Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017 mới nhất
 
2017-06-06 14:42:46

Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương, mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ, hình thức đóng cụ thể như sau:

1.                       Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm cụ thể như sau:

     Theo QĐ số 595/QĐ-BHXH áp dựng từ 01/6/2017:

Các khoản trích theo lương

Trích vào CP của DN

Trích vào lương của NLĐ

Tổng

Bảo hiểm xã hội ( BHXH)

17%

8%

25%

Bảo hiểm y tế (BHYT)

3%

1.5%

4.5%

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

1%

1%

2%

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ,BNN)

0.5%

 

0.5%

Tổng

21.5%

10.5%

32%

Kinh phí công đoàn (KPCĐ)

2%

 

2%

Khoản BHXH: 17% trích vào chi phí của DN ( Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuấ) và 8% trích vào lương Người lao động ( đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Như vậy:

-          Tổng cộng hàng tháng DN phải đóng cho Cơ quan BHXH là 32% ( BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Trong đó trích từ lương của NLĐ là 10,5%).

-          Phải đóng cho Liên đoàn lao động Quận, huyện là 2% (KPCĐ) trên quỹ tiền lương hàng tháng của những người tham gia BHXH.

2.      Mức tiền lương  đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN:

-          Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017: Mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 4 thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

-                            Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 4 thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH

Như vậy, từ ngày 01/6/2017, người sử dụng lao động ngoài nộp 21% các khoản phải nộp theo quy định phải nộp thêm 0,5% bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 Lê Hòa - phòng Tài chính - Kế Toán (Tổng hợp từ Internet)

 

 
Tin cùng thư mục :

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Monday, June 25, 2018