PC Hưng Yên: Mốc son về tổn thất điện năng trong năm 2018
 
2019-01-11 08:28:33

 Nhìn lại chặng đường đã qua trong năm 2018, có thể khẳng định rằng Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giao, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn; nhờ đó, đời sống và thu nhập của người lao động được cải thiện và nâng cao, góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động.