Hội nghị Người lao động tại Điện lực Yên Mỹ
 
2019-01-30 10:24:16

           Nhằm tạo điều kiện để người lao động phát huy tốt hơn quyền dân chủ, trực tiếp tham gia quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực, vừa qua Điện lực Yên Mỹ đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019.Vào ngày 15/01/2019, Điện lực Yên Mỹ đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. Tham dự hội nghị gồm có 53 đại biểu và người lao động của Điện lực Yên Mỹ.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Đoàn Chủ tịch hội nghị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực trong năm 2018. Trong đó đáng chú ý một số kết quả, chỉ tiêu Điện lực Yên Mỹ đã thực hiện tốt so với kế hoạch được giao.

Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến văn bản dự thảo sửa đổi thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động và các quy chế, đồng thời đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, mục tiêu hoàn thành kế hoạch của năm 2019.

Ảnh Hội nghị

Sau khi Hội nghị nghe báo cáo và thảo luận đóng góp ý kiến, Giám đốc Điện lực Yên Mỹ đã tiếp thu và trả lời đầy đủ các kiến nghị, góp ý về quy chế khen thưởng sáng kiến, cơ chế quản lý, điều kiện làm việc, đào tạo, thi nâng bậc… Hội nghị đã tập trung nhấn mạnh, nêu ra những vấn đề cốt lõi để hoàn thành chỉ tiêu năm 2019 đó là: hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện, cải tạo xây dựng lưới điện hiệu quả tương xứng với chi phí đầu tư, tăng cường công tác tuyên tuyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2019 và bầu đoàn Đại biểu đại diện cho người lao động Điện lực Yên Mỹ tham dự Hội nghị Người lao động cấp Công ty Điện lực Hưng Yên năm 2019 diễn ra trong thời gian sắp tới.

 

            Nguyễn Văn Thuận- Điện lực Yên Mỹ

 
Tin cùng thư mục :
Tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, thanh tra và pháp chế của EVNNPC năm 2019
Điện lực Phù Tiên: Bồi huấn đình kỳ dịch vụ bán lẻ điện năng
An toàn trong công tác kiêm tra giám sát mua bán điện tại Điện lực Phù Tiên
Điện lực Yên Mỹ huấn luyện định kỳ cho dịch vụ bán lẻ điện nông thôn tháng 5 năm 2019
EVNNPC: Đẩy mạnh tiến độ các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty và 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
Điện lực Phù Tiên: Hội nghị Người lao động năm 2019 và tổng kết công tác công đoàn năm 2018
Hội nghị Người lao động phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế năm 2019
Công đoàn EVNNPC tổ chức Hội nghị BCH mở rộng và bàn giao Công đoàn các Chi nhánh lưới điện cao thế về trực thuộc Công đoàn các Công ty Điện lực tỉnh
Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ EVNNPC tại Hưng Yên
Điện lực Ân Thi tập huấn giao tiếp khách hàng cho Dịch vụ bán lẻ điện năng

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Sunday, August 18, 2019