/2018 của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công Đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Chỉ thị liên tịch số 30/CTLT-PCHY-CĐ ngày 04/01/2019 của Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên về việc tổ chức hội nghị người lao động năm 2019;


Ngày 22/01/2019, Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế- Công ty Điện lực Hưng Yên tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Thúy Hà – Trưởng phòng.


Phòng TTBV&PC tổ chức Hội nghị người lao động

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty Điện lực Hưng Yên; Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, bảo vệ và pháp chế năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Phòng.

Đồng chí Vũ Ngọc Lâm- Chủ tịch Công đoàn bộ phận trình bày báo cáo tổng kết công đoàn: Báo cáo thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nội quy lao động (LĐ), thỏa ước lao động tập thể (LĐTT), các quy chế, quy định của Công ty, đơn vị năm 2018; thực thi Văn hóa doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

Hội nghị thảo luận, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người lao động trực tiếp tại Hội nghị.


 

Phòng TTBV&PC giải đáp kiến nghị của người lao động

Hội nghị bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự HN người lao động năm 2019 cấp Công ty.


 

Phòng TTBV&PC bầu đại biểu đi dự người lao động cấp Công ty

Hội nghị công bố và trao Quyết định khen thưởng của Giám đốc Công ty đối với đồng chí Trần Hồng Sơn- Phó trưởng phòng TTBV&PC đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.

Hội nghị đã thảo luận thống nhất nghị quyết như sau:

1.Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác TTBV&PC để đảm bảo mọi hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPC, Công ty Điện lực Hưng Yên.

2. Phấn đấu giải quyết dứt điểm mọi đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ công nhân viên trong đơn vị và khách hàng gửi về Công ty, tránh những đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

3. Thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và kịp thời tham mưu cho Giám đốc Công ty ra văn bản chấn chỉnh những sai sót, biểu hiện tiêu cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Tăng cường công tác cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ theo hướng công khai, minh bạch, hợp lý, dễ làm, dễ áp dụng; hủy bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, chưa hợp lý, dễ bị lợi dụng, lạm dụng gây phiền hà cho khách hàng.

5. Thực hiện những chuẩn mực đạo đức và những cam kết về văn hoá doanh nghiệp EVNNPC.

6. Thực hiện và phối hợp chặt chẽ công tác thanh, kiểm tra giữa Đoàn thanh, kiểm tra của Công ty với các đơn vị trực thuộc đảm bảo tính nguyên tắc và đạt hiệu quả, nhằm nâng cao, phát huy vai trò quản lý kinh doanh, quản lý kỹ thuật trong các đơn vị trực thuộc Công ty.

Năm 2019, với sự nỗ lực sáng tạo của toàn thể CBCNV Phòng TTBV&PC, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty, sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong toàn Công ty, Phòng TTBV&PC quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ SXKD năm 2019 của Công ty Điện lực Hưng Yên./.

 

Ngô Duy Thái – Phòng TTBV&PC

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Phù Tiên: Bồi huấn đình kỳ dịch vụ bán lẻ điện năng
An toàn trong công tác kiêm tra giám sát mua bán điện tại Điện lực Phù Tiên
Điện lực Yên Mỹ huấn luyện định kỳ cho dịch vụ bán lẻ điện nông thôn tháng 5 năm 2019
EVNNPC: Đẩy mạnh tiến độ các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty và 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
Điện lực Phù Tiên: Hội nghị Người lao động năm 2019 và tổng kết công tác công đoàn năm 2018
Hội nghị Người lao động tại Điện lực Yên Mỹ
Công đoàn EVNNPC tổ chức Hội nghị BCH mở rộng và bàn giao Công đoàn các Chi nhánh lưới điện cao thế về trực thuộc Công đoàn các Công ty Điện lực tỉnh
Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ EVNNPC tại Hưng Yên
Điện lực Ân Thi tập huấn giao tiếp khách hàng cho Dịch vụ bán lẻ điện năng
Tập huấn nghiệp vụ Kiểm tra giám sát mua bán điện tại Công ty Điện lực Hưng Yên

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Wednesday, July 24, 2019