Thời hạn của bản sao
 
2017-11-30 22:32:54

Hiện nay, một số cơ quan, tổ chức khi xử lý hồ sơ từ chối tiếp nhận bản sao được chứng thực quá thời hạn ba tháng hoặc sáu tháng kể từ ngày bản sao được chứng thực. Việc làm này là trái với quy định của pháp luật và gây phiền hà cho người dân đến làm thủ tục.

Theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Khoản 1 và 2 Điều 3 quy định:

“1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Hiện nay, pháp luật không có bất kỳ quy định về việc hạn chế thời hạn sử dụng của bản sao đã được chứng thực hay được cấp từ sổ gốc.

Trên thực tế, có thể hiểu bản sao được chứng thực có 02 loại:

- Bản sao “vô hạn”: Là bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có giá trị vô hạn (bảng điểm, bằng cử nhân, kỹ sư…) thì bản sao có giá trị pháp lý vô hạn.

- Bản sao “hữu hạn”: Là bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có xác định thời hạn (chứng minh nhân dân,…) thì bản sao chỉ có giá trị trong thời hạn bản gốc còn giá trị.

Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao đã được chứng thực không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Tuy nhiên, nếu người tiếp nhận nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh (có thể yêu cầu người nộp giấy tờ cho xem bản chính để đối chiếu). Một số loại giấy tờ có khả năng thay đổi trong quá trình sử dụng như Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chứng thực quá lâu, nếu thấy cần xác minh nội dung thì người tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.

Nếu  người dân đến nộp bản sao không có chứng thực thì người tiếp nhận được yêu cẩu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính, trường hợp này không được yêu cầu người dân phải đi chứng thực.

Lê Vĩnh Thụy ( tổng hợp)- Phòng Thanh tra bảo vệ & pháp chế

 

 
Tin cùng thư mục :

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Sunday, December 16, 2018