Điện lực Phù Tiên tiếp tục phối hợp với Bưu Điện huyện Phù Cừ Triển khai thu tiền điện
 
2017-10-13 08:38:18

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đa dạng hoá các hình thức thu tiền điện và tạo tiện ích nhanh chóng, thuận lợi nhất cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện, tháng 10/2017, Điện lực Phù Tiên tiếp tục phối hợp với Bưu Điện huyện Phù Cừ triển khai thu tiền điện 4 xã còn lại trên đại bàn huyện Phù Cừ, là các xã: Đoàn Đào, Phan Sào Nam, Đình Cao và xã Minh Tiến huyện Phù Cừ.

 Hàng tháng, khách hàng sử dụng điện các khu vực nêu trên đến địa điểm nhà văn hóa các thôn tại địa phương để thanh toán tiền điện thay vì hình thức khách hàng thanh toán qua các cá nhân làm dịch vụ điện nông thôn với ngành điện, lịch cụ thể như sau:

1-     Xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ:

-         Tại thôn Đoàn Đào: Khách hàng nộp tiền điện tại Nhà Văn hoá thôn Đoàn Đào.

Thời gian thu tiền từ ngày 17 đến 11h30 ngày 19 hàng tháng (2,5 ngày)

-         Tại thôn Long Cầu: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Long Cầu.

Thời gian thu tiền từ 13h30 ngày 19 đến hết ngày 20 hàng tháng ( 1,5 ngày)

-         Tại thôn Đồng Minh: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Đồng Minh.

Thời gian thu tiền điện ngày 21 hàng tháng (01 ngày).

-         Tại thôn Đại Duy và khách hàng sử dụng điện tại Trạm 180 kVA Quán Đỏ - Đoàn Đào nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Đại Duy.

Thời gian thu tiền điện ngày 22 hàng tháng (01 ngày).

-         Tại thôn Khả Duy: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Khả Duy.

Thời gian thu tiền điện ngày 23 hàng tháng (01 ngày).

-         Tại thôn Đông Cáp: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Đông Cáp.

Thời gian thu tiền từ ngày 24 đến hết ngày 25 hàng tháng (02 ngày)

 

2- Xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ:

-         Tại thôn Trà Bồ: Khách hàng nộp tiền điện tại Nhà Văn hoá thôn Trà Bồ.

Thời gian thu tiền điện từ ngày 18 đến hết ngày 19 hàng tháng (02 ngày)

-         Tại thôn Phú Mãn: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Phú Mãn.

Thời gian thu tiền điện ngày 20 hàng tháng (01 ngày).

-         Tại thôn Phương Bồ: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Phương Bồ.

Thời gian thu tiền điện ngày 21 hàng tháng (01 ngày).

-         Tại thôn Ba Đông: Khách hàng nộp tiền tại Điểm Bưu Điện xã Phan Sào Nam.

Thời gian thu tiền điện từ ngày 22 đến 11h30 ngày 23 hàng tháng (1,5 ngày)

 

3- Xã Đình Cao, huyện Phù Cừ:

-         Tại thôn Đình Cao: Khách hàng nộp tiền điện tại Hội trường Gốc Đề Đình Cao.

Thời gian thu tiền từ ngày 20 đến 11h30 ngày 22 hàng tháng (2,5 ngày)

-         Tại thôn Duyên Linh: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Duyên Linh.

Thời gian thu tiền từ 13h30 ngày 22 đến hết ngày 23 hàng tháng (1,5 ngày)

-         Tại thôn Văn Xa: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Văn Xa.

Thời gian thu tiền điện ngày 24 hàng tháng (01 ngày).

-         Tại thôn An Nhuế: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Ông Nguyễn Văn Xuất (Dịch vụ Điện) – Thôn An Nhuế – Xã Đình Cao – Phù Cừ - Hưng Yên.

Thời gian thu tiền điện ngày 25 hàng tháng ( 01 ngày).

-         Tại thôn Hà Linh: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Ông Nguyễn Đăng Thiệp (Dịch vụ Điện) – Thôn Hà Linh – Xã Đình Cao – Phù Cừ - Hưng Yên.

Thời gian thu tiền từ ngày 26 đến hết ngày 27 hàng tháng (02 ngày)

4- Xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ:

-         Tại thôn Phạm Xá: Khách hàng nộp tiền điện tại Nhà Văn hoá thôn Phạm Xá.

Thời gian thu tiền điện ngày 17 hàng tháng (01 ngày).

-          Tại thôn Phù Oanh: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Phù Oanh.

Thời gian thu tiền từ ngày 18 đến hết ngày 19 hàng tháng (02 ngày)

-         Tại thôn Kim Phương: Khách hàng nộp tiền tại Điểm Bưu Điện xã Minh Tiến.

Thời gian thu tiền điện ngày 20 hàng tháng (01 ngày).

 

Ngoài ra, khách hàng trong địa bàn xã có thể đến các địa điểm thu tiền điện ở các thôn theo thời gian trên để nộp tiền. Tháng đầu tiên triển khai dịch vụ thu tiền mới, để tránh nhầm lẫn và thuận lợi cho việc thu tiền các tháng tiếp theo, đề nghị quý khách hàng khi đi nộp tiền mang theo giấy biên nhận thanh toán cũ (một trong các tháng đã nộp) để được thanh toán sớm.

Sau thời gian trên Quý khách hàng chưa thanh toán tiền điện tại địa điểm trên yêu cầu khách hàng đến thanh toán tại Điện lực Phù Tiên, địa chỉ thị trấn Vương - huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên. Quá thời hạn thanh toán Điện lực Phù Tiên sẽ ngừng cấp điện theo quy định. Việc cấp điện trở lại chỉ thực hiện sau khi khách hàng đã thanh toán tiền điện và nộp lệ phí đóng cắt điện theo quy định.

Mọi ý kiến thắc mắc, đóng góp, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (Tổng đài 19001769) và tại phòng giao dịch khách hàng của Điện lực Phù Tiên để được phục vụ kịp thời.

Nguyễn Xuân Quynh- Điện lực Phù Tiên

 

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
EVNNPC triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4
Sửa đổi bổ sung quy định về kiểm tra hoạt động điện lực
LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG TẠI CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN
LƯU ĐỒ THỰC HIỆN CẤP ĐIỆN MỚI THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (Khách hàng chuyên dùng có tổng công suất trạm biến áp đến 2.000kVA)
LƯU ĐỒ THỰC HIỆN CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP
QUY ĐỊNH DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
QUY ĐỊNH DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
Điện lực Ân Thi chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Điện lực Văn Lâm: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Công ty Điện lực Hưng Yên ứng dụng ZALO trong công tác dịch vụ khách hàng

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Sunday, February 17, 2019