Hành trình văn hóa EVNNPC tới cán bộ công nhân viên Điện lực Văn Lâm
 
2018-10-10 09:12:33

 

Xác định văn hóa là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, thời gian qua Điện lực Văn Lâm (thuộc Công ty Điện lực Hưng Yên) đã đẩy mạnh các hoạt động theo chương trình hành trình văn hóa của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Theo đó, để phát triển văn hóa EVNNPC đáp ứng yêu cầu chiến lược “Đổi mới để phát triển bền vững”, Ban lãnh đạo Điện lực Văn Lâm cam kết “Xây dựng phong cách lãnh đạo mới để phát triển kinh doanh bền vững” với nhiều nội dung và kế hoạch hành động cụ thể.

Để tuyên truyền nội dung, ý nghĩa slogan mới của EVNNPC “Vì niềm tin của bạn”, Công ty Điện lực Hưng Yên đã tổ chức tuyên truyền nội bộ và trên website Công ty, đồng thời ra văn bản yêu cầu các đơn vị rà soát việc sử dụng slogan trong các mặt sản xuất kinh doanh, đặc biệt là quán triệt tới từng người lao động tinh thần của slogan mới, từ đó thay đổi thói quen, cách thức làm việc, cung cách phục vụ khách hàng.

 Thực hiện hành trình văn hóa của EVNNPC cũng như cụ thể các yêu cầu của Công ty Điện lực Hưng Yên, Điện lực Văn Lâm xác định công tác giáo dục đào tạo văn hóa doanh nghiệp làm trọng tâm. Điện lực đã tổ chức các chương trình gắn kết và phát triển năng lực, lớp dịch vụ khách hàng và khởi động hành trình văn hóa nhằm chia sẻ những hoạt động sản xuất kinh doanh từ thời bao cấp chuyển đổi sang kinh tế thị trường của ngành điện. Với mục tiêu hướng đến đổi mới trong công tác kinh doanh cho toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong đơn vị. CBCNV của Điện lực Văn Lâm đã nắm bắt được các nội dung về giao tiếp khách hàng một cách chuẩn mực để nâng cao dịch vụ khách hàng, đồng thời phát huy sức mạnh cảm xúc, chế ngự và quản lý xung đột, cũng như làm thế nào để đoàn kết, phát huy sức mạnh nội bộ.

 Để đẩy mạnh việc thực hiện kỷ luật lao động, thực thi Bộ quy tắc ứng xử và thực hành tốt 5S, hàng tháng Điện lực Văn Lâm còn thực hiện việc kiểm tra đột xuất, nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện các quy định về văn hóa, cùng trao đổi dể tháo gỡ và giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với các phòng chức năng Công ty. Điện lực Văn Lâm còn duy trì việc chấm điểm thực hiện 5S tại trụ sở và thực hiện văn hóa doanh nghiệp đối với từng CBCNV các phòng tổ đội hàng tháng. Việc chấm điểm đã ghi nhận việc các phòng, ban chức năng khắc phục các tồn tại được chỉ ra qua các lần kiểm tra đột xuất, đồng thời hướng dẫn việc thực hiện công tác VHDN làm sao cho hiệu quả, thiết thực tới từng CBCNV.

 Để thực hiện tốt hành trình văn hoá EVNNPC nói chung và Công ty Điện lực Hưng Yên nói riêng, Điện lực Văn Lâm sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác văn hóa doanh nghiệp thông qua việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Bồi dưỡng nâng cao năng lực, đổi mới phong cách lãnh đạo cho cán bộ quản lý các cấp; tăng cường công tác văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh; phát động chương trình đổi mới văn hóa kinh doanh với chủ đề “Vì niềm tin của bạn”; triển khai đào tạo hướng dẫn hành vi giao tiếp ứng xử, tác phong làm việc sinh hoạt theo quy tắc ứng xử của Tổng công ty đến từng CBCNV... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ lãnh đạo, CBCNV, giúp Công ty Điện lực Hưng Yên phát triển bền vững.

Một số hình ảnh buổi triển khai Hành trình văn hóa của Điện lực Văn Lâm.

 

 

 

Đào Duy Đan- Điện lực Văn Lâm

 
Tin cùng thư mục :
PC Hưng Yên tổ chức chương trình đào tạo gắn kết văn hóa doanh nghiệp và trang bị kĩ năng mềm cho cán bộ quản lý cấp 3, 4
PC Hưng Yên: Đào tạo Kỹ năng quản lý, định hướng VHDN cho đội ngũ CBQL cấp 5 năm 2019
Triển khai ký cam kết thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp tại Điện lực Khoái Châu
Điện lực Thành Phố ký cam kết thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp năm 2019
Bồi huấn nghệ thuật giao tiếp khách hàng tại Điện lực Khoái Châu
Điện lực Yên Mỹ - xanh sạch đẹp tại nơi làm việc
Điện lực Phù Tiên Đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng
Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn của nhân viên Văn Phòng
Ngày hội giao lưu lan tỏa văn hóa doanh nghiệp tại PC Hưng Yên.
PC Hưng Yên đào tạo nâng cao phong cách lãnh đạo cho toàn bộ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của Công ty.

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Sunday, August 18, 2019