Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
2018-05-24 14:12:18

Nhiều năm qua cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa hoc kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng sử dụng điện và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty.

Ngày 10/5/2018 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ký Quyết định số 1293/QĐ-EVNNPC ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc.Với những nhiệm vụ chi tiết cũng như kế hoạch cụ thể được giao đến từng lĩnh vực trong mỗi đơn vị của Tổng công ty.

Theo đó các Ban chức năng nghiêm chỉnh thực hiện các thủ tục hành chính nội bộ trong Cơ quan Tổng công ty như trình tự, thời hạn giải quyết công việc, thủ tục trình ký văn bản, mối liên hệ giữa các Ban trong giải quyết công việc… theo các quy định của EVNNPC; Thống kê các thủ tục hành chính, các biểu mẫu được áp dụng do các Ban đang thực hiện, trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị cụ thể nhằm đơn giản hóa hoặc hủy bỏ, sửa đổi các thủ tục hành chính, mẫu biểu không phù hợp, không cần thiết; Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính nội bộ đã được ban hành. Nghiên cứu, rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, công việc để chỉnh sửa kịp thời các thủ tục nhằm thuận lợi trong quá trình điều hành SXKD của Tổng công ty; Đơn giản hóa các chế độ báo cáo trong EVNNPC với yêu cầu phải đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và quy định có liên quan của ngành; Đánh giá tác động của các thủ tục hành chính khi ban hành mới quy chế quản lý nội bộ, trường hợp quy định bổ sung làm phát sinh các thủ tục, thời gian thực hiện, yêu cầu phải báo cáo Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt trước khi thực hiện; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành SXKD, cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2017 về “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ”, tăng cường ứng dụng các phần mềm mới trong quản lý, điều hành; Tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, xử lý công việc qua môi trường mạng, tổ chức họp, hội nghị trực tuyến, giảm thời gian, số lần trong một năm các đơn vị phải trực tiếp tham gia các cuộc họp liên quan đến quản lý điều hành sản xuất; Các đơn vị và toàn thể CBCNV thường xuyên truy cập vào chương trình E-Office để tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty và các cấp Lãnh đạo để tổ chức triển khai thực hiện.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, chủ động cung cấp thông tin tới khách hàng nâng cao chất lượng dịch vụ của trung tâm chăm sóc khách hàng; cung cấp thông tin đầy đủ trên Web, thực hiện trao đổi thông tin tương tác với khách hàng.
 


EVNNPC cải cách hành chính để phục vụ khách hàng tốt hơn

Bên cạnh đó trong năm 2018 mỗi đơn vị cần có ít nhất một sáng kiến về công tác cải cách hành chính, Ban chỉ đạo cải cách hành chính sẽ tiến hành đánh giá và đưa ra quyết định với những sáng kiến hay có tính ứng dụng thực tiễn cao góp phần tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Với những kế hoạch cụ thể về công tác cải cách hành chính trong Cơ quan Tổng công ty năm 2018 đã được ban hành. Đồng thời để thực hiện tốt và đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn Tổng công ty cần nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo và  sự tăng cường phối hợp giữa các Ban của Tổng công ty, Trung tâm chăm sóc khách hàng, các đơn vị để thực hiện các thủ tục cấp điện cho khách hàng theo mục tiêu nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, tạo điều kiện tốt nhất cho các khách hàng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Huế Vũ Theo EVNNPC

 
Tin cùng thư mục :

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : HuyenDG
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 2492

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Tuesday, April 23, 2019