Xây dựng và triển khai BSC/KPIs trong Công ty Điện lực Hưng Yên
 
2018-05-25 09:44:58

 

 

          Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, cùng với sự phát triển như vũ bão về khoa học, sản phẩm công nghệ và các hệ thống quản lý chuyên nghiệp trên thế giới. Một lĩnh vực khá quan trọng trong quản trị doanh nghiệp hiện đại và vô cùng hiệu quả đó là xây dựng hệ thống BSC/KPIs. Sau hơn một năm học tập, nghiên cứu ứng dụng trong Công ty Điện lực Hưng Yên, bộ BSC/KPIs của công ty ra đời đã làm thay đổi căn bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Kết hợp vừa đúc kết thực tiễn với phương pháp quản trị hiện đại, nên mọi chức danh công việc của cán bộ nhân viên được mô tả chi tiết gắn liền với trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân, các trọng số được xây dựng và các thông số đánh giá đo lường cụ thể và rõ ràng. Trên cơ sở đánh giá đo lường để quy chiếu ra hệ tiền lương KPIs có sự chênh lệch về thu nhập tạo ra sự cạnh tranh, giám sát lẫn nhau trong đơn vị trên tinh thần hoàn toàn khoa học và đảm bảo tính công khai minh bạch làm đòn bẩy kích thích người lao động luôn “Tận tâm- Trách nhiệm- Chủ động- Hiệu quả”.

          Thực tiễn cho thấy, khi chưa xây dựng hệ thống BSC/KPIs của đơn vị các chức danh công việc chưa rõ ràng, thường xuyên bỏ sót công việc của các cá nhân và đơn vị cơ sở, thước đo đánh giá chưa rõ ràng nên người lao động làm việc cho xong chứ không phải làm vì yêu cầu nhiệm vụ và trách nhiệm bản thân với chất lượng và hiệu quả. Hơn nữa công tác tiền lương chưa thực sự công bằng, người làm tốt và không tốt cào bằng thành tích, chế độ đãi ngộ như nhau dẫn tới không có sự kích thích tinh thần và trách nhiệm của từng người, từng bộ phận lao động. Nhiều tồn tại thiếu sót trong công việc chưa tìm được ra người chịu trách nhiệm chính và những người liên đới trách nhiệm vì chức danh công việc chưa rõ ràng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thiếu kiểm soát chặt chẽ. Sự chỉ đạo và lãnh đạo cũng như quản lý các cấp nặng về mệnh lệnh chỉ đạo và sự ra lệnh, không trên tinh thần tự giác làm việc với trách nhiệm được giao.

          Ngày đầu mới triển khai, Công ty gặp không ít những khó khăn vì đây là lĩnh vực khá mới mẻ, công việc từ chi tiết, tỉ mỉ đến yêu cầu phải có cái nhìn bao quát. Lãnh đạo và người lao động còn tư tưởng e ngại, khó thực hiện vì khi đó người lao động làm việc với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc cao hơn. Bên cạnh đó, luôn có người khác quan sát và giám sát chặt chẽ, luôn có sự cạnh tranh quyết liệt về thành tích lao động và thu nhập cá nhân từng người lao động.

          Để xây dựng được bộ tiêu chí BSC/KPIs, cán bộ lãnh đạo và quản lý toàn Công ty đã cùng nhau xây dựng bản đồ chiến lược của Công ty, các sơ đồ bộ máy quản lý các đơn vị, bảng mô tả công việc và hệ thống quy trình đánh giá, đồng thời xây dựng KPIs cơ bản cho từng cá nhân. Mọi người lao động đều được tham gia trong việc xây dựng và nắm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của cá nhân và biện pháp tổ chức thực hiện.


          Ảnh: Họp triển khai xây dựng BSC/KPIs tại Công ty Điện lực Hưng Yên

          Trên cơ sở bản đồ chiến lược của Công ty, các chương trình, đề án thành phần đã được xây dựng một cách cụ thể và triển khai đầy đủ ngay từ  đầu năm kế hoạch. Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hàng tháng, hàng quý làm cơ sở đánh giá đồng thời làm cơ sở trả lương theo quý, người lao động và người quản lý lao động tự động đánh giá để trả lương. Kết quả cho thấy mọi chỉ tiêu về năng suất,chất lượng hiệu quả công việc được thay đổi rõ rệt, bất kỳ công việc nào đều có cá nhân và nhóm người lao động chịu trách nhiệm và quản lý.

Một số chỉ tiêu chính đạt được qua các năm:

Năm

2015

2016

2017

4 tháng đầu 2018

Điện thương phẩm (tr.kWh)

2740,87

3109,36

3485,82

1152,68

Giá bán điện bình quân (đ/kWh)

1548,36

1580,65

1589,43

1641,23

Tổn thất điện năng (%)

6,27

5,60

4,50

2,98

Doanh thu tiền điện (tỷ đồng)

4243,85

4914,82

5540,45

1891,81

Thu nộp tiền điện (tỷ đồng)

4662

5420,95

6055,61

2074,56

Doanh thu SXKD khác (tỷ đồng)

37,21

44,92

48,98

12,84

Độ tin cậy cung cấp điện

(thời gian mất điện trung bình/1 khách hàng, tính bằng phút)

3284,74

2289,61

1131,41

335,38

Điểm hài lòng khách hàng (điểm)

7,12

7,76

8,16

 


          Có thể nói rằng sự ra đời và đi vào thực tiễn của bộ BSC/KPIs đã giúp cho công ty luôn luôn được quan sát thấu đáo từng góc cạnh của muôn hình công việc hàng ngày. Chất lượng cung cấp điện và dịch vụ khách hàng luôn luôn trong tốp đứng đầu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, kiểm soát tốt hơn các tồn tại, yếu điểm và những rủi ro tiềm ẩn, thực sự làm thay đổi tư duy, nhận thức và trách nhiệm với công việc của toàn thể CBCNV. Hệ thống BSC/KPIs đã có tác động tích cực trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn minh.

Việc thực hiện xây dựng và đưa hệ thống BSC/KPIs vào hệ thống quản trị thể hiện hướng đi đúng, có sự quyết tâm cao của lãnh đạo Công ty và sự tham gia nhiệt tình của người lao động giúp cho công ty phát triển ổn định, bền vững trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Đức Thiện - Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên

 

 

 
Tin cùng thư mục :

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : HuyenDG
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 2492

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Tuesday, April 23, 2019