Tài chính - Kế toán - Quản trị
Hệ thống văn bản pháp luật về hóa đơn áp dụng từ 01/11/2018
Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.
2018-11-05 20:22
-8
Đào tạo, cập nhật thông tin hệ phần mềm quản lý tài chính (ERP) của EVN năm 2018
Trong 4 ngày, từ ngày 08/10 đến ngày 11/10/2018, Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Bắc, Công ty Viễn thông Điện lực tổ chức các lớp đào tạo, cập nhật thông tin phần mềm dùng chung của EVN cho các đơn vị thành viên Tổng Công ty.
2018-10-29 15:43
-15
Quy định mới về cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày 27/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2018/NĐ-CP huớng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
2018-10-16 15:19
-28
Hướng dẫn tính mức lương mới của cán bộ, công chức từ 01/7/2018
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức Chính trị - Xã hội và Hội.
2018-08-29 08:36
-76
Những quy định mới về chế độ kế toán
Tại Quyết định 286/QĐ-BTC vừa được ban hành đầu tháng 03/2018 vừa qua, Bộ Tài chính đã công bố 05 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán, trong đó có: Đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ kế toán viên thay cho Đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ hành nghề kế toán;
2018-06-21 16:58
-145
KPI là gì? Những điều cần biết về KPI
KPI là cụm từ viết tắt của từ Key Performance Indicators là một trong những chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả của công việc được thể hiện rõ nét thông qua những số liệu, tỷ lệ... từ đó phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
2018-05-25 10:16
-172
Xây dựng và triển khai BSC/KPIs trong Công ty Điện lực Hưng Yên
Sau hơn một năm học tập, nghiên cứu ứng dụng trong Công ty Điện lực Hưng Yên, bộ BSC/KPIs của công ty ra đời đã làm thay đổi căn bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Mọi người lao động đều được tham gia trong việc xây dựng và nắm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của cá nhân và biện pháp tổ chức thực hiện.
2018-05-25 09:44
-172
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Nhiều năm qua cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa hoc kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng sử dụng điện và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty.
2018-05-24 14:12
-173
Ký không giống “chữ ký mẫu” bị phạt đến 10 triệu đồng
Trên chứng từ kế toán, nếu chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký sẽ bị xử phạt.Đây là một trong những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập trong Nghị định 41/2018/NĐ-CP.
2018-05-09 16:31
-188
Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động là một chế định quan trọng trong Bộ Luật Lao động, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về quy trình giao kết theo quy định của pháp luật hiện hành.
2018-04-24 17:14
-203
12345678
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Công Ty Điện Lực Hưng Yên
Số 308 - Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3656.660 - Fax: 0221.3863.886
Home | Top
Đăng ký
Đăng nhập
Friday, November 16, 2018