Điện lực Mỹ Hào kết hợp sửa chữa, cải tạo lưới điện với công tác giảm thiểu điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.
 
2017-12-07 09:09:16

 

          Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Hưng Yên trong công tác giảm thiểu điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và giảm các điểm vi phạm khoảng cách pha - đất. Ngay từ đầu năm 2017 Điện lực Mỹ Hào thực hiện rà soát, đưa vào kế hoạch sửa chữa cải tạo các tuyến đường dây đến chu kỳ sửa chữa, kết hợp việc cải tạo nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng. Đồng thời Điện lực đã triển khai xử lý các điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, các điểm vi phạm khoảng cách pha - đất theo nghị định 14/2014/NĐ-CP. Tính đến ngày 30/10/2017 Điện lực đã triển khai thi công hoàn thành hạng mục sửa chữa cải tạo đường dây nhánh Mão Chinh và nhánh Ngo.

Việc cải tạo, sửa chữa lưới điện, giảm các điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, công việc đã xóa được 21 điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và 02 điểm vi phạm khảng cách pha đất. Góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch giảm thiểu điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và điểm vi phạm khoảng cách pha đất của Công ty năm 2017.  Công tác cải tạo, giải phóng hành lang an toàn lưới điện góp phần ngăn ngừa các tai nạn điện trong nhân dân. Việc làm này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân khu vực có đường dây đi qua và chính quyền địa phương các cấp; qua đó nâng cao độ hài lòng của khách hàng trong công tác dịch vụ khách hàng của Công ty Điện lực Hưng Yên.

 

         Đường dây 35kV nhánh Mão Chinh sau khi sửa chữa, cải tạo

 

 

Lê Hữu Hạnh- Điện lực Mỹ Hào

 
Tin cùng thư mục :
Triển khai thực hiện dự án Xây dựng các xuất tuyến trung thế sau các TBA 110kV trên toàn Tỉnh
Hoàn thành dự án: Xây dựng các xuất tuyến trung thế 22kV, 35kV sau các TBA 110kV Minh Hải và thành phố Hưng Yên.
Ân Thi: Chính quyền địa phương vào cuộc giải phóng mặt bằng thi công công trình điện
Đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện nông thôn
Hoàn thành dự án nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV nhánh rẽ TBA 110kV Hưng Yên
Đấu nối đóng điện vận hành xuất tuyến mạch kép 22kV sau TBA 110 kV Văn Giang
Chống quá tải khu vực thôn Văn Nhuế- Thị Trấn Bần-Huyện Mỹ Hào
Đấu nối đóng điện vận hành xuất tuyến 22kV sau trạm 110 kV Thành phố Hưng Yên vào vận hành
Đấu nối đóng điện vận hành máy biến áp T2-63 MVA tại trạm 110 kV Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên vào vận hành
Đóng điện thành công trạm biến áp Xuân Lôi 2 và TBA Đình Dù 3 – xã Đình Dù thuộc dự án: Xây dựng đường dây & TBA chống quá tải cho xã Đình Dù, Tân Quang - tỉnh Hưng Yên

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Sunday, December 16, 2018