Điện lực Phù Tiên Hội nghị tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018
 
2018-03-15 14:55:14

 

Thực hiện chỉ thị liên tịch số 20/LT-PCHY-CĐ ngày 02/01/2018 của Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018, ngày 27/02/2018, tại Hội trường Điện lực Phù Tiên long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018, Tổng kết công tác kinh doanh điện năng năm 2017 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Tổng kết công tác công đoàn năm 2017. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Như Hạnh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên; đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Đảng ủy viên, Chủ tịch công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên; tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể CBCNV Điện lực Phù Tiên.

Hội nghị đã thông qua các bản báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty Điện lực Hưng Yên, của Điện lực Phù Tiên và Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn năm 2017 của Điện lực Phù Tiên. Hội nghị đã giành nhiều thời gian thảo luận đóng góp ý kiến đề ra các biện pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh điện năng của Điện lực năm 2018.

Hội nghị được các cá nhân đại điện cho các đơn vị trực thuộc Điện lực Phù Tiên tham luận ý kiến đóng góp, đặc biệt Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Như Hạnh – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên và đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Đảng ủy viên, Chủ tịch công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên nhằm khắc phục các tồn tại năm 2017 và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiêm vụ năm 2018 nói chung và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tại Hội nghị, thay mặt CBCNV Điện lực, đồng chí Nguyễn Gia Thích Giám đốc Điện lực tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Công ty và  biểu dương thành tích CBCNV Điện lực Phù Tiên đạt được năm 2017, Công ty Điện lực Hưng Yên đã có Quyết định khen thưởng đối với 05 cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng năm 2017 của Điện lực. Hội nghị cũng bầu ra 06 đại biểu đi dự Hội nghị người lao động Công ty Điện lực Hưng Yên 2018.

Bế mạc, Hội nghị đã thông qua nghị quyết, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực và quyết tâm phấn đấu hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu kinh doanh điện năng Công ty giao năm 2018, cụ thể như sau:

1- Đầu tư cải tạo, từng bước hiện đại hóa lưới điện, đáp ứng các nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

2- Cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các phụ tải và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong sản xuất kinh doanh. Phấn đấu không có sự cố chủ quan, giảm 30% số vụ sự cố vĩnh cửu so với năm trước.

3- Nâng cao chất lượng điện năng; giảm suất sự cố của đường dây, trạm biến áp và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI, SAIFI, MAIFI đạt chỉ tiêu của Công ty giao.

4- Nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng. Cải tiến trình tự thủ tục cấp điện cho khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được sử dụng các dịch vụ tư vấn tốt nhất, thông tin chính xác, kịp thời, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

5- Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh Công ty giao: Điện thương phẩm: trên 145,03 triệu kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng: thấp hơn 6,98%; Giá bán điện bình quân trên 1.715,47 đ/kWh; Doanh thu tiền điện (chưa VAT) đạt trên 248,79 tỷ đồng; Thu, nộp tiền điện đạt 100% kế hoạch.

6- Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và duy trì có hiệu quả chương trình 5S tại đơn vị, tiến tới thực hiện trên lưới điện, cũng như xây dựng hoàn thành hệ thống KPIs nhằm áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý.

7- Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2018 tăng trên 10% so với năm 2017.

  

Hội nghị thông qua các báo cáo sản xuất kinh doanh

của đồng chí Nguyễn Gia Thích tại Hội nghị

 

 

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Như Hạnh – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên tại Hội nghị 

 

 

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ – Chủ tịch công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên tại Hội nghị 

 

 

Khen thưởng các cá nhân tại Hội nghị

 

Tin bài: Nguyễn Xuân Quynh - Điện lực Phù Tiên

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Công đoàn EVNNPC tổ chức Hội nghị BCH mở rộng và bàn giao Công đoàn các Chi nhánh lưới điện cao thế về trực thuộc Công đoàn các Công ty Điện lực tỉnh
Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ EVNNPC tại Hưng Yên
Điện lực Ân Thi tập huấn giao tiếp khách hàng cho Dịch vụ bán lẻ điện năng
Tập huấn nghiệp vụ Kiểm tra giám sát mua bán điện tại Công ty Điện lực Hưng Yên
Điện lực Phù Tiên: Huấn luyện kỹ năng, tay nghề cho người lao động thường xuyên làm việc trên lưới điện
Điện lực Ân Thi bước khởi đầu xây dựng BSC/KPIs cấp Điện lực
Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2018- Chi bộ Quản lý đầu tư
Điện lực Yên Mỹ huấn luyện định kỳ cho dịch vụ bán lẻ điện nông thôn tháng 5 năm 2018
Điện lực Yên Mỹ triển khai thực hiện nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng tháng 4/2018
Điện lực Ân Thi tổ chức bồi huấn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Friday, January 18, 2019