TCBC (PCHY) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch mục tiêu năm 2018
 
2018-03-21 20:54:42

 

Sản lượng điện thương phẩm và các chỉ tiêu kinh doanh

Năm 2017 sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 3 tỷ 485,82 tr.kWh, đạt 100,17% kế hoạch Tổng Công ty giao, tăng trưởng 12,11% so với năm 2016.

Về cơ cấu tiêu thụ điện, các thành phần phụ tải lần lượt có tỷ trọng: Nông lâm ngư nghiệp 1,12%; CNXD 75,5%; KDDV 1,15%; Quản lý tiêu dùng: 21,01% và hoạt động khác 1,23%.  

Tổn thất điện năng Công ty thực hiện đạt 4,5%, thấp hơn 0,91% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (5,41%) và giảm 1,1% so với năm 2016; Giá bán điện bình quân đạt 1.589,43 đ/kWh, cao hơn 2,27 đ/kWh so với kế hoạch Tổng Công ty giao và tăng thêm 8,77 đ/kWh so với giá bán điện bình quân năm 2016.  Doanh thu năm 2017 đạt 5.540,45 tỷ đồng, tăng 625,63 tỷ đồng so với năm 2016.

Tổng thu tiền điện đạt 6.055,61 tỷ đồng,  đạt 100,03%. Nộp tiền điện về Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đạt 100% kế hoạch.

Công tác điện nông thôn

Các  chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng của Công ty đã có những chuyển biến tích cực so với năm 2016. Cụ thể, điểm đánh giá độ hài lòng khách hàng đã đạt 8,16 điểm, tăng 0,26 điểm so với kế hoạch, tăng 0,4 điểm so với năm 2016.

Công tác điện nông thôn

Năm 2017, Công ty thực hiện bán điện trực tiếp đến các hộ dân tại 153/161 xã, phường, thị trấn gồm: 07 phường; 09 thị trấn và 137 xã. Hiện nay toàn tỉnh còn lại 08 xã với 09 tổ chức quản lý bán lẻ điện nông thôn chưa thực hiện bàn giao, mặc dù Công ty đã tích cực phối hợp chính quyền địa phương các cấp để thực hiện tiếp nhận.

Công tác tiết kiệm điện

Trong năm 2017, sản lượng điện tiết kiệm được trên địa bàn tỉnh là 60,9 triệu kWh chiếm 1,75% tổng sản lượng thương phẩm của toàn Công ty, vượt mức kế hoạch Tổng Công ty giao. Trong năm đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức thành công chương trình Giờ trái đất, tuyên truyền trong nhân dân về sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Tình hình cấp điện

Năm 2017, nguồn điện được duy trì ổn định, không phải tiết giảm do thiếu điện, lưới điện tiếp tục được đầu tư nâng cấp cải tạo. Công ty đã cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. Công ty đã thực hiện đạt 9/9 chỉ số độ tin cậy cung cấp điện TổNG CÔNG TY  giao. Tổng thời gian mất điện trung bình một khách hàng trong năm 2017 là 1.131,41 phút/khách hàng (giảm 1.158,2 phút/khách hàng so với năm 2016).

Về nguồn điện

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên được cấp điện bởi các đường dây 110kV từ trạm 220kV Phố Nối, 220kV Kim Động, 110kV Đại An và 220kV Hải Dương. Các đường dây 110kV trên cấp điện tới 11 TBA/21 MBA 110kV với tổng công suất đặt là: 1.140 MVA.

Về khối lượng quản lý vận hành

+ 01 trạm/02 MBA trung gian 35/10 kV với công suất 6.500 kVA và 3.266 trạm/3.593 MBA phân phối với tổng công suất là 2.087.091kVA.

+ 1.840,32 km đường dây trung thế và 5.295,27 km đường dây hạ thế.                  

Công tác đầu tư xây dựng

   Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện 52 dự án điện, xây dựng mới và cải tạo 61,5 km đường dây trung thế, 140,5 km đường dây hạ thế; xây dựng mới 169 TBA phân phối kịp thời chống quá tải trong mùa hè năm 2017 và khắc phục dứt điểm tình trạng điện áp thấp trên địa bàn toàn tỉnh.  

Công ty đã hoàn thiện các dự án trọng điểm: Đường dây và TBA 110 kV Minh Hải, Cải tạo ĐZ 110kV Kim Động- Phố Cao, cấp điện cho khu vực TP Hưng Yên từ TBA 220kV Kim Động. Ngoài ra, Công ty đang triển khai thi công một số dự án trọng điểm như: ĐZ & TBA 110kV Văn Giang 2, Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110 kV cấp cho TBA 110 kV Hưng Yên...

           

II. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018, mục tiêu chính của Công ty Điện lực Hưng Yên là đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã  hội của Tỉnh và đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào vận hành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng, tạo bước chuyển biến tích cực để nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng. Cải tiến trình tự thủ tục hành chính nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được sử dụng các dịch vụ tư vấn tốt nhất, thông tin chính xác, kịp thời, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng; Đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tối ưu hóa các nguồn lực; đào tạo phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo đủ cơ cấu, trình độ, đáp ứng với xu thế phát triển mới.

Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Điện thương phẩm dự kiến >3 tỷ 990 tr.kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng < 4,50%; Giá bán điện bình quân >1.661 đ/kWh; Thu, nộp tiền điện đạt 100% kế hoạch.

- Tổng thời gian mất điện trung bình 1 khách hàng trong năm 2018 phấn đấu < 900 phút/khách hàng.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng - Công ty Điện lực Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3656.660        

Địa chỉ: 308 Nguyễn Văn Linh - Phường Hiến Nam - TP Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên; 

Website: http://pchungyen.npc.com.vn

 

  

 
Tin cùng thư mục :
TCBC EVN: Lễ triển khai thi công và phát động thi đua xây dựng cụm công trình cửa xả của dự án thủy điện tích năng bác ái
Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Công ty Điện lực Hưng Yên
TCBC: EVN triển khai thực hiện “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019”
TCBC EVN: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở EVN: giảm được 86% báo cáo giấy và điện tử hóa các dịch vụ điện
TCBC PCHY: Tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2019
TCBC PCHY: Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019
Thông báo của Công ty Điện lực Hưng Yên về tình hình cung ứng điện (từ ngày 28 đến 00h ngày 29/6/2019)
Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019
Thông tin báo chí về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019
TCBC: Tình hình hoạt động Qúy I năm 2019 Công ty Điện lực Hưng Yên

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : JeanaMenende
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 2961

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Thursday, February 20, 2020