Công ty Điện lực Hưng Yên thi đua thực hiện tốt công tác VHDN năm 2018.
 
2018-03-28 15:23:09

 

Ngày 09/3/2018, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 420/CTLT-PCHY-CĐ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa doanh nghiệp năm 2018 và cùng ký cam kết triển khai thực hiện tốt VHDN.

Công ty đã đưa ra 8 mục tiêu thi đua của công tác văn hóa doanh nghiệp nói riêng và công tác sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung. Theo đó, VHDN tiếp tục được xác định là nền tảng hữu hiệu trong quản trị doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, góp phần phát triển nguồn nhân lực của Công ty theo định hướng chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng nêu cao văn hóa lãnh đạo, khẳng định vai trò gương mẫu của các đồng chí trưởng đơn vị trực thuộc, gắn kết chặt chẽ sâu sát với mỗi CBCNV của mình để cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao phó.

Giám đốc Công ty Điện lực phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa doanh nghiệp năm 2018.

Đối với mỗi cán bộ công nhân viên, khẩu hiệu “VÌ NIỀM TIN CỦA BẠN” sẽ được đưa vào từng hành động, suy nghĩ của mỗi người, từ đó mỗi người lao động sẽ biết lấy khách hàng làm trung tâm cho các hoạt động của mình tại cơ quan đơn vị. Công ty Điện lực Hưng Yên phấn đấu đưa điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng của Công ty tăng 0,1 điểm so với năm 2017. Thời gian tiếp cận điện năng thuộc trách nhiệm ngành điện £ 7 ngày làm việc.

Để có thể thực hiện được nhiệm vụ trên, Công ty chú trọng vào các giải pháp đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động được. Một trong những giải pháp đó là triển khai thành công chương trình E-learning của EVNNPC, tạo ra môi trường học tập cho đông đảo CBCNV, lan tỏa tinh thần học tập. Mỗi lãnh đạo PC Hưng Yên cũng sẽ là người đi đầu nêu cao tinh thần học tập để biết cách lãnh đạo chuyên nghiệp hiệu quả.

Ngoài ra, việc duy trì tốt công tác 5S cũng là một mục tiêu thi đua quan trọng của Công ty trong công tác Văn hóa doanh nghiệp. Trong năm 2016, Công ty đã được cấp Chứng nhận thực hành tốt 5S tại trụ sở Công ty; năm 2017 các TBA của Công ty bắt đầu được chỉnh trang, hoàn thành và treo biển 5S; Năm 2018 Công ty triển khai thực hiện 5S trên các lộ đường dây trung và hạ thế, phấn đấu 100% các lộ trung thế đạt tiêu chuẩn 5S trong Quý IV năm 2018.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm của toàn thể CBCNV và sự chỉ đạo chuyên nghiệp, hiệu quả của Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Hưng Yên, công tác VHDN nói riêng và công tác sản xuất kinh doanh nói chung của Công ty sẽ đạt những thành công mới, hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế-chính trị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và tỉnh Hưng Yên đã giao phó.

Doãn Tuấn Dương – Công ty Điện lực Hưng Yên

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Yên Mỹ - xanh sạch đẹp tại nơi làm việc
Điện lực Phù Tiên Đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng
Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn của nhân viên Văn Phòng
Hành trình văn hóa EVNNPC tới cán bộ công nhân viên Điện lực Văn Lâm
Ngày hội giao lưu lan tỏa văn hóa doanh nghiệp tại PC Hưng Yên.
PC Hưng Yên đào tạo nâng cao phong cách lãnh đạo cho toàn bộ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của Công ty.
Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển từ các đơn vị Công ty Điện lực Hưng Yên
Phòng Thanh Tra bảo vệ và pháp chế -PC Hưng Yên triển khai lan tỏa Hành trình văn hóa EVNNPC
Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo điện lực Mỹ Hào qua các thời kỳ
Cán bộ công nhân viên phòng kinh doanh Công ty Điện lực Hưng Yên hăng hái tiến bước trong hành trình văn hóa EVNNPC

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Friday, January 18, 2019