Các giải pháp trong công tác an toàn của Công ty Điện lực Hưng Yên
 
2019-02-10 10:10:55

 

Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ do chủ quan; phấn đấu giảm hết số vụ vi phạm hành lang lưới điện, số điểm vi phạm khoảng cách pha đất, cùng với việc phát huy các mặt công tác đã thực hiện được, ngay từ những ngày đầu năm 2019 Công ty Điện lực Hưng Yên đã triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp như sau:

Giải pháp thứ nhất - Xây dựng văn hóa an toàn: Tiếp tục xây dựng Văn hóa an toàn lao động, gắn liền với Văn hóa doanh nghiệp với các nhóm giải pháp đã đề ra trong kế hoạch chung của Công ty và cập nhật bổ sung các giải pháp theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Các hoạt động xây dựng văn hóa an toàn gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Giải pháp thứ 2 - Bổ sung hoàn thiện quy định, phân cấp:

Rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định về tổ chức, phân định trách nhiệm trong công tác AT-VSLĐ phù hợp với đặc điểm thay đổi mô hình quản lý khi tiếp nhận Chi nhánh lưới điện cao thế về Công ty Điện lực Hưng Yên.  

 

Kiểm tra, kiểm soát việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị để nâng cao ý thức trách nhiệm của người quản lý, công nhân trực tiếp trong công tác an toàn; kiểm tra, kiểm soát công việc và việc chấp hành quy trình, kỷ luật lao động.

   

   

Giải pháp thứ 3 - Lập và thực hiện kế hoạch AT-VSLĐ, trang bị phương tiện cho người lao động: Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sản xuất chủ động xây dựng, theo dõi thực hiện kế hoạch kế hoạch AT-VSLĐ. Tham khảo, mua sắm các trang bị dụng cụ mới nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động trong công việc. Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng trạng thiết bị, dụng cụ an toàn sản xuất, thiết bị có yêu cầu nghiệm ngặt, phương tiện bảo vệ cá nhân của các đơn vị, khắc phục kịp thời các vướng mắc, xử lý nghiêm các sai phạm. 

 

 

Giải pháp thứ 4 - Công tác tuyên truyền, huấn luyện KTAT:

Lập kế hoạch, chương trình thực hiện bằng các hình thức truyền thông, tọa đàm, hội thảo, thảo luận để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, ý thức tự giác chấp hành của công nhân lao động.

Chuyên môn phối hợp với đoàn thể tổ chức phổ biến và triển khai các văn bản, thông báo rút kinh nghiệm về an toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai, tránh hình thức, đồng thời nghiêm túc tổ chức khắc phục các tồn tại tương tự.

Duy trì tổ chức tốt huấn luyện ban đầu và huấn luyện định kỳ cho công nhân viên, huấn luyện các nội dung kỹ năng thực hành theo kế hoạch trên cơ sở điều kiện hiện trường thực hành tại các Điện lực. Làm tốt công tác đào tạo tại chỗ để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

          Giải pháp thứ 5 - Công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất tại hiện trư­ờng và xử lý vi phạm: Duy trì tần suất, chất lượng kiểm tra định kỳ, đột xuất về AT-VSLĐ tại hiện tr­ường để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trư­ờng hợp vi phạm nhằm ngăn chặn nguy cơ có thể dẫn đến sự cố, tai nạn. Đảm bảo chế độ kiểm tra định kỳ, quy định kiểm tra kiểm soát qua phần mềm kiểm tra, kiểm soát các công việc trên lưới điện (ECP). Kiểm tra việc thực hiện nghiêm các quy định quản lý lao động Công ty đã ban hành.

Giải pháp thứ 6 - Công tác củng cố kỹ thuật an toàn: Tiếp tục rà soát kỹ thuật an toàn lưới điện, duy trì thực hiện 5S lưới điện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, cải thiện mối trường làm việc.

 

 

Giải pháp thứ 7 - Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro: Trong Quý I/2019, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị tổ chức nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro. Hướng dẫn các đơn vị triển khai nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro đến từng công nhân viên trực tiếp để quản lý, kiểm soát được các nguy cơ rủi ro, phòng ngừa tai nạn.

Giải pháp thứ 8 - Công tác PCTT&TKCN: Rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN những năm trước, các đơn vị lập kế hoạch, phương án PCTT&TKCN năm 2019, tổ chức tốt diễn tập PCTT&TKCN, xử lý nhanh sự cố lưới điện, mạng thông tin phục vụ trung tâm điều khiển và diễn tập an toàn đảm bảo chặt chẽ, sát với thực tế, đảm bảo được tính sẵn sàng đối phó với mọi tình huống thiên tai nắng nóng, bão, úng xảy ra, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Giải pháp thứ 9 - Công tác PCCN:

Lập kế hoạch khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các trạm biến áp 110kV, trụ sở Công ty và các đơn vị sản xuất. Trong đó có các nội dung trang bị bổ sung sơ đồ, tiêu lệnh, biển báo thoát hiểm…Thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các TBA biến áp 110kV, các công trình khác theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra các trang thiết bị, phương tiện PCCC đã trang cấp, thay thế sửa chữa kịp thời đảm bảo sẵn sàng hoạt động khi chữa cháy.

Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH và cấp giấy chứng nhận cho lực lượng PCCC cơ sở của Công ty đảm bảo theo quy định.

Giải pháp thứ 10 - Công tác quản lý hành lang lưới điện cao và hạ áp: Các đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung chỉ đạo của Công ty về công tác quản lý và giảm thiểu vi phạm, giảm thiểu sự cố và không để xảy ra tai nạn điện trong nhân dân do vi phạm hành lang lưới điện. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảm thiểu vi phạm hành lang, vi phạm khoảng cách pha đất theo các văn bản, quyết định giao nhiệm vụ đã ban hành.

Các giải pháp về công tác AT-VSLĐ, Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quản lý hành lang an toàn lưới điện là một trong những chương trình hành động nằm trong chương trình chung của Công ty Điện lực Hưng Yên và của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng lao động, kỹ năng tay nghề cho lao động, không ngừng cải thiện điều kiện cho người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh./.

Tin bài: Phạm Văn Phương – Phòng An toàn

 

 
Tin cùng thư mục :
Việc khó, chỉ đạo kiên quyết sẽ thành công
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xuất sắc đạt giải Nhất Hội thi “Người làm công tác An toàn, vệ sinh lao động giỏi toàn quốc năm 2019”
Điện lực Khoái Châu xây dựng văn hóa an toàn
Điện lực Yên Mỹ tổ chức diễn tập PCCC&CNCH năm 2019
Đại hội đại biểu Chi hội an toàn vệ sinh lao động Công ty Điện lực Hưng Yên lần thứ nhất
Điện lực Mỹ Hào tổ chức tuyên truyền, diễn tập PCCC&CNCH năm 2019
Bảo đảm an toàn lưới điện mùa mưa bão
Nâng cao ý thức của nhân dân trong sử dụng điện an toàn
Gương người tốt việc tốt tham gia quản trị rủi ro của mạng lưới ATVSV trong văn hóa an toàn lao động
Đảm bảo an toàn hành lang lưới lưới điện trong mùa mưa bão

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : EzekielKaspe
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 2825

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Friday, December 13, 2019