Điện lực Phù Tiên tiếp tục phối hợp với Bưu Điện huyện mở rộng điểm thu tiền điện trên địa bàn
 
2017-09-15 07:42:50

 

Tiếp tục thực hiện hợp tác thu tiền sử dụng điện hàng tháng qua mạng bưu chính giữa Bưu điện tỉnh Hưng Yên và Công ty Điện lực Hưng Yên, tháng 9/2017, Điện lực Phù Tiên mở rộng triển khai thu tiền điện tại xã Dị Chế, Hải Triều, Thủ Sỹ huyện Tiên Lữ; xã Minh Hoàng, Minh Tân và xã Tam Đa huyện Phù Cừ.

 Hàng tháng, khách hàng sử dụng điện các khu vực nêu trên đến địa điểm nhà văn hóa các thôn tại địa phương để thanh toán tiền điện thay vì hình thức khách hàng thanh toán qua các thợ dịch vụ điện nông thôn, lịch cụ thể như sau:

1-Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ:

-         Tại thôn Đa Quang (Đội 8, Đội 9) Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Đa Quang.

Thời gian thu tiền điện từ  ngày 16 hàng tháng ( 01 ngày).

-         Tại thôn Chế Chì (Đội 7) Khách hàng nộp tiền tại Nhà ông Vũ Văn Duẩn (Dịch Vụ Điện) Thôn Chế Chì- Dị Chế- Tiên Lữ- Hưng Yên.

Thời gian thu tiền điện ngày 17 hàng tháng (01 ngày).

-         Tại thôn Nghĩa Chế (Đội 1) Khách hàng nộp tiền tại Chùa thôn Nghĩa Chế

Thời gian thu tiền điện ngày 18 hàng tháng (01 ngày).

-         Tại thôn Dị Chế: Khách hàng nộp tiền điện tại Bưu Điện Văn Hoá xã Dị Chế.

Thời gian thu tiền từ ngày 19 đến hết ngày 21 hàng tháng ( 03 ngày) cụ thể như sau:

+ Khách hàng ở Đội 2, Đội 3 và Đội 4: Thời gian thu tiền điện từ ngày 19 đến hết ngày 20 hàng tháng (02 ngày).

+ Khách hàng ở Đội 5 và Đội 6: Thời gian thu tiền điện ngày 21 hàng tháng (01 ngày).

2- Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ:

-         Tất cả Khách hàng xã Hải Triều nộp tiền điện tại Bưu Điện Văn hoá xã Hải Triều. Lịch thu tiền điện như sau:

+ Tại thôn Triều Dương: Thời gian thu tiền từ ngày 17 đến hết ngày 18 hàng tháng (02 ngày) cụ thể:

    Khách hàng ở Bắc Triều và Trung Triều: Thời gian thu tiền điện ngày 17 hàng tháng (01 ngày).

    Khách hàng ở Nam Triều và Đông Triều: Thời gian thu tiền điện ngày 18 hàng tháng ( 01 ngày).

+ Tại thôn Hải Yến: Thời gian thu tiền từ ngày 19 đến hết ngày 20 hàng tháng   (02 ngày) cụ thể:

    Khách hàng ở Đông Hải và Nam Hải: Thời gian thu tiền điện ngày 19 hàng tháng (01 ngày).

    Khách hàng ở Bắc Hải: Thời gian thu tiền điện ngày 20 hàng tháng (01 ngày).

3- Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ:

-         Tại thôn Tất Viên Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Nội Lăng.

Thời gian thu tiền điện ngày 17 hàng tháng (01 ngày).

-         Tại thôn Nội Lăng Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Nội Lăng.

Thời gian thu tiền điện từ  ngày 18 đến hết ngày 19 hàng tháng (2 ngày).

-         Tại thôn Thống Nhất Khách hàng nộp tiền tại Đình Làng Thôn Thống Nhất.

Thời gian thu tiền điện ngày 20 hàng tháng (01 ngày).

-         Tại thôn Lê Bãi Khách hàng nộp tiền tại Nhà ông Lê Hữu Thuần (Chủ Tịch hội cựu chiến binh xã Thủ Sỹ) Thôn Lê Bãi – xã Thủ Sỹ - Huyện Tiên Lữ - Tỉnh Hưng Yên.

Thời gian thu tiền điện từ ngày 21 đến 11h30 ngày 22 hàng tháng (1,5 ngày).

-         Tại thôn Ba Hàng Khách hàng nộp tiền điện tại Bưu Điện Ba Hàng.

Thời gian thu tiền điện từ 13h30 ngày 22 đến hết ngày 23 hàng tháng (1,5 ngày).

4- Xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ:

-         Tại thôn Hoàng Tranh: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Hoàng Tranh.

Thời gian thu tiền điện từ ngày 13 đến hết ngày 14 hàng tháng (02 ngày)

-         Tại thôn Ngọc Trúc: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Ngọc Trúc.

Thời gian thu tiền điện từ ngày 15 đến hết ngày 16 hàng tháng (02 ngày)

-         Tại thôn Quế Lâm: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Quế Lâm.

Thời gian thu tiền điện ngày 17 hàng tháng (01 ngày)

-         Tại thôn Ải Quan: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Ải Quan.

Thời gian thu tiền điện từ 7h đến 11h30 ngày 18 hàng tháng (0,5 ngày)

5- Xã Minh Tân, huyện Phù Cừ:

-         Tại thôn Tần Tiến: Khách hàng nộp tiền điện tại Nhà Văn hoá thôn Tần Tiến.

Thời gian thu tiền từ ngày 15 đến hết ngày 16 hàng tháng (02 ngày) cụ thể như sau:

+ Khách hàng ở Xóm 1và Xóm 2: Thời gian thu tiền điện ngày 15 hàng tháng     (01 ngày).

+ Khách hàng ở Xóm 3 và Xóm 4: Thời gian thu tiền điện ngày 16 hàng tháng     (01 ngày).

-         Tại thôn Nghĩa Vũ: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Nghĩa Vũ.

Thời gian thu tiền điện ngày 17 hàng tháng (01 ngày).

-         Tại thôn Duyệt Văn: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Duyệt Văn.

Thời gian thu tiền điện ngày 18 hàng tháng (01 ngày).

-         Tại thôn Duyệt Lễ: Khách hàng nộp tiền điện tại Nhà Văn hoá thôn Duyệt Lễ.

Thời gian thu tiền từ ngày 19 đến hết ngày 20 hàng tháng (02 ngày) cụ thể như sau:

+ Khách hàng ở Bắc Duyệt Lễ: Thời gian thu tiền điện ngày 19 hàng tháng (01 ngày).

+ Khách hàng ở Nam Duyệt Lễ: Thời gian thu tiền điện ngày 20 hàng tháng (01 ngày).

6- Xã Tam Đa, huyện Phù Cừ:

-         Tại thôn Tam Đa: Khách hàng nộp tiền điện tại Nhà Văn hoá thôn Tam Đa.

Thời gian thu tiền từ ngày 16 đến hết ngày 18 hàng tháng (03 ngày) cụ thể như sau:

 + Khách hàng ở Xóm 1 và Xóm 2: Thời gian thu tiền điện ngày 16 hàng tháng (01 ngày).

 + Khách hàng ở Xóm 3 và Xóm 4: Thời gian thu tiền điện ngày 17 hàng tháng (01 ngày).

 + Khách hàng ở Xóm 5, Xóm 6 và Xóm 7: Thời gian thu tiền điện ngày 18 hàng tháng     (01 ngày).

-         Tại thôn Cự Phú: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Cự Phú.

Thời gian thu tiền điện ngày 19 hàng tháng (01 ngày).

-         Tại thôn Ngũ Phúc: Khách hàng nộp tiền tại Nhà Văn hoá thôn Ngũ Phúc.

Thời gian thu tiền điện ngày 20 hàng tháng (01 ngày).

Ngoài ra, khách hàng trong địa bàn xã có thể đến các địa điểm thu tiền điện ở các thôn theo thời gian trên để nộp tiền. Tháng đầu tiên triển khai dịch vụ thu tiền mới, để tránh nhầm lẫn và thuận lợi cho việc thu tiền các tháng tiếp theo, đề nghị quý khách hàng khi đi nộp tiền mang theo giấy biên nhận thanh toán cũ (một trong các tháng đã nộp) để được thanh toán sớm.

Sau thời gian trên Quý khách hàng chưa thanh toán tiền điện tại địa điểm trên yêu cầu khách hàng đến thanh toán tại Điện lực Phù Tiên, địa chỉ thị trấn Vương - huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên. Quá thời hạn thanh toán Điện lực Phù Tiên sẽ ngừng cấp điện theo quy định. Việc cấp điện trở lại chỉ thực hiện sau khi khách hàng đã thanh toán tiền điện và nộp lệ phí đóng cắt điện theo quy định.

Mọi ý kiến thắc mắc, đóng góp, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (Tổng đài 19001769) và tại phòng giao dịch khách hàng của Điện lực Phù Tiên để được phục vụ kịp thời.

Nguyễn Xuân Quynh- Điện lực Phù Tiên

 
Tin cùng thư mục :
Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương quy đinh về giá điện
EVNNPC triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4
Sửa đổi bổ sung quy định về kiểm tra hoạt động điện lực
LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG TẠI CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN
LƯU ĐỒ THỰC HIỆN CẤP ĐIỆN MỚI THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (Khách hàng chuyên dùng có tổng công suất trạm biến áp đến 2.000kVA)
LƯU ĐỒ THỰC HIỆN CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP
QUY ĐỊNH DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
QUY ĐỊNH DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
Điện lực Ân Thi chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Điện lực Văn Lâm: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : nguyễn bật huy
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 9
User Count Toàn bộ : 2431

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Thursday, March 21, 2019