Công ty Điện lực Hưng Yên xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh
 
2017-03-01 08:50:48


Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã đưa ra khái niệm: “Văn hoá an toàn tại nơi làm việc là văn hoá trong đó quyền có một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh của người lao động được tất cả các cấp tôn trọng. Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động đều tham gia tích cực vào việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn và vệ sinh thông qua hệ thống các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ được xác định. Trong đó, nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu".

          Về văn hóa an toàn trong sản xuất ở Việt Nam, các nhà khoa học Việt Nam đã thống nhất một số điểm cơ bản và đưa ra khái niệm về văn hóa an toàn:

- Xét từ khía cạnh ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội, để làm tốt VHAT trong sản xuất, mọi cấp chính quyền, moi cơ quan quản lý, NSDLĐ và NLĐ phải có nhận thức đúng đắn, coi trọng quyền của con người được bảo đảm ATVSLĐ là quyền cơ bản, quan trọng.

- Xét từ khía cạnh giá trị tinh thần, đạo đức xã hội, truyền thống dân tộc, cần phải có thái độ ứng xử nhân văn, có trách nhiệm, tự giác, với tình yêu thương, chia sẻ, hợp tác trong ATVSLĐ.

- Xét từ khía cạnh pháp lý, mọi tổ chức, cá nhân, nhất là NSDLĐ và NLĐ phải có cam kết đầy đủ thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các chính sách về ATVSLĐ.

- Xét về các hành vi và biện pháp ứng xử, cần phải có chương trình hành động, các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, lấy phòng ngừa là biện pháp ưu tiên hàng đầu.

Văn hóa an toàn trong sản xuất ở Việt Nam là nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi của hoạt động ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, mà ở đó mọi người có nhận thức đúng đắn về ATVSLĐ, coi việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh, phòng chống TNLĐ, BNN cho NLĐ là quyền rất cơ bản – nhân quyền cần được tôn trọng. Các quy định của pháp luật, các chính sách về ATVSLĐ cũng như các giá trị của truyền thống dân tộc Việt Nam cần được mọi người nắm vững, có thái độ và hành vi ứng xử đúng, thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, có cam kết rõ ràng, tự giác và hợp tác cùng nhau thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, thực hiện tốt chương trình hành động, lấy biện pháp phòng ngừa làm ưu tiên hàng đầu, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm để làm cho công tác ATVSLĐ ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Hoạt động ATVSLĐ như vậy là một sự nghiệp ATVSLĐ có văn hóa, có tính nhân văn cao, phù hợp với thời kỳ phát triển mới của đất nước và trở thành một tài sản vô giá, một truyền thống quý báu của doanh nghiệp.

Từ năm 2014, thực hiện chỉ thị của Tổng giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hưng Yên đã triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động Năm văn hóa an toàn lao động – Kỷ luật lao động – Đảm bảo an toàn lao động – Ý thức và trách nhiệmvà đã đạt được nhiều kết quả, đảm bảo an toàn trong sản xuất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, điều kiện lao động không ngừng được cải thiện. Phát huy những thành tích đạt được trong công tác ATVSLĐ, năm 2017 Công ty Điện lực Hưng Yên tiếp tục xây dựng Văn hóa an toàn lao động với trọng tâm đảm bảo an toàn lao động, kỷ luật lao động , nâng cao ý thức và trách nhiệm các cấp trong công tác ATVSLĐ nhằm đạt mục tiêu đảm bảo an toàn lao động, không ngừng cải thiện điều kiện lao động. Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đạt mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục nâng cao kiến thức pháp luật, quy trình, quy phạm của công nhân viên lao động. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người quản lý, người lao động trong việc thực hiện các quy định pháp luật về ATVSLĐ, PCCC.

- Nâng cao ý thực tự giác chấp hành quy trình, quy phạm các quy định về công tác AT-VSLĐ, ý thức tự bảo vệ mình và bảo vệ đồng nghiệp của tất cả công nhân viên lao động. Mỗi CNVC lao động biết coi trọng tính mạng của chính bản thân mình và đồng nghiệp trong khi làm việc; không chủ quan, làm bừa, làm ẩu, vi phạm kỷ luật lao động.

- Tất cả các bộ phận, các cấp quản lý đến người lao động cùng nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập, đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và đảm bảo an toàn trong lao động.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điều kiện lao động, tạo điều kiện tốt nhất để CBCNV thực hiện Quy trình, Quy phạm, ATVSLĐ; đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa tai nạn lao động được thực hiện trong các công việc. Ngăn chặn các nguy cơ có thể gây tai nạn trong thực hiện công việc hàng ngày ở các tổ, nhóm, đội công tác.

- Đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tai nạn lao động,  sự cố cháy nổ do chủ quan của người quản lý và người lao động.

Với mỗi nội dung kế hoạch hành động được quán triệt để CBCNV hiểu rõ mục đích, yêu cầu và được cụ thể hóa theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức, đối phó. Các mặt công tác được duy trì thực hiện thường xuyên, có sự giám sát, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu xót trong quá trình thực hiện, phát huy những mặt làm tốt tạo thành nề nếp tại mỗi đơn vị, mỗi cá nhân. 

Nội dung kế hoạch đặt ra tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy làm công tác an toàn tại các đơn vị sản xuất và Công ty: phân định rõ trách nhiệm các cấp, các cá nhân trong công tác ATVSLĐ; Sửa đổi hoàn thiện các quy định nhằm gắn trách nhiệm của người sử dụng lao động, người quản lý và người lao động trong công tác ATVSLĐ, đặc biệt đối với các công việc trên lưới điện có nhiều nguy cơ mất an toàn; Cải thiện điều kiện môi trường lao động, khắc phục các nguy cơ mất an toàn trên lưới điện, chỉnh trang lưới điện  đảm bảo kỹ thuật, mỹ quan và đảm bảo an toàn…

Nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trong của việc xây dựng văn hóa an toàn đối với doanh nghiệp. Phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể CBCNV Công ty Điện lực Hưng Yên tiếp tục triển khai xây dựng văn hóa an toàn, phấn đấu duy trì đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc, toàn diện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2017 và hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Điện lực Hưng Yên.

Nguyễn Văn Tuấn - Phòng An toàn Công ty Điện lực Hưng Yên

                                                

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
PC Hưng Yên: Bồi huấn an toàn vệ sinh viên cho người lao động nhân tháng công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2018
Tập huấn PCCC và cứu hộ cứu nạn tại dự án P.H Center Hưng Yên
EVNNPC hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động lần thứ 2
Công ty Điện lực Hưng Yên quyết tâm nói không với tai nạn lao động
Tấm gương về an toàn trong lao động tại Điện lực Ân Thi
Công ty Điện lực Hưng Yên đẩy mạnh xây dựng hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh
EVNNPC xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất - kinh doanh
[Video slide show] Phóng sự ảnh Hội thi cán bộ an toàn giỏi EVNNPC năm 2017
Cảm nhận về công tác PCCC của người công nhân Điện
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho NLĐ khi làm việc ngoài trời, trong điều kiện thời tiết nắng nóng

 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Monday, June 25, 2018