20 loại hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
 
2017-10-23 16:49:46

              Ngày 10/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hành hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.

    Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (hoạt động thương mại độc quyền nhà nước) là các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao thực hiện. Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

-  Chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia.

-  Cơ quan nhà nước có quyền thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại thông qua hình thức trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Việc chỉ định phải do Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bằng văn bản.

-  Hoạt động thương mại độc quyền nhà nước phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

-  Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp không được quy định hoạt động, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền nhà nước. Đối với hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ban hành kèm theo có danh mục 20 loại hàng hóa dịch vụ nhà nước độc quyền hoạt động thương mại như là:

-       Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh;

-       Vật liệu nổ công nghiệp;

-       Vàng miếng, Vàng nguyên liệu;

-       Xổ số kiến thiết;

-       Thuốc lá điếu, xì gà;

-       Pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa;

-       Hệ thống điện quốc gia (Truyền tải, điều độ), Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội (xây dựng và vận hành).


Lê Vĩnh Thụy- Phòng Thanh Tra & bảo vệ pháp chế

 

 
Tin cùng thư mục :

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Sunday, December 16, 2018